If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:13:47

Transkript

Pojďme si něco povědět o tom, co to znamená vlastnit podíl nebo akcie ve firmě. Podíl nebo akcie. Myslím, že všichni o tom něco víme, ale v tomhle videu to chci vysvětlit trochu víc pochopitelně, abyste opravdu pochopili, co si kupujete, když si kupujete podíl či akcie. Obecně si lidé myslí, a tohle je přesně, co to ve skutečnosti je, že pokud si koupíte podíl nebo akcie, v podstatě se stáváte částečným vlastníkem společnosti. Částečným vlastníkem společnosti. Liší se to od dluhopisů, i když se často používají ve stejném kontextu. "Koupím si nějaké akcie a dluhopisy", nebo "Obchoduji s akciemi a dluhopisy". Dluhopisy. Koupí dluhopisu se stáváte jedním z věřitelů firmy. jedním z věřitelů firmy. Například pokud si koupíte dluhopis s nominální hodnotou, řekněme 10 dolarů.... nebo řekněme 1000 dolarů, a to samé udělá 1000 lidí. Každý z vás půjčuje 1000 dolarů té firmě a protože je vás tisíc, dohromady firmě půjčujete 1 milion dolarů. Nebudu zacházet do detailu, protože náplní tohoto videa budou akcie, ale je dobré si pamatovat, že jde o dvě úplně odlišné věci. V tomto případě vlastníte firmu. A v tomto firmě půjčujete své peníze. Aby bylo pochopitelnější, co přesně vlastníte, nakreslím jednoduchou finanční rozvahu pro firmu X. Tohle je tedy Firma ... Udělám to novou barvou. Řekněme, že tu máme Firmu X, a aktiva této firmy... když mluvíme o aktivech, znamená to to samé, co v reálném každodenním životě znamená majetek. Věci, které mají hodnotu. Věci, které nám v budoucnu poskytnou nějaký ekonomický prospěch. Dům je aktivum, protože nám dává prospěch z toho, že v něm můžeme žít a ochrání nás před špatným počasím a deštěm. Auta jsou aktiva, protože se díky nim můžeme přepravovat. Hotovost je také aktivum, protože může být směněna za věci, které budeme potřebovat v budoucnu. Tohle všechno... Půjčka pro někoho je také aktivum, jelikož v budoucnu nám dlužník vrátí peníze zpět. Půjčka pro mě samotného je ale pasivum, o kterých si za chvíli řekneme. Ale obecně, řekněme že toto jsou aktiva Firmy X. Řekněme že mají hodnotu 100 milionů dolarů. 100 milionů dolarů. A nebudu zabíhat do toho, jak je toto číslo určeno, nebo kdo ho určuje, kdo řekne, že je to 100 milionů. Ale řekněme, že to je hodnota jejich půdy, jejich patentů a autorských práv, jejich hotovosti a nemovitostí a všeho ostatního, co má hodnotu. Všech věcí, které v budoucnu vygenerují hodnotu. Nyní řekněme, že Firma X si také nějaké peníze půjčila a možná si je půjčila vydáním dluhopisů, u čehož nebudu zabíhat do detailu. Řekněme, že si půjčili peníze, takže skupině lidí dluží 80 milionů dolarů. 80 milionů dolarů. Mohla to být přímo půjčka od banky nebo emise dluhopisů. Mohli vydat... vydali třeba milion dluhopisů, každý z nich v hodnotě dluhu 80 dolarů. Nebudeme se tím zabývat do hloubky, ale myslím, že už chápete, co mám na mysli, když říkám částečný věřitel. Ale tohle je dluh. 80 milionů dolarů dluhu přímo tady. Řekněme, že to jsou všechna jejich pasiva. Existují i jiná pasiva než dluh, ale pro jednoduchost řekněme, že tohle je jejich jediné pasivum, protože dluhy bývají největší položka. Co ale zbývá pro vlastníky? Dobrý způsob, jak o tom přemýšlet je, co by se stalo, kdyby tato firma byla prodána a dluh by se splatil. Kdyby firma byla prodána a tento majetek by opravdu mohl být prodán za 100 milionů dolarů, dostanete 100 milionů dolarů. Museli byste splatit dluh věřitelům, to byste museli udělat jako první. Měli byste 100 mínus 80, a pro vlastníky by zbylo 20 milionů dolarů. Vyznačím to zeleně. Zbylo by vám 20 milionů dolarů. Zbylo by 20 milionů dolarů, čemuž se říká vlastní jmění, nebo také vlastní kapitál. Vlastní kapitál. Je to úplně to samé, jako když lidé mluví o tom, že jejich majetkem je dům. Mám-li dům v hodnotě 300 000 dolarů a musím ještě splatit 200 000 dolarů hypotéku, potom vlastní jmění je 100 000 dolarů. Je to stejné. Jednoduše... Napíšu to. Trochu se dostáváme do základů účetnictví, aktiva se budou vždy rovnat pasivum plus vlastní kapitál. Můžete se na to podívat z druhé strany: pokud odečteme pasiva z obou stran, aktiva mínus pasiva se bude rovnat vlastní kapitál. Tohle může bý víc intuitivní. Co nám zbyde, je to, co vlastníme mínus to, co dlužíme. To patří vlastníkům. Řekněme, že jsem spoluvlastník společnosti, což znamená, že dostanu kus tohoto koláče. To je to, co spoluvlastním, vlastní kapitál. Například pokud jsou tu 2 miliony akcií, Firma X má 2 miliony akcií, a řekněme, že vlastní kapitál má hodnotu 20 milionů dolarů. Jakou má hodnotu každá jednotlivá akcie, pokud jsou tato čísla pravdivá? Máme 20 milionů dolarů vlastního kapitálu, děleno dvěma miliony akcií, děleno dvěma miliony akcií, což nám dává 10 dolarů vlastního kapitálu na akcii. Pokud jsou tato čísla správná a víme, že Firma X má 2 miliony akcií, potom řekneme, že každá akcie má hodnotu 10 dolarů. A pokud se nám tato čísla líbí a pokud nám někdo chce prodat akcii za méně než 10 dolarů, koupili bychom ji. Pokud by byl někdo ochotný zaplatit víc než to, možná bychom akcii prodali. Aby tohle všechno bylo trochu pochopitelnější, podíváme se na reálný příklad firmy, abyste viděli, že jsem si to nevycucal z prstu. Tenhle příklad mám z veřejných zdrojů. Pochází ze spisů nejmenované firmy, a dostanete body navíc, pokud přijdete na to, co je to za firmu. Je to jejich opravdový obchod s akciemi. Nakreslím ten samý diagram, jaký jsem už kreslil předtím, stejný diagram jako jsem nakreslil tady, abych to ilustroval na této konkrétní společnosti. Můžete vidět, že se to v reálném světě skutečně děje. Nejdřív nakreslím jejich aktiva. Řekněme, že je to Firma X a že jejich aktiva jsou tady. Aktiva. Koukněte se na jejich finanční rozvahu. To opravdu zveřejnili. Je to z 30. června, raději si vezmeme novější datum. Snaží se to porovnat s tím, co měli předtím. Podívejme se na toto, už je to starší, ale to nevadí. Učíme se. Nerozhodujeme se, zda do toho teď investovat či nikoliv. Je to hodně starý finanční výkaz, ale stejně se na něj podíváme. Tady jsou celková aktiva. 30 milionů, udělám to v zaokrouhlených číslech. 30 milionů dolarů. 30 milionů dolarů. Možná se ptáte, "Co znamená aktuální obchodní majatek?" Je to buď hotovost, nebo cokoliv, co může být směněno v hotovost během příštího roku. Například pohledávky. To jsou peníze, které té firmě někdo dluží a v brzké době je splatí. Zásoby jsou věci, které mají například ve velkosladu a mohou je prodat a tím je rychle směnit za hotovost. Další oběžná aktiva mohou být cenné papíry nebo jiný druh investice, kterou může firma prodat a směnit v hotovost. Mají oběžná aktiva v hodnotě 18 milionů, to všechno mohou jednoduše směnit za hotovost a to velmi rychle, určitě během následujícího roku. Dále mají něco ve vlastnictví, provozovnu a vybavení. Tohle je pozemek, budovy a stroje, o kterých jsem mluvil a kdo ví, co jsou jejich další aktiva. Mohou to být registrované obchodní značky nebo patenty, nebo cokoliv dalšího. Celkově mají aktiva v hodnotě 30 milionů dolarů. Teď se přesuneme k pasivům. Mají krátkodobé závazky, 16 milionů. Krátkodobé závazky, jen pro vaši informaci, jsou takové závazky, věci, které firma musí splatit v hotovosti během příštího roku. Může to být dluh, mohou to být splatné pohledávky, které musí splatit jiným obchodníkům. Může to být cokoliv. Ale můžete to považovat za dluh, který musí splatit v příštím roce. Potom je tu dlouhodobý úvěr na 5,5 milionu. Když tyto dvě položky sečtete, dostanete se blízko 22 milionům. Pro jednoduchost to sem zapíšu jako 22 milionů. Tato firma má pasiva v hodnotě 22 milionů. 22 milionové závazky. Tohle jsou aktiva, ať máme vše správně pojmenované. Co tedy zbývá pro vlastníky? Ukážeme si to na jednoduchém diagramu. Zbyde nám 8 milionů vlastního kapitálu. 8 milionů vlastního kapitálu, tady už to za nás spočítali. Přesné číslo je 8,39, neboli 8,4 milionů vlastního kapitálu. Tato data pochází z reálného světa, zabýváme se reálnou firmou. Pokud tomu věříte, pokud věříte, že aktiva této firmy opravdu mají hodnotu 30 milionů dolarů, kolik byste měli zaplatit za akcii? Zjistíte to tak, že to vydělíte celkovým počtem akcií. Uvidíte to v některých finančních výkazech a nebudu zabíhat do detailních rozdílů mezi základním a rozředěným ziskem, ta čísla jsou velmi, velmi podobná, Tím se nemusíme moc zabývat. Řekněme, že tato firma má 2,7, vlastně 2,78 milionu akcií. Pokud je účetní hodnota 8,396... tedy, zapsal jsem 8, ...kolik by měla stát každá akcie. Když říkám účetní hodnota, myslím tím, že tohle je jejich účetnictví. Podle jejich účetnictví má vlastní kapitál hodnotu 8,4 milionů. Pokud opravdu věříme, že má hodnotu 8,4 milionů, jaká by měla být hodnota každé akcie? Jednoduše to budeme muset vydělit 8,4 miliony. 8,4 miliony. Tohle je 8,4. 8 jsem zapsal čistě pro jednoduchost. Děleno počtem akcií, 2,78 milionů. Tohle je milion a tohle taky, na přesný výpočet si vezmu kalkulačku. 8,4 milionů děleno 2,78 miliony akcií. Pokud věříme těmto číslům, pokud věříme účetnictví, účetní hodnota akcií je okolo 3,02 dolaru za každou akcii, tohle je 3,02 dolaru za akcii, účetní hodnota jedné akcie. Tolik bychom měli být ochotni za akcii zaplatit. Tolik si myslíme, že je spravedlivá cena za akcii této firmy, pokud tedy věříme, že aktiva této firmy mají opravdu hodnotu 30 milionů dolarů. Co ale lidé skutečně zaplatí za tyto akcie? To zjistíme tak, že se podíváme na tato čísla. Vidíme, že poslední obchod byl za 2,58 dolarů, takže lidé platí cenu nižší, než to, co jsme zrovna spočítali. Jediný důvod, proč lidé platí méně nebo že někdo akcie prodává za méně než 3 dolary, jediný důvod je, že se někdo domnívá, a to nejspíše prodávající, že aktiva této firmy ve skutečnosti nemají hodnotu těch 30 milionů dolarů. On nebo ona si myslí, že aktiva této společnosti mají hodnotu nižší než 30 milionů dolarů. Možná si i myslí, že vyhlídky této firmy nejsou moc dobré. Jejich produkty nejsou dobré nebo se sníží prodeje. Kdo ví? Kupující si možná myslí, že akcie má hodnotu 3 dolary, a proto jsou ochotni za ni zaplatit 2,58 dolarů, protože si myslí, že cena poroste. Teď se dostáváme k dalším detailům, například tahle nabídka na koupi. Někdo přímo řekl, že je ochotný zaplatit tolik za akcii. Ask (prodejní cena) znamená, že někdo explicitně řekl, že za tolik je ochotný akcii prodat. Tohle rozpětí 52 týdnů je rozpětí cen, za které se akcie prodaly. V minulém roce se tyto akcie prodávaly za 1,20 dolaru, což je skvělý obchod, jelikož poté se cena zvedala až do teď, kdy se prodávají za 2,58 dolarů. Průměrný objem obchodu je počet akcií prodaných za jeden den, vyměněných za jeden den. Tržní kapitalizace, kterou vidíme tady... s tímto pojmem už jste se asi setkali. To je v podstatě hodnota firmy určená trhem. Účetnictví této společnosti říká, že společnost má hodnotu 8 milionů dolarů, ale tržní kapitalizace říká, jakou hodnotu má vlastní kapitál podle "názoru" trhu. K získání tohoto čísla si berou 2,58 dolarů. Vezmou 2,58 dolarů krát počet akcií. Čili krát 2,78 milionů akcií. Pokud to vynásobíme, dostaneme... 2,58 krát 2,78 se rovná... no, trochu se to liší od jejich výsledku. Možná je to chyba v zaokrouhlení, ale přibližně je tržní kapitalizace rovna 7 milionům. Jak už jsem řekl, trh neplatí 3 dolary. Platí 2,58 dolarů, tím pádem trh říká, že vlastní kapitál přímo tady, je blíž 7 milionům, i když účetnictví tvrdí, že tohle číslo je přes 8 milionů. Doufám, že to pro vás bylo užitečné a že vám to umožnilo nahlédnout do toho, co to vlastně znamená, pokud si koupíte akcie ve firmě.