If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak používat Khan Academy pro individuální procvičování a dosahování mistrovství

Khan Academy pro vyučující
My z Khan Academy věříme, že všichni studenti se mohou naučit a mistrovsky zvládnout cokoli. V souladu s touto myšlenkou se náš systém Mistrovství snaží pomoci studentům dosáhnout hlubšího porozumění konceptům, a to s použitím aktivizačních metod, které jsou mnohem účinnější než jen pouhé memorování.

Jak používat modul Mistrovství se studenty

Modul Mistrovství sám o sobě studenty k 100% využití jejich potenciálu nedovede. Podporující a motivující učitel hraje zásadní roli na cestě ke zvládnutí učiva u každého studenta. V Khan Academy je naším cílem, aby nástroje modulu Mistrovství pomohly učiteli najít individuální výzvy a příležitosti pro každého studenta. Zprávy o Umístění studentů v kurzech jsou klíčovým nástrojem k porozumění tomu, jak si vedou jednotliví studenti, ale i celá třída. Tato zpráva o Umístění studentů v kurzech se aktualizuje okamžitě po dokončení aktivity a přehledně ukazuje cestu, kterou každý postupuje k dosažení mistrovského cíle. (Více informací o zprávách o Umístění studentů v kurzech.)
Doporučujeme učitelům stanovit cíl mistrovství v kurzu. V kombinaci se Zadáními (více informací o vytváření Zadání) motivuje tento přístup studenty, aby se propracovávali k jasnému cíli, tedy zvládnutí dovednosti. Zároveň tak zajistí, že každý student půjde svou individuální cestou, která je přizpůsobena jeho potřebám.

Jak stanovit Mistrovský cíl

Vyberte jednu ze svých tříd.
Rozbalte záložku Cesta k mistroství v kurzech a klikněte na Umístění.
Klikněte na tlačítko Vytvořit cíl.
V okně vyberte kurz nebo pro svou třídu najděte nový kurz pomocí možnosti Upravit kurzy. Vyberte studenty a termín pro dokončení cíle. Cíl můžete zadat jednomu studentovi nebo skupině studentů, či celé třídě. Nezapomeňte, že kurzy Khan Academy jsou připraveny tak, aby pokryly celý školní rok, proto je důležité stanovit rozumný termín dokončení.
Klikněte na tlačítko Vytvořit cíl.
Ověřte si, že jste každému studentovi zadali správný cíl. To můžete udělat kontrolou přehledu Umístění studentů v kurzech. Cíl se objeví po jeho vytvoření a lze ho zobrazit kdykoli pomocí menu vlevo kliknutím na Umístění pod záložkou Cesta k mistrovství v kurzech.
(Samozřejmě se můžete do tohoto modulu vždy vrátit, abyste stanovený mistrovský cíl upravili.)
Poznámka: Pro více informací o Mistrovství z pohledu studenta se podívejte na toto video.

Jak sledovat pokrok na cestě k mistrovství

  1. Pro zobrazení postupu studentů klikněte na tlačítko Pokrok pod záložkou Cesta k mistrovství v levém panelu. Uvidíte, jak daleko jsou vaši studenti v rámci kurzu. (Více informací o zprávách o Pokroku na cestě k mistrovství najdete zde.) Učitelé, kteří používají více kurzů, mohou mezi těmito přepínat pomocí rozbalovacího menu vlevo nahoře.
  1. Pro zobrazení zprávy o pokroku v rámci kapitoly klikněte na jakoukoli kapitolu.
  1. Abyste zjistili míru zvládnutí jednotlivých dovedností, použijte záložku Dovednosti, kterou najdete pod Přehledem aktivity. (Více informací o Přehledu dovedností najdete zde.)
Poznámka: Studenti se mohou podívat na svůj postup v dovednostech na své Nástěnce studenta.

Pár poznámek nakonec

  • Vysvětlete studentům, co to Mistrovský cíl je, co přesně mají dělat, aby ho dosáhli, jaké jsou krátkodobější cíle a na kdy je stanoven termín splnění. Pokud je to alespoň trochu možné, doporučujeme rozhodovat o cílech společně se studenty.
  • Vytvořte rutinní postup pro práci s Khan Academy, aby si studenti zvykli pracovat na Mistrovském cíli kurzu. Doporučený časový rozsah je alespoň 30 až 45 minut a dvě vylepšené dovednosti týdně.
  • Zhodnoťte pokrok studentů pomocí záložky Pokrok a použijte tyto informace, abyste prodiskutovali se studenty to, jak upravit jejich cíle na základě jejich dosahovaného pokroku. Možná, že někteří studenti nebudou vykazovat pokrok, například kvůli mezerám ve znalostech z dřívějška. V tom případě jim můžete zadat další obsah, abyste jim pomohli upevnit základní dovednosti.
  • Po stanovení Mistrovského cíle si budou muset studenti osvojit všechny dovednosti v daném kurzu na 100 %. Doporučujeme však, aby se studenti snažili zvládnout kurz alespoň na 90 %. Po dosažení 90 % a více procent Mistrovství se považuje kurz za dokončený. To však nějakou dobu trvá. Proto pečlivě plánujte, abyste zajistili, že studenti budou schopni daný kurz dokončit ve stanoveném termínu. (Pokud byste potřebovali termín změnit, můžete tak učinit na stránce Umístění pod záložkou Cesta k mistrovství v kurzech.)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.