If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lekce 2: Pomocné linky a oktáva

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Pokud chceme zapsat notu ještě pod D, která leží pod notovou osnovou, musíme přidat takzvanou pomocnou linku. Pokud přidáme tuto pomocnou linku, můžeme dát notu na tuto linku a bude to nota C, o jednu notu níže než D. Tato pomocná linka může být použita v obou směrech. Nota na vrcholu notové osnovy houslového klíče je G, a pokud přidáme pomocnou linku a na ni položíme notu, bude to nota A. Tyto pomocné linky můžeme používat pod i nad osnovou a můžeme použít pomocných linek, kolik chceme, ale po čtyřech nebo pěti pomocných linkách je velmi těžké tyto noty číst. Vrátíme se zpět k jedné pomocné lince pod notovou osnovou. Tato nota je C, pokud přidáme notu pod pomocnou linku, dostaneme H a pokud přidáme druhou pomocnou linku a umístíme notu na druhou pomocnou linku, dostaneme notu A, vždy máme na paměti, že při pojmenovávání not používáme sedm písmen z abecedy, takže pokud jsme na C a jdeme dolů po stupních, dostaneme se na H. A pokud přidáme druhou pomocnou linku a umístíme notu na tuto linku, dostaneme A. A teď se podíváme na ostatní tóny, o kterých jsme mluvili od A pod notovou osnovou až k A nad notovou osnovou. Nyní vidíme, že zde máme tři A, jedno pod notovou osnovou, jedno uprostřed osnovy a jedno nad osnovou. tyto tři tóny zní stejně, ale jedna je hluboká, jedna je ve středním rejstříku a jedna je vysoká. Pokud budeme počítat stupně od hlubokého A k prostřednímu A, zjistíme, že prostřední A je 8 not nad hlubokým A. Vzdálenost od jednoho A k druhému se nazývá oktáva, což pochází z latinského slova octava, což znamená osm dílů. Nyní umíme číst dvě oktávy not na notové osnově, od hlubokého A k prostřednímu A je to jedna oktáva, od prostředního A k vysokému A je to druhá oktáva. Existují dvě pomůcky na zapamatování, které můžeme použít pro zapamatování si not osnovy. V mezerách jsou noty F, A, C, E, což nám dává anglické slovíčko pro obličej: FACE, a na linkách jsou noty E, G, H, D, F, (každému správnému klukovi se daří).