If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lekce 2: Pomocné linky a oktáva

Transkript

Pokud chceme zapsat notu ještě pod D, která leží pod notovou osnovou, musíme přidat takzvanou pomocnou linku. Pokud přidáme tuto pomocnou linku, můžeme dát notu na tuto linku a bude to nota C, o jednu notu níže než D. Tato pomocná linka může být použita v obou směrech. Nota na vrcholu notové osnovy houslového klíče je G, a pokud přidáme pomocnou linku a na ni položíme notu, bude to nota A. Tyto pomocné linky můžeme používat pod i nad osnovou a můžeme použít pomocných linek, kolik chceme, ale po čtyřech nebo pěti pomocných linkách je velmi těžké tyto noty číst. Vrátíme se zpět k jedné pomocné lince pod notovou osnovou. Tato nota je C, pokud přidáme notu pod pomocnou linku, dostaneme H a pokud přidáme druhou pomocnou linku a umístíme notu na druhou pomocnou linku, dostaneme notu A, vždy máme na paměti, že při pojmenovávání not používáme sedm písmen z abecedy, takže pokud jsme na C a jdeme dolů po stupních, dostaneme se na H. A pokud přidáme druhou pomocnou linku a umístíme notu na tuto linku, dostaneme A. A teď se podíváme na ostatní tóny, o kterých jsme mluvili od A pod notovou osnovou až k A nad notovou osnovou. Nyní vidíme, že zde máme tři A, jedno pod notovou osnovou, jedno uprostřed osnovy a jedno nad osnovou. tyto tři tóny zní stejně, ale jedna je hluboká, jedna je ve středním rejstříku a jedna je vysoká. Pokud budeme počítat stupně od hlubokého A k prostřednímu A, zjistíme, že prostřední A je 8 not nad hlubokým A. Vzdálenost od jednoho A k druhému se nazývá oktáva, což pochází z latinského slova octava, což znamená osm dílů. Nyní umíme číst dvě oktávy not na notové osnově, od hlubokého A k prostřednímu A je to jedna oktáva, od prostředního A k vysokému A je to druhá oktáva. Existují dvě pomůcky na zapamatování, které můžeme použít pro zapamatování si not osnovy. V mezerách jsou noty F, A, C, E, což nám dává anglické slovíčko pro obličej: FACE, a na linkách jsou noty E, G, H, D, F, (každému správnému klukovi se daří).