If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak používat Přehled o pokroku

Jak se dostat k Přehledům o pokroku studentů na jejich Cestě k mistrovství a jak je používat.
Khan Academy pro vyučující
Jako vyučující máte přístup ke zprávám o pokroku u všech cílů nebo dovedností studentů daného kurzu. Zprávy o pokroku ukazují, kolik z dostupných procent Mistrovství z jednotlivých kapitol a lekcí studenti získali.

Jak pracovat se zprávami o pokroku

Díky zprávám o pokroku budete mít přehled o důležitých informacích o vaší třídě.
  • Pokrok v rámci kurzu: Jedná se o celkové skóre studenta v rámci Mistrovství daného kurzu. Procento, kterého student dosáhl, je dané počtem získaných bodů mistrovství vyděleným celkovým počtem bodů mistrovství v daném kurzu. (Každá dovednost se hodnotí 100 body.)
  • Pokrok v rámci kapitoly: Jedná se o celkový počet bodů mistrovství, které každý student vaší třídy získal v rámci jedné kapitoly. Procento, kterého student dosáhl, je dané počtem získaných bodů mistrovství vyděleným celkovým počtem bodů mistrovství v dané kapitole.
  • Medián třídy (zobrazující se jak u kurzu, tak u kapitol): Tento ukazatel reflektuje medián mistrovských bodů, které studenti získali v rámci daného kurzu nebo kapitoly. Jinými slovy se jedná o jakýsi ukazatel průměrného pokroku dané třídy.
  • Pro více informací o kontrole pokroku v rámci jednotlivých dovedností se můžete podívat na tento článek.

Jak se dostat ke zprávám o pokroku na cestě k mistrovství

Nejprve přejděte na nástěnku učitele a vyberte třídu, jejíž zprávy chcete zobrazit.
Poté vyberte záložku Pokrok pod záložkou Cesta k mistrovství v levém panelu.
Poznámka: Abyste mohli používat zprávy o pokroku, je třeba nejdříve třídě stanovit cíl. Pro více informací o tom, jak se to dělá, se můžete podívat na tento článek.
Pokud najedete myší na fialové části grafu, zvýrazní se jména studentů, kteří jsou na této úrovni pokroku. V malém kroužku nad grafem se také ukazuje medián pokroku třídy.
Níže na této stránce naleznete i grafy pokroku třídy v jednotlivých kapitolách. Pro detailní zobrazení pokroku určité kapitoly klikněte na název vybrané kapitoly.
Tato zpráva pak ukazuje pokrok jednotlivých studentů v rámci kapitoly, podobně jako dříve zmiňovaná zpráva o pokroku v rámci kurzu.
I v této zprávě platí, že pokud najedete myší na fialové části grafu, zvýrazní se jména studentů, kteří jsou na této úrovni pokroku. Stejně tak se v malém kroužku nad grafem ukazuje medián pokroku třídy.
Pokud chcete vidět detailnější informace o pokroku třídy nebo pokroku jednotlivých studentů z pohledu zvládání dovedností, doporučujeme použít zprávu o dovednostech.
Poznámka: Někteří učitele používají zprávy o pokroku v kapitole nebo kurzu jako motivaci pro studenty. Promítnou jednu z těchto zpráv před celou třídou. Pro tyto případy doporučujeme skrýt jména jednotlivých studentů.
Až skončíte vyhodnocování pokroku před třídou, můžete opět zobrazit jména studentů kliknutím na tlačítko Zobrazit studenty vpravo nahoře.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.