Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Lekce 4: Čtení not v houslovém klíči a C dur stupnice

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Nyní budeme číst noty v těchto dvou klíčích. Pro čtení v houslovém klíči se podíváme na začátek poslední věty Beethovenovy páté symfonie. Nejdřív se podíváme na noty použité v melodii, kterou hrají nástroje používající houslový klíč. Melodie začíná na C, které leží ve třetí mezeře osnovy. Pak postupuje na E, na čtvrtou mezeru, na G na vrchol osnovy, a poté jde sestupně na FEDCDC. (majestátní orchestrální hudba) Teď další část melodie, nebo fráze. Z C na D, z D na E, a poté stupňovitě od C ve třetí mezeře do C na dvou pomocných linkách, jednu oktávu nad C ve třetí mezeře osnovy. Stupnice je sled jednotlivých tónů jdoucích po sobě nahoru, nebo dolů. Jakákoliv nota připojená k předešlé notě bez přeskočení tónu se nazývá stupeň. Noty musí být propojené od mezery k lince nebo od linky k mezeře přímo vedle sebe. V ukázce z Beethovenovy páté symfonie máme sérii not, které jsou takto spojeny. CDEF, EFGA, GAHC. Pokud se podíváme na trámečky spojené noty, dostaneme stupnici C-dur, CDEFGAHC. To samé můžeme udělat v houslovém klíči o oktávu níže, začneme-li na pomocné lince pod osnovou. Opět CDEFGAHC. Více si řekneme o stupnicích a intervalech později. Tady je taková pasáž v ukázce z Beethovenovy páté symfonie hraná celým orchestrem, Zvýrazníme vám nástroje, které hrají noty v houslovém klíči.