If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 "Z Nového světa", analýza Gerarda Schwarze (3. věta)

Sledujte kompletní vystoupení zde Tvůrce: All Star Orchestra.

Transkript

Třetí věta této velkolepé symfonie je Scherzo. Je označená jako molto vivace, velmi velmi rychlá, a začátek je velmi podobný známému scherzu na začátku Beethovenovy 9. symfonie Scherzu. Tympány hrají důležitou roli. V prvních pár taktech budete slyšet tympány navazovat na dechové nástroje a pozdějí dokonce hrají melodii, respektive rytmus melodie. Začíná úvodem a, samozřejmě, první motiv je hraný druhou flétnou, hobojem a odpovídá jim klarinet. Když se melodie opět objeví, hrají ji v podstatě tympány. Je to sice jen její rytmus, ale je jasné, že ji hrají tympány. Tento úsek se poté opakuje. Je to v podstatě furiante, typ tance, který Dvořák skládal, ve kterém se vyskytuje mnoho zkřížených rytmů. Pokud daná věta jde ba-da-da-bom-bom, bom-bom, druhý rytmus bude bom-bom-bom, be-bom-bom-bom-bom-bom-bom. Využíval to v mnohých symfoniích. V 6. Symfonii, ve Slovanských tancích... Je to něco velmi typického pro Dvořáka. Po tomto opakování se vrátíme zpět a nastává prodloužení této první části, které se pak překlene k druhému motivu a udělá to úžasným fagotovým sólem. Všechno pěkně pokračuje a z ničeho nic začne hrát fagot. Zahraje přechod mezi motivy a připojí se flétna a hoboj a tím začne druhý motiv. Pokračuje klarinetem, potom cello a vrací se zpět k prvnímu motivu. Máme první motiv, poté druhý motiv hraný dechovými nástroji, a poté se opět vracíme k prvnímu motivu. Tento opakovaný první motiv Dvořák rozvinul více než obvykle. V podstatě by se dal pokládat za začátek rozvinuté části této věty. Scherzo se většinou skládá z třech částí: první sekce - A, poté trojté sekce B, a poté opět sekce A. Do jisté míry to tak udělal i Dvořák, ale sekce A je mnohem komplikovanější, než bychom normálně očekávali. Přechod do sekce B, tedy ten, o kterém jsme si před chvílí povídali, je vskutku netradiční, neboť je velmi košatý. Obsahuje nový materiál. Dává vám určitý pocit nejistoty v očekávání, co příjde po něm. A po něm přichází velmi folklórní melodie hraná dechovými nástroji, s jemným doprovodem trianglu, tympánů a samozřejmě smyčců. Toto se opakuje a hlavní motiv poté přeberou smyčce, opět ve velmi folklórním stylu. Toto je druhá část sekce B. Hlavní melodii přebírají smyčce. Opakuje se a poté se vracíme do prvního motivu a prvního tempa. Během tohoto přechodu je v notách napsané "da capo" - od začátku. Takže celá dosavadní část se opakuje. Když se toto opakování dohraje, v notách je napsané ke "codě" - konec. Přeskočíme tedy sekci B (trio) a přesuneme se na konec. Dvořák tedy kombinuje první motiv první věty, který je hraný třetím a čtvrtým lesním rohem, stejně jako to bylo v první větě. Lesním rohům odpovídá druhá flétna a hoboj. Opět lesní rohy hrají velmi silně a dostávají jemnou odpověď od flétny a hoboje. Lesní rohy opět silně a tak dál. Poté se do hraní třetího tématu první věty zkombinované se scherzem, zapojí všichni a věta se blíží ke konci.