If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak na Khan Academy stanovovat cíle a jak sledovat pokrok

Khan Academy pro vyučující
Spolupráce se studenty na nastavení a sledování krátkodobých i dlouhodobých cílů je klíčovým prvkem pro úspěšné využití Khan Academy se studenty.

Nastavení cílů se studenty

Jak je uvedeno v tomto článku, stanovení cílů úrovně mistrovství je doporučeno jako první krok při využívání Khan Academy se studenty. Cíle určité úrovně mistrovství v kurzu umožňují studentům mít jasné, dlouhodobé zaměření na to, čeho chtějí dosáhnout během celého roku.
I když mít dlouhodobý cíl, je třeba si uvědomit, že studenti budou také potřebovat tento velký cíl rozložit na menší kusy, aby viděli smysluplný krátkodobý pokrok.
Studenti by měli být podněcováni k tomu, aby byli součástí procesu stanovování cílů a spolupracovali s učitelem na stanovení vysokých cílů, které se stále zdají být dosažitelné. Vysvětlení, že dosažení každého menšího cíle je krok k dosažení většího cíle zvládnutí celého kurzu, je klíčem k podpoře dovedností a úspěchu studentů.
Níže je několik přístupů, které se učitelům a studentům osvědčily při stanovování krátkodobých cílů za účelem celkového zvládnutí kurzu.

Přístup 1 - Stanovení cílů pomocí kapitol

V tomto modelu učitel spolupracuje se studenty na stanovení krátkodobých cílů. Tyto cíle jsou zaměřeny na pokrok v rámci určitých kapitol.
Příklad harmonogramu:
Zde je příklad zprávy o dosažení cíle, který lze využít se studenty, aby studenti mohli reflektovat splnění cílů v kapitolách a některé důležité momenty v procesu učení. (Šablony pro nastavení a reflektování splnění cíl naleznete zde.)
Můžete si všimnout, že navržená zpráva obsahuje také pole pro věnovaný čas a snahu a zpětnou vazbu studentů. Je důležité, aby si studenti uvědomili nejen svůj pokrok, ale i čas a úsilí, které k dosažení tohoto pokroku potřebovali. Poskytnutí času a prostoru studentům k tomu, aby se zamysleli nad jejich cestou, jim umožňuje převzít zodpovědnost za učení a pokračovat v růstu.

Přístup 2 - Stanovení cílů pomocí dovedností

V tomto modelu učitel spolupracuje se studenty na stanovení krátkodobých cílů zaměřených na pokrok v rámci dovedností, buď určením klíčových dovedností, nebo určeným počtem dovedností v rámci kurzu, na nichž se má pracovat. Většina učitelů doporučuje stanovení týdenních dovednostních cílů, obvykle dvou až pěti dovedností týdně, aby bylo zajištěno, že cíle se stále zdají být dosažitelné.
Zde je příklad zprávy o dosažení cíle, který lze využít se studenty, aby studenti mohli reflektovat splnění dovedností a některé důležité momenty v procesu učení. (Šablony pro nastavení a reflektování splnění cíl naleznete zde.)
I tato zpráva obsahuje také pole pro věnovaný čas a snahu a zpětnou vazbu studentů. Jako jsme již uvedli výše, je důležité, aby si studenti uvědomili nejen svůj pokrok, ale i čas a úsilí, které k dosažení tohoto pokroku potřebovali. Poskytnutí času a prostoru studentům k tomu, aby se zamysleli nad jejich cestou, jim umožňuje převzít zodpovědnost za učení a pokračovat v růstu.

Sledování vlastního pokroku z pohledu studenta

Pomocí učitelského účtu můžete sledovat pokrok v dovednostech u všech svých studentů ve třídě pomocí Zprávy o pokroku nebo Zprávy o dovednostech. Studenty ale můžete podpořit v tom, aby sami sledovali svůj vlastní pokrok a úsilí na Khan Academy.
Když se studenti přihlásí do Khan Academy, zobrazí se jim nástěnka studenta. Z této stránky si mohou zkontrolovat svůj pokrok na cestě k mistrovství v kurzu výběrem odkazu Cesta k mistrovství kurzu v levém panelu. Pokud má student více tříd a každá třída má cíl mistrovství v kurzu, student bude mít oddělenou kartu mistrovství kurzu pro každou třídu. Pokud je stanoveno více cílů v rámci stejné třídy, zobrazí se vždy pouze jeden modul Cesty k mistrovství.
Výběrem konkrétního cíle mistrovství v kurzu se student přesune na stránku kurzu. Na stránce kurzu studenti vidí svůj celkový pokrok v kurzu a fialové pruhy pro každou kapitolu, které udávají jejich pokrok v každé kapitole.
Výběrem určité kapitoly může student zobrazit celkový pokrok v rámci dané kapitoly a pokrok pro každou dovednost v kapitole.
Poznámka: Pokud studenti chtějí lépe pochopit, jak pokročit z jedné úrovně mistrovství do druhé, mohou kliknout na otazník vedle přehledu dovedností.
Tak se zobrazí průvodce pro studenty vysvětlující úrovně zvládnutí kapitoly.
Studenti si mohou také zobrazit stejnou zprávu o pokroku jednotlivého studenta, kterou mohou zobrazit učitelé. Stačí na nástěnce studenta kliknout na Pokrok na levé straně obrazovky.
V tomto přehledu mohou studenti zkontrolovat svou aktivitu, aktivity, které se jim podařilo dokončit, změny úrovně dovedností, ke kterým došlo a své skóre (správné odpovědi/celkový počet úloh). V této zprávě se zobrazí veškerá studentská aktivita i v případě, že není přímo přiřazena učitelem.
Student může použít filtr v horní části obrazovky např. ke zobrazení pouze obsahu, který přispěl ke stanoveným cílům.
Poznámka: Pokud má student/ka více než jeden cíl úrovně mistrovství, zobrazí se zde aktivita související se všemi cíli.
V tomto videu se můžete dozvědět více o zkušenostech studentů s používáním Khan Academy.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.