If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:9:21

Transkript

Takže už víme, že existují dvě možnosti, jak si firma může zvýšit kapitál. Může si půjčit peníze, což je dluh. Nebo může sama prodávat podíly, nebo v podstatě umožní ostatním lidem, aby se stali částečnými vlastníky, a to je vlastní kapitál. A tyto se přímo přenášejí do cenných papírů, které pravděpodobně znáte, ale možná jste neměli přesnější představu o tom, co jsou. Víte, co jsou majetkové cenné papíry a tak také víte, co je zástava. Zástava je v podstatě něco, co lze koupit a prodat, co má určitý druh nároku na něco nebo nějaký druh ekonomické hodnoty. Takže zástava ve světě vlastního kapitálu je akcie. A zástava ve světě dluhu je dluhopis. Vysvětlím to. Nakreslím rozvahu fiktivní firmy. Byl jsem upozorněn, že socks.com není ve skutečnosti fiktivní firma. Že někdo určitě prodává ponožky online. Což mimochodem považuji za skvělý nápad. Tady mám aktiva. Toto jsou aktiva firmy. Ale o to se teď nestaráme. A nakreslím vlastní kapitál firmy. Toto jsou třeba podíly, které prodali. Řekněme, že mají - tady je 10 milionů akcií. A potom máme dluh, dluh firmy nebo závazky. Existují jiné závazky než dluh, ale my se nyní budeme zajímat jen o ten. Toto je dluh. Napíšu to hnědou. Máme dluh. A možná aktiva - přemýšlím nad pěkným kulatým číslem - aktiva jsou 10 milionů dolarů v aktivech. A řekněme, že náš dluh je 6 milionů dolarů A potom co zbývá na majetek - a musíte se na to dívat, je OK, pokud mám 10 milionů dolarů a dlužím lidem 6 milionů dolarů, co zbývá vlastníkům firmy? Vlastníkům firmy zbývají 4 miliony dolarů. A rozdělí se to mezi vlastníky firmy. A je zde 10 milionů jednotlivých podílů. Takže každý kdo má jeden z akciových certifikátů dluží jednu desetimiliontinu z těchto 4 milionů nebo podíl 0,40 dolaru. Takže tohle je a myslím, že už to znáte, toto je v podstatě akcie. Když říkáme 10 milionů podílu, to je 10 milionů cenných papírů. Mohl bych namalovat 10 milionů akciových certifikátů. Bez ohledu na to, co je ticker (burzovní symbol identifikující cenný papír). A může zde být 10 milionů. Nyní je zajímavý dluh. Existuje řada způsobů, jak zvýšit dluh a vlastně existuje řada způsobů, jak zvýšit vlastní kapitál, nemusí to být prodejem. Z větší části prodáváte cenné papíry. Můžete přijít i na jiné způsoby a budeme mluvit o jiných formách vlastního kapitálu, primárně ale o cenných papírech. Na nejjednodušší úrovni, skutečně vždy prodáváte cenné papíry. Dluh je trochu jiný. Dluh může být ve formě půjčky od banky. Může to být půjčka od banky, kdy doslova přijdete do banky a řeknete dobrý den, potřeboval bych 6 milionů dolarů a oni řeknou OK, tady je máte a dáme vám to s tímhle úrokem. A vy musíte peníze splácet více než je úrok v daném časovém harmonogramu. Takže se to moc neliší třeba od hypotéky. Nebo vám můžou říct, OK budete platit úrok 5 let a po 5 letech musíte zaplatit jistinu. Takže musíte zaplatit celých 6 milionů dolarů. Nebo můžete získat další půjčku nebo něco takového. Takže to by byla půjčka od banky. Existují další věci jako revolvingový úvěr, což je něco jako firemní kreditní karta do určité míry, která se nemusí použít. Ale pokud se použije, je to dluh, který firma vzala na sebe. Ale to o čem lidé vždy mluví, jsou dluhopisy. Dluhopisy jsou - v podstatě si znovu půjčujete z veřejných trhů. Půjčujete si od skupiny lidí. Takže co děláte je, že máte 6 milionů dolarů a ty mohou být rozděleny - můžete je rozdělit do 6000 dluhopisových certifikátů. Takže to může být 6000 dluhopisových certifikátů a 6 milionů děleno 6000, to je 1000, ne? Takže to bude 6000krát 1000 dolarových dluhopisových certifikátů. A představme si, jak může vypadat dluhopisový certifikát. Tohle může být dluhopisový certifkát. A jeho nominální hodnota, někdy se nazývá jmenovitá hodnota nebo uvedená hodnota. Říká - nazvěme to dluhopis firmy XYZ. Nominální hodnota je 1000 dolarů. V podstatě je to "dlužím ti" od firmy XYZ. Pokud bych jeden z nich měl, pokud bych ho měl nyní na stole, znamenalo by to, že firma XYZ mi vyplatí 1000 dolarů k určitému datu v budoucnosti. A to datum v budoucnosti je při splatnosti. Takže vyplatí 1000 dolarů při splatnosti. A vy říkáte, aha Sale, to je dobré, ale co úrok mezitím? Jsou dva způsoby, jak o tom uvažovat. Možná mi vyplatí 1000 dolarů v budoucnu, ale já jsem ji musel dát jen 500 dolarů, ne? Takže pokud se nad tím zamyslíte, je tam automaticky narůstající úrok. Pokud jim dám 500 dolarů a po 5 letech mi vyplatí 1000 dolarů, tak mi v podstatě platí úrok, ne? Vyplatí mi zpět více, než jsem jim dal. A v dalších videích budeme počítat tento typ úroku. V situaci, kdy mi vlastně neplatí úrok průběžně, to bude považováno za nulový kupónový dluhopis. Vím, že tady používám hodně terminologie, ale za chvilku vám to bude dávat smysl. Nulový kupon vlastně znamená, že nám neplatí úrok do doby než splatí celou půjčku. A pak možná - úrok bude zahrnutý v celé výši. Ale trochu tady předbíhám. Ale kupon je v podstatě pravidelná platba dluhopisu, který firma vydává, v našem případě XYZ. Je podstatné - můžete to skoro považovat jako určitou formu úroku. Ale pokud opravdu potřebujete zjistit úrok, který z dluhopisu dostanete, potom vlastně musíte zjistit - a možná udělám celý přehled dluhopisové matematiky - musíte zjistit - na základě kuponu, co jste jim dali a potom co vám oni vyplatí a kdy tak učiní. Je to trochu komplikovanější než jen říct, aha podívejte, dávají 6% kupon, který vlastně znamená, že mi dvakrát ročně budou dávat 3% z hodnoty mého dluhopisu. Z širšího pohledu, obě tyto věci jsou obchodovatelné. Je to akcie, je obchodovatelná na burze. To pravděpodobně znáte. Pokud na Yahoo! Finance naťukáte symbol ticker, dostanete cenu pro daný den. Dluhopisy jsou také obchodovatelné. Bohužel, není jednoduché získat cenu dluhopisu. Obvykle musíte mít Bloomberg terminál nebo něco takového. Nenajdete to na Yahoo! Finance a myslím, že je to záměr obchodníků s dluhopisy, protože se jim nelíbí transparentnost. Ale je to jako akcie. Je to zástava. Obchodovatelná. Má cenu. Ale je zde zásadní rozdíl v tom, co dělá držitel dluhopisu. V dluhopisu, pokud držím 1000 dolarový dluhopis, což znamená, že jsem půjčil určitou sumu peněz firmě. A bude to v této části. A dokud firma nezkrachuje, budou mi platit nějaký úrok a vyplatí mi peníze zpátky. Pokud vlastním akcii firmy, vlastním podíl na majetku, na rozdíl od podílu na dluhu, což je případ dluhopisu. Když vlastním podíl na majetku, firma mi neslibuje nic vyplatit. Jen říká, jste částečný vlastník této firmy a cokoli dostane jiný vlastník, dostanete vy. Pokud bude mít firma velkou cenu. Pokud začneme vyplácet dividendy akcionářům, pak dostanete tohle. Pokud bude firma prodána a vyplatí x dolarů za akcii, dostanete tolik peněz. A pokud firma zbankrotuje, zbankrotujete také. Což vede k zajímavé otázce, pokud firma zbankrotuje. Pojďme udělat příklad. Řekněme, že firma zbankrotuje a udělám důkladnější příklad. Otázka je, firma zbankrotuje a lidé se rozhodnou, že už není provozuschopná a nevydělává. Protože ve skutečnosti existují dva druhy bankrotů. Jeden, kdy říkáte, obchod jde dobře, ale jen nemohu splácet dluhy. Takže tuhle stranu musíme nějak přeorganizovat. A druhý typ bankrotu je likvidace. Kdy říkají, víte co? Tohle podnikání ani nedává smysl, aby se dál provozovalo. Prodejme všechna aktiva. Takže otázkou z tohohle videa zůstává, co se stane v situaci, kdy vstoupíte do konkursu? Lidé chtějí likvidovat aktiva, a řekněme, že když likvidujete aktiva, je tam jen 8 milionů dolarů v aktivech. Otázka je, kdo si myslíte, že spolkne ty 2 miliony dolarů? Budou to držitelé dluhu nebo akcionáři? Kdo přijde o peníze jako první nebo můžete skoro říct, kdo má přednost při výplatě peněz? Nechám vás s tím do příštího videa, nebod do videa v budoucnu, které bude o bankrotu. Uvidíme se v příštím videu.