If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak s Khan Academy podporovat motivaci studentů

Veškerý obsah na Khan Academy je koncipován tak, aby byl pro studenty poutavý. Zároveň Khan Academy umožňuje studentům rozhodovat se o svém vzdělávání — obsahuje hned několik možností, jak studenty motivovat. V následujícím textu můžete najít několik tipů, jak podpořit studenty, aby se při práci s Khan Academy cítili jistí. Konkrétně se zaměříme na získání růstového nastavení mysli, nastavení rovnováhy mezi učením a osobním životem, rozvoj spolupráce při řešení úkolů, oslavování úspěchů a další aspekty!

Naučte se dobře ovládat Khan Academy

Začněte tím, že své třídě vysvětlíte, proč Khan Academy používáte a jak funguje. Pomozte svým studentům, aby si byli jistí při používání Khan Academy jako nástroje pro své vzdělávání. Někteří učitelé doporučují začít buď s Hledací hrou od Khan Academy nebo zadáním odlehčeného obsahu jako třeba něco z kurzu Jak se tvoří příběhy, čímž podpoříte zájem studentů o učení. Učitelé také doporučují prozkoumat Nástěnku studenta, abyste měli představu, jak Khan Academy vypadá z pohledu studenta. Najdete tam prvky, které jsou esenciální pro motivační systém na Khan Academy: body mistrovství, odznaky a avatary.
Je nám potěšením s vámi sdílet také naše nové zdroje, které si můžete buď vytisknout nebo používat v elektronické podobě. Jsou jimi Khan Bingo a Tabulky aktivit se speciálními nálepkami od Khan Academy! Na překladu obého do češtiny pracujeme!
Doufáme, že tyto zdroje vám a vašim studentům přinesou závan různorodosti a zábavy, ať už jste ve škole nebo doma.

Posílení vztahů

Vyhraďte si čas na aktivity, které nejsou přímo spjaty s osnovami. Je velmi důležité poskytovat studentům příležitosti k vytváření vazeb jak s jejich učiteli, tak se spolužáky a při distanční výuce to platí obzvlášť.
Vyzkoušejte Refresh od Khan Academy (prozatím pouze v angličtině). Jedná se o soubor pětiminutových aktivit, které poskytují zábavnou přestávku od standardních osnov. Požádejte studenty, aby vypracovali zadání, jako třeba vidíte na následujícím obrázku. Je možné něco takového používat jako rozehřívací aktivitu na začátku hodiny, jako odpočinek mezi náročnějšími příklady nebo jako zajímavé zakončení.

Seznamte se s mistrovským učením

Seznámit sebe i studenty s konceptem Cesty k mistrovství považujeme za důležitou věc. Vysvětlete studentům, proč Khan Academy používáte a jak jim může Cesta k mistrovství pomoci k úspěchu. Pokud v tomto ohledu oceníte pomocnou ruku, zkuste studentům pustit toto video nebo jim zadat tento článek. Ten studentům pomůže pochopit koncept mistrovského učení.
Khan Academy video
What is mastery learning?Zobrazit přepis videa

Růstové nastavení mysli

Pokud chcete studentům pomoci, aby se na své chyby dívali spíše jako na příležitosti k růstu, doporučujeme začlenit do výuky i koncept růstového nastavení mysli. K tomu, abychom se něco naučili, je dělání chyb nezbytné. Z tohoto důvodu je dobré se studenty nastavit vnímání chyb, kterých bychom se neměli bát, ale naopak bychom je měli brát jako přirozenou součást rozvoje.
Pokud hledáte v tomto ohledu inspiraci, podívejte se na Aktivity spojené s růstovým nastavením mysli na Khan Academy. Tento obsah byl vytvořen ve spolupráci s PERTS, Stanfordským centrem, které je založeno na výzkumu Carol Dweckové, autorky konceptu růstového nastavení mysli. Tyto činnosti jsou zábavné a přiměřené věku studentů. Zároveň jim strukturovaně poskytují možnost prozkoumat myšlenky ukrývající se za tvrzením "Můžete se naučit cokoliv".
Khan Academy video
You can learn anythingZobrazit přepis videa
V rámci rozvoje růstového nastavení mysli zdůrazňujte, že úsilí vede k úspěchu. Pozvěte studenty, aby s vámi spolupracovali a stanovili pravidla pro třídu (například nastavení pravidelného času na učení při distanční výuce). Zejména si vytvořte jasně čitelné pravidlo o tom, jak mohou studenti požádat o pomoc, když se zaseknou. Učitelé často doporučují pravidlo 3 kroků před osobní konzultací s vyučujícím. V prvním kroku doporučujeme sledování videa, poté rozkliknutí nápovědy u cvičení a ve třetím kroku požádání spolužáka o vysvětlení. Až poté by měla přijít na řadu rada vyučujícího.

Vysvětlete důležitost a účelnost aktivit

Jedna z hlavních myšlenek teorie motivace se nazývá Teorie hodnoty a pravděpodobnosti určitého důsledku rozhodnutí. Tato teorie nám dává důležitý vhled do problematiky motivování lidí nejen při vzdělávání, ale i v jiných oblastech života. Říká, že lidé jsou více ochotní udělat něco, v čem si myslí, že budou úspěšní, nebo pokud si dané aktivity považují.
Tuto teorii si snadno můžete dát do souvislosti se svým životem. Spíše se vrhnete na činnost, ve které si věříte, že budete úspěšní, než na jinou, o které si myslíte, že nevyjde. Také spíše budete dělat to, co pro vás má nějakou hodnotu. Tato hodnota se může odvíjet od nějakého vnitřního pocitu, třeba od pocitu štěstí. Může to také vycházet z nějakého vašeho cíle, jako například když se chcete kvůli zahraničnímu výletu naučit cizí jazyk. Ať už se snažíte motivovat děti jakéhokoli věku, je na místě zamyslet se nad následujícími otázkami:
1) Jak studentům mohu pomoci věřit, že budou úspěšní?
2) Jak mohu zvýšit hodnotu aktivity pro mé studenty a jak mohu spojit učení s nějakým dlouhodobým cílem studenta?
Pokud hledáte způsob, jak studentům lépe objasnit vztah mezi tím, co se učí, a tím, co budou potřebovat v životě, zadejte studentům zdroje z obsahu Kariéry. Kurz je zatím pouze v angličtině. Tento kurz zahrnuje informace o široké škále možných kariér – vše od plánovače rozvoje města přes zdravotní sestru až po hlavního kuchaře – a videa od profesionálů, kteří sdílejí více o dovednostech, které musí mít zvládnuté, aby mohli být úspěšní.
Khan Academy video

Spolupracujte se studenty na stanovení smysluplných cílů a sledování pokroku

Vyhraďte si čas na studenty, abyste společně nastavili měřitelné a zároveň dosažitelné cíle – jak dlouhodobé, tak krátkodobé. Vidět před sebou dlouhodobý mistrovský cíl je určitě důležité. Nesmíme však zapomínat na to, že pro studenty je nezbytné rozložit velké cíle na menší kusy, abychom viděli smysluplný a krátkodobý pokrok.
Studenti by měli být povzbuzováni k tomu, aby byli součástí procesu stanovování cílů a spolupracovali s učitelem na stanovení vysokých cílů, které se zároveň stále zdají být dosažitelné. Vysvětlení, že dosažení každého menšího cíle je krok k dosažení většího cíle zvládnutí celého kurzu, je klíčem k podpoře dovedností a úspěchu studentů.
Někteří učitelé povzbuzují studenty, aby se zaměřili na mistrovství jednotlivých lekcí a jiní se raději zaměřují na zvládnutí mistrovství celého kurzu. Vy i vaši studenti můžete snadno sledovat tyto informace na Khan Academy (pracovní listy pro nastavení cílů jsou k dispozici zde). Nezapomeňte dát studentům prostor, aby se zamysleli nad svým pokrokem. Můžete tím podnítit přemýšlivou diskusi. (Pro více informací se podívejte na tento článek o nastavování cílů a sledování pokroku.)

Spolupráce a ne soutěžení

Hledejte způsoby, jak mohou studenti pracovat na společných cílech a navzájem se podporovat k úspěchu.
Kampaň od Khan Academy s názvem LearnStorm spolu s jarní kampaní s názvem Tréning mozku poskytují učitelům materiály, díky kterým mohou studenti s pomocí učitelů zábavnou formou získávat nové dovednosti, podporovat růstové nastavení mysli a budovat týmového ducha. V obou těchto událostech byli studenti vybízeni k vypracování zadání od svých učitelů, přičemž úspěšná mohla být jen ta třída, která spolupracovala na splnění společného cíle.

Oslavujte úspěch a moudře používejte odměny

Khan Academy dává studentům možnost zapojit se do vlastního učení a růstu a vaše podpora je na jejich cestě k úspěchu nezbytná. Nezapomeňte si vždy vyhradit čas na oslavu úspěchů a dosahování cílů svých studentů!
  • Vymyslete odměny tak, aby byly malé a bylo snadné je dávat opakovaně.
  • Podporujte studenty v činnostech, do kterých by se sami od sebe nepustili.
  • Začněte tím, že budete studenty odměňovat pravidelně za menší věci a postupně zvětšujte intervaly mezi jednotlivými odměnami.
  • Ujistěte se, že studenti přesně vědí, za co si vyslouží odměnu.
  • Zaměřte odměňování více na snahu a méně na výsledky.
  • Se staršími studenty vypracovávejte systém odměn společně.
Pokud hledáte rychlý způsob, jak ocenit jejich úspěchy, můžete použít tyto studentské certifikáty—jsou sdíleny digitálně, ale je možné je i vytisknout. Českou mutaci najdete zde -(https://docs.google.com/presentation/d/1aFkpDfKpou1JMTq0OBfIQ_8C8ZPw2FvwymcXurClCsE/edit?usp=sharing)

Zapojení rodičů

Zapojte do vzdělávacího procesu na Khan Academy rodiče a zákonné zástupce tím, že s nimi budete sdílet relevantní informace o úsilí a pokroku, který jejich potomci vykazují. Rodiče a zákonní zástupci totiž hrají velmi důležitou roli při distančním vzdělávání a mají vliv na pokrok studentů. V tuto chvíli je Khan Academy dostupná ve více než 40 jazycích, proto je možné i přepínat mezi jazyky v bilingvních rodinách a zapojit se tak aktivně do vzdělávacího procesu.
Pokud chcete rodičům pomoci začít s Khan Academy, můžete využít tento vzorový dopis pro rodiče nebo úvodní manuál pro rodiče, který jim pomůže vytvořit si své vlastní účty na Khan Academy (na překladu do českého jazyka pracujeme na https://docs.google.com/document/d/1q51AdBr6MLbgccPwKsovsQo3h8mGar8Yzifmt2I3pRU/edit?usp=sharing).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.