If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Bright Sheng: "Černá labuť". Skladatel a jeho dílo

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Když se hudebních skladatelů zeptáte , kdo je jejich oblíbeným skladatelem, dostane se vám neobvyklých odpovědí. Tak například Richard Strauss, jenž složil Elektru a Růžového kavalíra a báječné symfonické básně Enšpíglova šibalství, Tak pravil Zarathustra, ... jeho nejoblíbenějším skladatelem byl Mozart. Čajkovskij - význačný skladatel z období romantismu, jenž psal hudbu, která byla tak vášnivá, plná dramatu... i jeho nejoblíbenějším skladatelem byl Mozart. Nemysleli byste si to a přitom z něj hojně vycházeli, myslím, že zejména Strauss byl Mozartem dost zasažen. Čajkovskij vlastně napsal suitu a nazval ji Mozartiana, kde vzal úryvky Mozartových děl a udělal k nim orchestraci v Lisztově stylu, což je neobvyklé, ale je to stále Mozart. Pokud se zeptáte Bright Shenga, čínsko-amerického skladatele, myslím, že by řekl, že Brahms. Proto udělal orchestraci k Brahmsově klavírní skladbě opus 118, číslo 2, "Intermezzo". Pro mne je víc než inspirace. Jednoduše jsem si vzal Brahmsův op.118, č.2, které je jednou z mých nejoblíbenějších klavírních skladeb a udělal jsem aranžmá jako verzi pro orchestr. Skladba je to táhlá a něžná a Sheng využil orchestr velmi zajímavě. Ono když se řekne orchestrace, jistě to znamená vzít klavírní věc a přepsat ji pro orchestr. Představte si samostatnou notu v klavíru, a můžete ji hrát, řekněme ve střední poloze, zvládne ji zahrát hoboj i trubka, klarinet, flétna, i housle nebo viola i cello. Ti všichni mohou zahrát tu samou notu, musíte se jen rozhodnout, co chcete sdělit, jaké... ...světlo zvolit a udržet to zajímavé. Tak Bright začíná skladbu s představením flétny a houslí, kterým nechá hrát melodii a to velmi jednoduše a nenásilně. Tato melodie se pak přelévá do hoboje a pak přidá flétnu. Po opakování oné melodie přijde druhé téma. A to vložil do žesťových nástrojů. Rozhovor mezi trubkami a lesními rohy. Pak začne třetí oddíl práce a on znovu přináší náladu houslí ale používá jako doprovod harfu, cella hrají pizzicato basovou linku jako malý... ...rytmický prvek, něco takového, co u Brahmse běžně nenajdeme. Samozřejmě, já jsem zašel trochu dál v Brahmsově orchestraci. Přidal jsem něco, co by asi Brahmms běžně neudělal, ale získalo to zase něco navíc . Například, Brahms jen zřídka použil harfu... ...ve svých skladbách, jen v málo případech, a nikdy ve stěžejních dílech pro symfonický orchestr. A tak jsem harfu použil já. A pizzicato, jak jsem ho použil v cellovém partu také takhle nikdy neužil. Je to trochu mimo Brahmsův typický styl. Původní chorál žesťů se opakuje, ale tentokrát ve smyčcích. A to vyústí v krásný kvartet čtyř lesních rohů. Přichází s novým materiálem, nyní je to to, čemu říkáme střední díl, nebo díl B, nový materiál přichází, flétna s hobojem hrají melodii, smyčce doprovází výrazným pizzicatem ve violoncellech a violách. Zase... Je to takový prvek, všimmněte si toho pizzicata. Teď ho zaznamenáte, ale kdybych nic neřekl, zůstane organické, přirozeně tam zapadá. Opakování této melodie je nyní hráno v oktávách mezi prvními a druhými houslemi sólo, to jsou pouze dva hráči a třetí hlas, který dotváří ono trio je violoncello, takže je to trio pro dvoje housle a cello, opakování toho. Třetí opakování této melodie je nyní jako žesťový chorál. A asi v polovině toho nastupuje harfa. Nečekali byste, že by harfa mohla být součástí dechovky, ale když to posloucháte, je to doslova magické, co udělal. Další díl začíná ... smyčci, které hrají velmi vřele, plně, nádherně. A to nás vede pomalu zpět k opakování celého kusu od začátku. Tentokrát ještě slaběji a zadržovaně. Na tomto místě jsem to stáhnul a zkouším udržet hudbu déle jaksi vláčnější a poněkud delší v tišším a jemnějším charakteru. A opět se vrací žesťový chorál v podobě jako poprvé. Tady však, namísto smyčců provázejících žestě nabídl dřeva. Bright zde zkrátka ukázal svůj ohromný cit a hudební znalosti a představivost k tomu, aby přivedl k životu toto dílo. Kdybych to neanalyzoval, bylo by to také vpořádku. Vy nepotřebujete analýzu, abyste posoudili tu nádheru. Ale to vědomí vám ukáže způsob práce těchto skladatelů. Vzpomínám si, jak mi Bright říkal, že když na tom pracoval, myslel, že to bude snadné. Ukázalo se, že je to docela obtížné, protože... On byl velmi opatrný, aby udržel vzezření a organické cítění. Zkusil jsem zapojit svou představivost. Barva zvuku klavíru, když jsem si to na klavír přehrával je nedostatečná, protože na klavíru se můžete pouze domýšlet, aha tohle jako by hrál hoboj, tady to je hornové, tady zase jinak, a tak jsem do své ochestrace tohoto uskupení zkusil vnést přesně ty barvy, které jsem jako klavírista postrádal. On se rozhodně nepokoušel... ... o orchestraci v Brahmsově stylu. Ne. Ale rozhodně se mu podařilo vystihnout správného ducha té hudby.