If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Likvidace společnosti

Co se děje při likvidaci společnosti Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

V poslední sérii videí jsme se, doufám, seznámili s různými způsoby, jak může firma zvýšit kapitál. Může to udělat prostřednictvím dluhu nebo vlastního jmění. A naučili jsme se, že dluhové cenné papíry se často nazývají dluhopisy. A majetkové cenné papíry pravděpodobně znáte. To jsou akcie. A pak jsem vás opustil v dramatické situaci. Nakreslím to, abych nepředbíhal. Takže toto jsou aktiva firmy, která byla schopná tyhle aktiva generovat. Existuje řada způsobů, jak můžete generovat aktiva. Můžete získat investory prostřednictvím vlastního kapitálu a měli jsme o tom řadu videí. Začnete s andělskými investory nebo třeba s vašim bohatým strýcem a nakonec s venture kapitálovými investory a uděláte první emisi cenných papírů. A potom můžete udělat následné emise. A tak dále a tak dále. Nyní vidíme, že vlády nakoupí vaše vlastní jmění, pokud jste příliš velká banka na to, aby zbankrotovala. Ale projdeme to celé. Takže vlastní jmění. To je jeden způsob, jak můžete získat hotovost nebo získat kapitál, abyste mohli koupit aktiva k provozování vašeho podnikání. Jiný způsob je, že si půjčíte peníze od lidí. Takže akcionáři jsou ve skutečnosti vlastníci firmy. Takže můžete být jeden z akcionářů a musíte prodat část vlastního jmění nebo prodat nějaké akcie ve vaší firmě někomu jinému, kdo vám dá peníze. A potom se stane něčím jako váš partner. A jiný způsob je, že si můžete půjčit peníze. Nakreslím to. Dluh dáváme většinou jako závazek. Dluh není jediný druh závazku, ale nyní je to docela rozumné zjednodušení. Jsou zde i jiné věci. Obecně znamená závazek, že něco někomu dlužíte v budoucnosti. Toto jsou závazky. A nyní předpokládáme, že váš dluh je váš hlavní závazek. Můžete mít i jiné závazky. Můžete mít nějaký typ právní odpovědnosti, kde vás někdo žaluje nebo jste nastříkali azbest na řadě dětských hřišť, protože jste si mysleli, že je to ve skutečnosti dobré pro vybavení hřišť a teď je to všechno odpovědnost, protože jste měli takový nápad. Ale od teď máme zjednodušení, že dluh je váš závazek. A řekli jsme, že jsou různé druhy dluhu. Pokud závazek sekuritizujete, je to často dluhopis. Správně? Bude to certifikát, který je dlužní úpis firmy. Bude vám nadále vyplácet kupony nebo úrok. Nebo můžete také získat normální bankovní úvěr, kde bance dlužíte peníze. A naposledy jsem vás opustil s otázkou. Řekl jsem, řekněme, že tahle firma bankrotuje. A řekněme, že tato aktiva nemají takovou hodnotu, jakou si myslíme, že mají. V tomto světě, když musíme rozprodat tato aktiva. Dobře, ty, u kterých máme dluh, by se vyplatili. A těm, kteří mají vlastní jmění, by zůstalo cokoli, co zbyde. Pokud by to bylo v našich účetních knihách. Kdykoli slyšíte věci jako účetní hodnota a udělal jsem pár videí o účetní hodnotě versus tržní hodnotě. Ale účetní hodnota je vlastně to, co máte ve vašich účetních knihách. Říkáte, že tohle má hodnotu 10 milionů dolarů. Řekněme, že jsme koupili pozemek a továrny a jiné v hodnotě 10 milionů dolarů. Řekněme, že váš dluh je 6 milionů dolarů. Potom vaše vlastní jmění bude 4 miliony dolarů. A řekněme, že z jakéhokoli důvodu, že se ekonomika zhorší nebo toto byl nějaký druh podnikání, které teď není životaschopné. Takže půjde do konkursu. A budu trochu konkrétnější ohledně typů bankrotu. Ale předpokládáme likvidaci. Ve skutečnosti budu konkrétní už teď. Takže když říkáme bankrot, bankrot je velmi běžné slovo. Myslím, že většina lidí má obecnou představu, co to znamená. Ví, že je to špatné a znamená to do určité míry, že firma nemůže fungovat tak jako předtím. Ale existuje řada nejasností o tom, co to znamená. Ve skutečnosti jsou dva typy bankrotů. Je to likvidace. A ta vlastně říká, že víte co, tohle podnikání nedává žádný smysl. Nemá smysl mít zaměstnance a provozovat továrnu. Nikdy nevyděláte žádné peníze, takže můžete prodat vše, co máte. Zlikvidujete to. To je jeden typ. A to spadá do kategorie kapitoly 7 (zákona USA o bankrotu). A hovoříme teď jen o firemním bankrotu. Existuje i osobní bankrot. A možná o tom uděláme pár videí. Může to být zvlášť vhodné v různých situacích. Druhý typ je reorganizace nebo restrukturalizace. A restrukturalizace říká, víte co? Tady ta továrna ve skutečnosti vyrábí něco užitečného. Ve skutečnosti generuje peníze. A doopravdy můžeme získat větší hodnotu z toho, co máme zde, pokud bude dál v provozu. A necháme ji dál v provozu a restrukturalizujeme firmu. A obvykle to znamená změnit tuto stranu. Takže možná zrušíme nějaký dluh a toto všechno. A ukážu vám, jak se to dělá celkem rozumným způsobem. Ale abychom pochopili jakýsi zjednodušený scénář, budeme uvažovat o likvidaci. Takže řekněme, že tohle byla moje internetová stránka prodávající boty online a najednou lidé přestali nosit boty. Vyšlo to z módy, takže nemá smysl dál prodávat boty online. Takže zlikviduji moje aktiva, moje nemovitosti, které mohu mít, moje sklady atd. V minulém videu jsem se ptal, kdo to dostane? Takže řekněme, že když likvidujeme... jdeme do konkursu a vlastně všechna aktiva přechází do vlastnictví konkursního soudu... oni prodají tahle aktiva. A řekněme, že když je prodají, nedostanou za ta aktiva 10 milionů dolarů. Dostanou za ně jen 5 milionů dolarů. Správně? Zaplatil jsem za ně, protože jsem si myslel, že jsou ještě nějak užitečné, ale ukázalo se, že nejsou, takže má aktiva... Víte co, teď jsem si uvědomil, že když jsem předtím mluvil o tom, že existují dva způsoby, jak navýšit kapitál, existuje třetí způsob, jak navýšit kapitál. Správně? Můžete prodat akcie. Můžete emitovat dluh. Můžete si půjčit peníze. Samozřejmě, že třetí způsob je ve skutečnosti peníze vydělat. Správně? Pokud začnete s firmou, doufejme, že generujete zisky a to bude také generovat hotovost nebo kapitál, který můžete znovu investovat do podnikání. A o tom budeme mluvit. Ale jen jsem to chtěl vyjasnit, že to je samozřejmě nejlepší způsob, jak generovat kapitál pro vaše podnikání, když podnikání samotné generuje kapitál. Takže řekněme, že tato aktiva, když je ve skutečnosti odprodáte, už nemají hodnotu 10 milionů dolarů. Zmenším ukazovátko. Mají hodnotu 5 milionů dolarů. Takže moje otázka v minulém videu byla, kdo dostane těch 5 milionů dolarů? Rozdělíte to nějak rovnoměrně mezi tyto lidi? Nebo dostane někdo z nich víc nebo někdo z nich dostane míň? A myslím, že tušíte na základě toho, odkud jsem vzal 5 milionů dolarů, kdo dostane peníze. Jsou to věřitelé. A způsob, jakým jsem to zde namaloval, to můžete vidět, když jdete nahoru tímhle směrem, jste nadřazenější. Nebo pokud jdete tímto směrem dolů, jste podřadnější. A nadřazenost, pokud mluvíte o firemní kapitálové struktuře, je... Víte co, pokud něco zbývá, kdo dostane peníze první? A i v rámci dluhu, máte různé úrovně dluhu. Mohou tu být různí věřitelé, kteří mají různou úroveň nadřazenosti. Takže toto se může nazývat primárně (seniorně) zajištěný dluh. Primárně znamená, že jsou v hierarchii vysoko. Jsou to jedni z prvních lidí, kteří dostanou své peníze. A zajištěný znamená, že ve skutečnosti existuje určitá záruka na straně aktiv, že to dostanou, pokud firma nemůže platit. Takže třeba tohle je jako pozemek. Správně? Takže ve světě našich každodenních osobních financích je vaše hypotéka ve skutečnosti zajištěný dluh. Je zajištěný zárukou vašeho domu. Pokud nemůžete platit úvěr, banka přijde a vezme si váš dům. Zabaví zastavený majetek. Takže to je to, co znamená zajištěný. Znamená to, že je zde nějaká záruka a i v případě bankrotu dostane tenhle člověk okamžitě záruku, že je jeho dluh zajištěn. Takže tohle se považuje za velmi nadřazenou formu dluhu. Primárně zajištěný. Potom můžete mít, primárně (seniorní) nezajištěný. A je zde řada pojmů nadřazený, podřízený, a řada dalších. Ale jen, abyste získali představu, že je zde hierarchie. Někteří lidé dostanou peníze jako první a potom jakékoli peníze zbývají, dostane je tento člověk, potom pokud zbývají ještě nějaké peníze, dostane je tento člověk a potom pokud ještě něco zbývá, dostane je tento člověk. A jak jste jednou u konkursního soudu bývá to vyjednávání mezi různými, dokonce se na to můžete dívat jako kategorie dluhů. A v budoucnu na to uděláme komplikovanější příklad. Ponoříme se do detailů bankrotu. Ale tohle je obecný pojem. Ten nadřazený člověk dostane jako první, podřízenější člověk dostane cokoli zbývá a tak dále a tak dále. A pokud nejsou peníze na vlastní jmění, nejsou peníze na vlastní jmění. A to dává smysl, ne? Protože věřitelé, všechno co dostali... jejich výhodou byl jen úrok, ne? Takže by také měli dostat omezenou nevýhodu v případě, že věci naberou špatný směr. Akcionáři hrají svým způsobem vabank. Pokud jsou věci skvělé, mají veškerou výhodu. Ale teď když je to špatné, mají velkou nevýhodu. A jsou vlastně štastní, že nedluží peníze. To je ve skutečnosti... myslím, že to můžete nazvat ...krása firemní struktury, že máte omezenou odpovědnost. V minulosti by tito lidé ve skutečnosti dlužili rozdíl. Ve skutečnosti by dlužili navíc tento 1 milion dolarů. A všichni by šli do vězení pro dlužníky. Ale o tom budeme mluvit v budoucnu. No nic, vrátím se k různému čerpání dluhu nebo kategoriím dluhu. Takže tohle můžeme nazvat primárně (seniorní) nezajištěný. Znamená to, že jsou stále primární. Stále jsou celkem vysoko na žebříčku nadřazenosti. Ale nejsou zajištěni. Nejsou žádná konkrétní aktiva, která by mohli dostat. Ale dokud je pro ně dost, dostanou to. Takže napíšu nějaká čísla. Řekněme, že to bylo, nevím, 1 milion dolarů primárně zajištěný. 2 miliony dolarů primárně nezajištěný. A řekněme, že toto jsou 2 miliony podřízeného. Podřízený znamená, že není primární.. nezajištěný. Takže v této realitě, co se stane je, že konkursní soud zlikviduje všechny tyhle věci a rozdá to podle nadřazenosti. Tito lidé dostanou zpět svůj 1 milion dolarů. Takže všechno. A pravděpodobně účtovali nízkou úrokovou míru, protože nevnímali riziko tak vysoké. Tito lidé tady, primárně nezajištění, dostanou další 2 miliony dolarů. A potom zbývá 1 milion dolarů. Správně? A ten 1 milion dolarů dostane podřízený dluh. Takže dostanou zpět 50 % svých peněz. Dostali jen trochu, ale to je OK, protože když to bylo dobré, pravděpodobně dostali vyšší úrok jako odměnu za jejich riziko. Obvykle pokud se dostáváte k podřízenějším a ještě víc podřízenějším berete na sebe vyšší riziko, získáváte větší výhodu nebo větší úrok. A v tomto případě nedostali akcionáři nic. Byli vyřazeni. Takže to je 0. Takže to je odpověď na otázku. Řekl jsem, kdo dostane peníze? Jsou to věřitelé, kdo má nárok jako první. A pokud by tu ve skutečnosti bylo 7 milionů dolarů místo 5 milionů dolarů, pak byste vyplatili kompletně 6 a potom by akcionáři dostali 1 milion dolarů. A tak by dostali něco, pokud by byl dostatek peněz. Nicméně v příštím videu... toto byla likvidace, kdy jsme řekli, že tohle nemá cenu provozovat dál. Všechno to dáme pryč nebo to prodáme a vrátíme peníze našim věřitelům. V příštím videu budu mluvit o reorganizaci, kde říkáme, hele, víte co? Tohle podnikání je dobré. Jen má moc závazků. Uvidíme se v příštím videu.