If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Počáteční financování (seed round, série A)

První kolo financování (seed round, série A) často poskytované investory do rizikového kapitálu. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Takže kde jsem skončil v minulém videu, mluvili jsme o scénáři, kde jsem já se svými kamarády přišel s nápadem prodávat ponožky online. Přišli jsme za bohatým investorem nazývaným andělský investor, což je obvykle nějaký druh postavy bohatého strýce, který je nadšený inovací mladých kluků. A řekneme, hele, potřebujeme 5 milion dolarů. On řekne: jasně. Myslím, že ten váš nápad samotný nebo nějaký druh prototypu, který jste možná udělali, má hodnotu 5 milionů dolarů. Dám vám dalších 5 milionů dolarů hotovosti, abyste mohli začít, pronajmout si nějaké místo, najmout nějaké lidi. A protože jste měli 5 milionů dolarů, to je tolik, kolik jste dali na stůl, já dávám na stůl 5 milionů dolarů hotovosti, v podstatě dostávám půlku firmy. A způsob, jakým to funguje, je, není to tak, že mu každý z nás dal polovinu svých akcií. Místo toho, protože jsme představenstvo firmy, jsme emitovali další milion akcií, takže jsme zdvojnásobili počet akcií a dali jsme mu to. A toto ocenění před novým kapitálem je skutečně důležité. Protože pokud jsme se domluvili... pokud jsme řekli, že toto nebylo 5 milionů, pokud jsme řekli, že to je, nevím, pokud je to tvrdý vyjednavač a řekne ne, má to hodnotu jen 1 milion dolarů. A já vám dávám 5 milionů dolarů. Zeptám se vás, kolik akcií bychom museli emitovat? Přemýšlejte o tom. Pokud by byl tvrdý vyjednavač... nakreslím to, nechci zkazit tu emisi... protože náš nápad... myslím, že je opravdu těžké odhadnout, jakou hodnotu má nápad. Takže pokud on tvrdě vyjednává a my jsme zoufalí. Finanční trhy se zhroutily. Takže vezmeme peníze od kohokoli, kdo je ochoten nám je dát. A opravdu chceme skončit v našem zaměstnání. Takže s tím, co máme teď, má náš nápad hodnotu jen 1 milion dolarů. A dá nám 5 milionů dolarů. Takže kolik akcií mu musíme dát? Toto je milion akcií. To je, s čím jsme začali. Takže když řekne, že to co máme teď, má hodnotu 1 milion dolarů, vlastně říká, že to má hodnotu dolar za akcii. Takže mých 200 000 akcií má hodnotu 200 000 dolarů podle tohoto ocenění. Tady nahoře jsme řekli, že to, co jsme měli předtím, mělo hodnotu 5 milionů dolarů v minulém videu. Pokud má to, co jsme měli předtím hodnotu 5 milionů dolarů a původně to byl milion akcií. Potom ocenění před investicí... ve skutečenosti je to ocenění před nebo po investici... by bylo 5 dolarů za akcii. A ve světě 5 dolarů za akcii bychom emitovali další milion akcií, prodali je za 5 milionů dolarů. Nebo bychom je prodali za 5 dolarů za akcii, abychom dostali 5 milionů dolarů. Takže jsme skončili s rozdělením firmy 50/50. Tohle je andělský investor a tady dole jsme my všichni a toto je vlastní jmění. Žádný dluh, ještě žádné závazky. V této realitě, pokud oceňuje to, co máme teď, v podstatě na 1 dolar za akcii... říká, že to má hodnotu 1 milion dolarů, máte milion akcií, to je 1 dolar za akcii. Aby nám dal 5 milionů dolarů, koupí vlastně akcie v hodnotě 5 milionů dolarů za 1 dolar za akcii. Takže v podstatě bude potřebovat 5 milionů akcií. A všimněte si, v této situaci tady nahoře... předtím když jsem měl 200 000 akcií... no když jsem měl 1/5 z 5 milionů dolarů... hodnota mých akcií byla 1 milion dolarů. A potom když mám 1/10 ze 2 milionů akcií, stále mám 1/10 z celkové hodnoty aktiv 10 milionů dolarů, protože on nyní přidal svých 5 milionů dolarů. A můj podíl má stále hodnotu 1 milion dolarů. Mám 1/10 z 10 milionů na rozdíl od 1/5 z 5 milionů. V této situaci jsem měl 1/5 z 1 milionu, což bylo 200 000 dolarů. A nyní mám 200 000 ... kolik je tam celkem akcií? Je tam 6 milionů akcií. Takže nyní mám 1/60... je to správně? Nyní mám 200 000 / 6 milionů. To je 6 000 tisíc, které se vymažou. Nyní mám 1/30 firmy. Předtím jsem měl 1/5. A oceňujeme to na 6 milionů, protože mám 1 milion tady a 5 milionů tady... krát 6 milionů. A tak kolik je 1/30 ze 6 milionů. 6/30 se rovná 1/5 z milionu, takže je to stále 200 000 dolarů. Takže bez ohledu na to, co udělám mezi oceněním před a po investici, moje hodnota za akcii se nezmění. A chtěl jsem vám to ukázat. Ale na tomto záleží hodně. Protože na základě toho, jaké je toto ocenění před investicí, nám to říká, kolik akcií nebo jaké procento firmy dostane náš andělský investor za investování svých 5 milionů dolarů. V tomto případě dostane 5/6 firmy, kolik to je? 5x... to je jako 80 % firmy. Myslím zhruba a nám zbývá... ne 1/6, ne, je to více než 80 %, je to 84 %... a nám zbývá nějakých 16 % firmy. Takže to je velmi odlišný scénář závísející na tom, jaké je naše ocenění před investicí. A samozřejmě ocenění před investicí je... vezmete ocenění před investicí plus množství hotovosti, kterou nám dávají. To je ocenění po investici, ne? Částka peněz, kterou dostanete. Před investicí nebo po investici, přičtete peníze a to je, jak jste dostali ocenění 6 milionů dolarů. To stačí. Udělal jsem, co šlo. Myslím, že teď máte dobrou představu. Řekněme, že skončíme šťastně. Ten člověk není tvrdý vyjednavač a skončíme s první situací. Překreslím to. Takže teď kdybych měl kreslit aktiva této společnosti, alespoň v době investice tohoto člověka. Kde velmi nehmotné aktivum, nazvané nápad, má nyní hodnotu 5 milionů dolarů. A máme nějakou hotovost, máme 5 milionů dolarů v hotovosti. A potom, když máme akcie... Udělám to v jiném rámečku. To jsou akcie. A z těch akcií nám zbývají 2 miliony akcií. 1 milion andělskému investorovi, takže má 50 % akcií. A jen proto, že si rád hlídám svůj podíl, 200 000 akcií jde Salovi. Stačí. Samozřejmě celá pointa nebyla jen vyjednávat, získat peníze a skončit se zaměstnáním. Celá pointa byla začít podnikat. Řekněme, že vezmeme těchto 5 milionů dolarů a začneme najímat lidi. A ve skutečnosti náš první krok je vybudovat naší webovou stránku a zprovoznit ji. Takže řekněme, že na to padnou 4 miliony dolarů a vybudujeme stránku. Nyní nám zbývá jen 1 milion dolarů... toto je třeba za 6 měsíců, kdy jsme všichni skončili v zaměstnání. Získali jsme nějaký loft jako kancelář. Máme stolní fotbal. A také jsme postavili webovou stránku, najmuli jsme grafické designéry a další. Takže na to padla většina naší hotovosti a my se začínáme trochu strachovat, protože ještě nemáme žádný zisk. Ale máme pěknou webovou stránku. Něco takového... když jsme šli za andělskými inevstory, měli jsme jen nápad, podnikatelský plán, jen jsme měli... doufejme, že jsme měli charisma a byli jsme schopni tomu člověku prodat nápad. Myslel si, že budeme příští dominantní hráč na světovém trhu ponožek. Ale nyní jsme ve skutečnosti něco vybudovali. Vzali jsme si jeho peníze a jak jsme slíbili, vybudovali jsme pěknou webovou stránku. A nyní potřebujeme získat víc peněz. Zaprvé proto, že jsme najmuli 50 lidí. A tento 1 milion dolarů nebude stačit na dlouho. A to by byla ostuda. Aby nám došla hotovost, když právě začínáme. Ve skutečnosti máme opravdovou webovou stránku a kanceláře a všechno tohle. A chceme získat nějaké peníze, protože chceme dát na Google nějaké AdWords, aby lidé o naší stránce věděli. Chceme utratit, víte, pár milionů dolarů za inzerát na Super Bowl, aby lidé věděli, že teď mohou pořídit ponožky online. Takže musíme získat více peněz. A nyní v této fázi se vrátíme zpět do komunity rizikového kapitálu (venture capital). Ale nepůjdeme za anděli. Andělé jsou lidé, kteří mají rádi velkou podívanou, kteří chtějí jen vložit peníze do nějakého počátečního nápadu. Obvykle to je relativně malá částka. Vlastně 5 milionů dolarů by byla velká částka na anděla. Nyní chceme jít za skutečnými profesionály v rizikovém kapitálu (venture kapitálu). Takže bychom šli za investorem rizikového kapitálu specializující se na založení. Takže investoři rizikového kapitálu specializující se na založení jsou svým způsobem první cyklus. A každý další cyklus je, pokaždé když se musíte vrátit k pokladně, abyste získali peníze, to je vlastně cyklus financování. Ale seed investoři (investující do rozjezdu)... existuje pro to řada slov... ale seed investoři jsou obvykle investoři rizikového kapitálu, kteří jsou vlastně profesionálové v tom, co dělají. Ve skutečnosti spravují peníze druhých lidí. A uděláme další video o tom, jak získat ty peníze a velmi to souvisí s tím, co potvrzuje private equity a jak hedgové fondy také získávají své peníze. Ale obvykle spravují peníze jiných lidí, zatímco andělský investor obvykle, víte, sedí na vrcholu hromady peněz a rád si s nimi hraje. Takže spravují peníze jiných lidí, mají tendenci mít nějaké fantastické držitele MBA, které právě najali, kteří budou dělat modely a projekce a vyjednávat s vámi trochu tvrději, když se ve skutečně snažíte získat hodnotu vašeho podnikání. Ale musíme jít za těmito lidmi. Nyní mají nějakou hodnotu. Spojí nás s ostatními lidmi. A mají zkušenost se začínajícím podnikáním. Mohou nás představit jiným lidem, kteří udělali podobnou věc. A všechno ostatní... pomohou nám vytvářet si síť kontaktů a pomohou nám vést podnikání. Takže jdeme za investory rizikového kapitálu a mnohokrát před námi zavřou dveře. Ale jeden investor rizikového kapitálu, jeden seed investor rizikového kapitálu za námi konečně přijde. A terminologie zde může být trochu nejednoznačná, ale nazveme to naše financování řada A. Řada A. Někdy se to bude nazývat vaše zárodečné financování, ale budeme to nazývat řada A, protože to chceme formalizovat. A jen abyste věděli, je to A, protože je to náš první formální cyklus financování. V našem druhém cyklu, který pravděpodobně udělám v příštím videu, bude řada B, a potom řada C, a potom řada D. Pokaždé když nám dojde hotovost, chceme jít zpět k pokladně. Již jsme udělali řadu A, nyní chceme udělat řadu B a řadu C a tak dál. A nakonec se doufejme dostaneme k nějakému druhu první veřejné nabídky akcií, o které budu mluvit v příštím videu. Protože jsem si uvědomil, že zase nemám čas.