If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak používat zprávy o dovednostech

Jak se dostat k Přehledům o dovednostech studentů a jak je používat.
Khan Academy pro vyučující
Po vytvoření cílů na počet bodů mistrovství pro studenty je důležité pravidelně kontrolovat jejich pokrok. Sledování pokroku studentů vám umožní ocenit úspěchy studentů, v případě potřeby poskytovat dodatečnou pomoc a naplnit tak jedinečné potřeby každého ze studentů.
Jako učitel/ka se můžete podívat na Přehled dovedností. Zjistíte tak, jak studenti postupují v kurzech na Khan Academy.

Přehled dovedností

Na obrázku výše je zobrazena úroveň mistrovství, které každý student dosáhl s ohledem na každou z dovedností:
Vyzkoušeno
  • Studenti vyplnili méně než 70 % správných odpovědí ve cvičení.
  • Nebo studenti vynechali otázku v kvízu, souhrnném testu, výzvě kurzu nebo výzvě k mistrovství.
Prozkoumáno
  • Studenti vyplnili 70 % nebo více správných odpovědí ve cvičení.
  • Nebo studenti správně zodpověděli otázku v kvízu, souhrnném testu, výzvě kurzu nebo výzvě k mistrovství.
Nastudováno
  • Studenti vyplnili 100 % správných odpovědí ve cvičení.
  • Nebo studenti již byli na úrovni Prozkoumáno a správně zodpověděli otázku v kvízu, souhrnném testu, výzvě kurzu nebo výzvě k mistrovství.
Mistrovsky zvládnuto
  • Studenti již byli na úrovni Nastudováno a správně odpověděli na otázku v souhrnném testu, výzvě kurzu nebo ve výzvě k mistrovství.
Nezačato
  • Studenti na této dovednosti ještě nepracovali.
Poznámka: Studenti na úrovni Vyzkoušeno mohou mít s danou dovedností potíže. Učitelé často doporučují podnítit studenty na této úrovni k opětovnému zhlédnutí videa, které vysvětluje danou dovednost, a k zopakování cvičení. Kliknutím na tlačítko Zadat tuto dovednost na pravé straně můžete pro dovednost vytvořit zadání přímo z přehledu dovedností. (Více o tvorbě zadání se můžete dozvědět zde.)

Přístup ke zprávě o dovednostech

Nejprve přejděte na nástěnku učitele a vyberte třídu, jejíž zprávy o dovednostech chcete zobrazit.
Poté vyberte záložku Přehled aktivity v levém panelu, abyste si otevřeli zprávu, tak jak je vidět níže.
Z Přehledu aktivity vyberte záložku Dovednosti v horní části obrazovky.
Z této obrazovky se zprávou o dovednostech si můžetev rozbalovacím menu vybrat kurz, ke kterému chcete dovednosti zobrazit.
Poznámka: V tomto přehledu uvidíte pouze kurzy, které jste přidali vybrané třídě. Kurzy můžete kdykoli aktualizovat v nastavení třídy.
Pro zobrazení dovedností v určité kapitole rozbalte tuto kapitolu kliknutím na název kapitoly nebo na šipku vlevo od názvu kapitoly.
Nyní můžete vidět rychlý přehled o pokroku vašich studentů v každé dovednosti. Najeďte myší na kterýkoli pruh dovedností, abyste viděli, kolik studentů je zařazeno do různých úrovní mistrovství pro tuto dovednost.
Kliknutím na název dovednosti nebo na šipku vlevo od názvu dovednosti můžete zobrazit více informací o dovednosti: (1) odkaz pro zobrazení cvičení v této dovednosti, (2) jména studentů na každé úrovni mistrovství a (3) tlačítko Zadat tuto dovednost, které zadá studentům zadání pro tuto dovednost (Další informace o vytváření zadání najdete zde.)
Pokud najedete myší na odkaz pro zobrazení cvičení k dané dovednosti, zobrazí se ukázka příkladu z daného cvičení. Pokud kliknete na odkaz Zobrazit cvičení, budete přesměrováni do tohoto cvičení z pohledu studenta.
Kliknutím na jméno určitého studenta získáte přístup k záznamu aktivity tohoto studenta (Více informací o zprávě o aktivitě jednotlivých studentů můžete zobrazit zde.)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.