If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lekce 10: Chromatická stupnice a půltóny

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Už jsme se naučili jména všech sedmi základních tónů, A,H,C,D,E,F,G. Nyní si do svého seznamu sedmi tónů přidáme všechny ostatní noty, s křížky a béčky. Takže k tónu A přidáme křížek a máme Ais, k H přijde His, k C Cis, k D Dis a tak dále. To samé uděláme s béčky. K notě A přidáme b a máme As, vedle G bude Ges, u F Fes, a tak dále. Vraťme se ke klavíru. V houslovém klíči, od tónu c1 o oktávu výš, tedy o osm bílých kláves dále najdeme tón c2. Je 12 různých tónů mezi c1 do c2. Tyto tóny tvoří tak zvanou chromatickou stupnici. Všimněme si, že mezi E a F a pak mezi H a C nejsou černé klávesy. Použijeme-li noty s křížky, spolu se základními tóny tu máme všechny tóny takzvané chromatické stupnice. C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H, C. Vzdálenost mezi všemi těmito tóny se nazývá půltón. Jinak též interval malá sekunda. Intervalem se nazývá vzdálenost mezi dvěma tóny. My už známe jiný interval, a tím je oktáva. V některé z příštích lekcí se budeme zabývat více intervaly, ale dnes se zaměříme na půltón. Půltón je základním stavebním kamenem v oblasti intervalů evropské hudby. Chromatickou stupnici tvoří 12 půltónů. Podívejme se na chromatickou stupnici v houslovém klíči znovu od c2, nyní směrem dolů za použití béček. C, H, Hes (B), A, As, G, Ges, F, E, Es, D, Des, C. Všechno to jsou půltóny. V ukázce ze Šeherezády Rimského-Korsakova v partu flétny skladatel píše chromatické běhy. A používá kombinace křížků a béček a odrážek k tomu, aby získal za sebou jdoucí všechny půltóny stupnice, naši známé chromatické stupnice.