If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Slovníček: Obrazové vyjadřování

Zde je seznam pojmů, se kterými se během této lekce seznámíme.
 • Hlavní momenty: klíčové momenty, které předávají podstatné body příběhu.
 • Barvy: používáme k dotvoření nálady nebo předání emoce a k tomu, abychom oko diváka navedli k určité části záběru - abychom tuto část záběru zdůraznili.
 • Doplňkové barvy: barvy, které jsou k sobě v protikladu (podle teorie barev) a hodí se k sobě.
 • Obrazová kompozice: skládání vizuálních prvků v prostoru.
 • Skicy/nákresy: zachycují klíčové momenty tvého filmu. Později se doladí, doplní se barvy, světlost apod.
 • Kontrast: rozdíl mezi sousedními světlými a tmavými barvami.
 • Kontrastní barvy: barvy, které jsou na opačných stranách barevného kola, na barevném kole jsou od sebe co nejvzdálenější.
 • Linie/čára: značí vzdálenost mezi dvěma body nebo dráhu bodu, který je v pohybu. Může mít různou tloušťku, směr a délku.
 • Lineární perspektiva: iluze prostoru nebo hloubky dosažená vhodným rozmístěním čar a objektů a upravením jejich tloušťky a velikosti.
 • Čáry činnosti: pomyslné čáry od páteře postav, které naznačují ráznost a směr pohybu. Naznačují pohyb tím, že vedou postavu nebo objekt do jiné pozice.
 • Pohybové čáry: vedou od objektu po jeho dráze pohybu, aby to vypadalo, že se pohybuje.
 • Tvar: dvourozměrná uzavřená plocha.
 • Silueta: obrys předmětu nebo postavy.
 • Rychlostní čáry: jednoduchý způsob, jak naznačit pohyb.
 • Náčrtek scény: rychlé náčrtky, které ukazují záběry filmu a to, jak půjdou za sebou. Jsou přípravou k pozdější animaci.
 • Bod napětí: místo, kde se setkávají tmavé a světlé hodnoty a vytváří bod, který přitahuje zrak diváků.
 • Tónování: nebo také stínování - úprava světlosti/tmavosti všech prvků záběru - vedou zrak diváka a utváří specifickou náladu.
 • Střed prostorového zobrazení: bod na horizontu, ke kterému vedou čáry a zdá se, že tam mizí.
 • Vizuálně podobné barvy: barvy, které jsou na barevném kole blízko u sebe.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.