Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Lekce 6: Altový a tenorový notový klíč

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Tady jsou dva další klíče, které se sice také běžně používají, i když ne v takové míře jako klíč houslový a basový. Je to klíč altový a klíč tenorový. Pojďme se podívat nejprve na ten altový. Dnes se používá zpravidla pro violu. Obecně se mu proto říká klíč violový. Stejně jako ostatní klíče, i tento měl užití pro konkrétní hlasový rozsah. Houslový klíč je pro vysoké hlasy a nástroje, altový pro vyšší střední hlasy, tenorový pro nižší střední hlasy, basový je pak pro hlasy a nástroje hluboké. Zde jsou klíče, které se v moderní notaci nepoužívají a které odpovídají jiným výškovým rozsahům jako klíč sopránový, mezzosopránový a barytonový. Altovému klíči se říká také C klíč podle tónu, který leží na třetí lince notové osnovy. Je to tón c1, stejný v houslovém i basovém klíči. Tato nota je výškově stále ta samá, pouze zapsaná v jiných klíčích. Dalším nástrojem, který občas hraje z altového klíče, je trombon. Tenorový klíč je také C klíč, pouze nota c1 je zde zakotvena na čtvrté lince osnovy. Tento klíč používají některé basové nástroje pro hraní ve vyšších polohách, vyhnou se tak množství pomocných linek. Když se podíváme na první stranu partitury Beethovenovy 5. symfonie, vidíme, že tři hrající trombony jsou notovány v altovém, tenorovém a basovém klíči. A najdeme zde i violy psané v altovém klíči. Už jsme si říkali o nadměrném užití pomocných linek ze kterých se potom obtížně čte. Tady je ukázka toho, jak se violoncello, obecně psané v basovém klíči ve výškách vyhýbá pomocným linkám použitím klíčů tenorového a houslového. Podívejme se na začátek Koncertu pro violoncello Sama Jonese. Sólové violoncello začíná v basovém klíči, ale na konci této krátké pasáže přechází do klíče houslového. Máme zde tři tóny A. Jedno je psané v basovém klíči na nejvyšší lince, a druhé, ačkoli je hrané o oktávu výš, je potom v houslovém klíči uprostřed notové osnovy. Poslechněme si tuto část. (Sam Jones: Koncert pro violoncello a orchestr) A nyní se podívejme na pasáž ve třetí větě tohoto koncertu Sama Jonese a toho, jak použije tenorový klíč. Poslední nota ve druhém taktu je Fis na dvou pomocných linkách. Další takt začíná přesně stejnou notou, ale tady je už v tenorovém klíči. Úplně se tak vyhne pomocným linkám. Sam Jones: Koncert pro violoncello a orchestr