If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Slovníček: Filmová terminologie

Zde je seznam pojmů, se kterými se během této lekce seznámíme.
 • Pohyb kamery: jak se kamera pohybuje ve vztahu k postavám a ději.
 • Rámování na střed: umístěním hlavních předmětů přímo doprostřed dosáhneme pocitu stability nebo neutrality.
 • Detailní záběry: záběry velmi zblízka, zdůrazňují emocionální momenty nebo body příběhu.
 • Kamerová jízda: dynamický záběr, kdy se kamera hýbe paralelně se zemí jako by jela na kolejích.
 • Nadhled: záběr, kdy kameru umístíme nad subjekt a namíříme ji na něj dolů.
 • Nakloněný záběr: kamera se nahne doleva nebo doprava tak, aby se získal diagonální/šikmý pohled na scénu.
 • Dynamické záběry: snímky pořízené kamerou, která se pohybuje.
 • Extrémní detailní záběry: záběry velmi těsně rámující subjekt. Cílem je zprostředkovat intenzivní emoce.
 • Extrémní široké záběry: užívají se, aby ukázaly velikost světa, nastavily měřítko nebo zneviditelnily detaily
 • Rozsah záběru: část scény, kterou vidíte skrze objektiv kamery z určité perspektivy.
 • Hlavní momenty: nejdůležitější chvíle příběhu.
 • Záběry polocelku: záběry, které jsou dostatečně osobní a blízké na představení emocí a na konverzace.
 • Menší momenty: menší zvraty, které dohromady tvoří scénu.
 • Panoramatický záběr: dynamický záběr, kdy se kamera horizontálně nebo vertikálně natáčí a odhaluje tak nějakou informaci.
 • Pravidlo třetin: technika pro rozsah záběru. Obraz je liniemi rozdělen do tři krát tří třetin a subjekt je umístěn do některého ze čtyř bodů, kde se linie protínají.
 • Scéna: část příběhu, která se odehrává v určitém čase a místě. Postava se dozví něco nového, díky čemuž příběh postupuje dál.
 • Série scén: Několik scén za sebou, které dohromady tvoří hlavní moment.
 • Záběry: vizuální zobrazení jednání postavy.
 • Rozvržení záběru: pozice postav ve scéně a rozhodnutí, kde se bude dít akce.
 • Statické záběry: záběry, kdy je kamera zafixovaná na jednom místě a celou dobu míří stejným směrem.
 • Sledovací záběr: dynamický záběr, kdy kamera sleduje konkrétní subjekt a zároveň s ním se pohybuje v prostoru.
 • Podhled: záběr, kdy kameru umístíme pod subjekt a namíříme ji nahoru na něj.
 • Široké záběry: záběry natočené tak, že se kamera umístí daleko od postav a poskytne tak širokou pespektivu, díky čemuž může například představit nové prostředí.
 • Zoom: dynamický přibližovací nebo oddalovací záběr - kamera se od subjektu vzdaluje nebo se k němu přibližuje.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.