If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shortování akcie 2

Povíme si více o mechanismu shortování akcií. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Zrekapitulujeme si, co jsme si prošli v předchozím videu a jeden z vás poznamenal, že by byl dobrý nápad nakreslit časový přehled. Nakreslím tedy časový přehled. Učíme se o krátkém prodeji. V posledním příkladu... Nakreslím časový přehled, kde to vychází dobře pro krátkého prodávající. Nakreslím cenu akcie IBM. Udělám to... OK, tady to máme. Řekněme, že tohle je, že by to mohl být náš časový přehled po dnech. Nakreslím akcii IBM, mohlo by to vypadat nějak takhle. Tohle je moje osa y. Akcie právě zde je na 100 dolarech, obchoduje se někde tady. A řekněme, že se to stane později, ano? Ale teď jsme právě v tomhle bodě, jsme zde, nazvěme to den 0. Co udělá krátký prodávající? Krátký prodávající právě zde. Zkusím nakreslit jeho rozvahu. Nyní, krátký prodávající má aktiva a pasiva. Jeho aktiva... Nebudu se tady trápit s požadavky na zajištění a s tím vším. Ale obvykle musí už mít nějaká aktiva dopředu, aby byl schopen vypůjčit si akcie. Vlastně... Dám mu nějakou majetkovou záruku dopředu. Řekněme, že už má na účtě 60 dolarů. Má aktiva v hodnotě 60 dolarů v den 0. A pak přijde den, kdy si řekne, víte co? Udělal jsem si analýzu a myslím, že IBM... nevidí tuhle část grafu ceny akcie, myslím, že by bylo skvělé, kdyby ji znal. Potom je možné uskutečnit krátký prodej s přesvědčením. Ale všechno, co vidí, je minulost. Kdyby si udělal burzovní graf, mohl by vidět... změním barvy... mohl by vidět tuhle zelenou část. Neviděl by všechny věci, které se stanou v budoucnosti. Ale má velmi silné přesvědčení, že IBM bude klesat. Takže, co udělá je, že si vypůjčí akcii IBM v tenhle den. V tenhle den si vypůjčí jednu akcii. Má... nazvěme to IBM... jedno IBM. A také dluží jedno IBM. Hned poté, co si ji vypůjčíte, před tím, než s ní cokoli uděláte, ji máte jako aktivum a také ji dlužíte. Pokud chcete zrušit půjčení, můžete ji jen vrátit zpátky. Ale co udělá v tomhle bodě, je, že prodá tuhle IBM. Prodá tu akcii a dostane za ní 100 dolarů. Protože to byla tržní cena. To je, za kolik byli lidé ochotni obchodovat IBM akcie v danou dobu. Toto je den 0. Potom řekněme, že IBM vykáže své zisky a ty jsou velmi špatné. A stane se to, nevím, třeba se to stane v tenhle den. IBM vykazuje. A akcie má tendenci klesat, klesat, klesat. Lidém trvá dlouho, než si uvědomí, jak je ten výkaz špatný. A v tento den, kdy akcie dosáhla 50 dolarů, náš krátký prodávající si řekne OK, to stačí. Nemyslím si, že by akcie klesala ještě více. Takže v tenhle den, nazvěme ho den 10. 10 dní uplynulo. V den 10 se rozhodne to uzavřít. V den 10, tohle je jeho rozvaha... překreslím to. Co tedy má v den 10? Má 60 dolarů. 60 dolarů měl předtím jen tím, že ve skutečnosti pracuje. A dluží... tohle je jeho aktivum a jeho závazek je, že dluží jednu akcii IBM makléři. A ten makléř ji ve skutečnosti dluží jednomu z akcionářů IBM, který má náhodou akcii u makléře. A chce skončit. Takže udělá to, že vezme 100 dolarů. Ne, ne, promiňte, nevezme 100 dolarů. Nyní stojí akcie IBM jenom 50 dolarů, že? Takže vezme 50 dolarů, aby koupil akcii, jednu akcii IBM. Místo 160 dolarů, má nyní 110 dolarů a akcii IBM. A pak udělá to, že vezme akcii IBM a dá ji makléři, aby splatil svůj závazek. A je hotov. Nezůstali mu žádné závazky, jen 110 dolarů aktiv. Vydělal 50 dolarů. Doufejme, že se to trochu osvětlilo, prodal tady a koupil tady. Je to opak mnoha akcií, skoro jako kdybyste se chovali v obráceném čase. Ale tohle je velmi dobrý scénář pro krátkého prodávajícího. Ale velmi snadno se může dopustit hrubého omylu. Podívejme se, co by mohl být velmi chybný scénář. Nakreslím jiný burzovní graf IBM. Nakreslím akcii až do daného dne a řekli jsme, že to vypadalo nějak takhle, kdy se to obchodovalo kolem 100 dolarů. A tohle je den, kdy se náš krátký prodávající rozhodl uskutečnit krátký prodej a tohle se stalo. Vlastně si vypůjčil akcii IBM. Takže má závazek jednu akcii IBM. Prodá ji a inkasuje 100 dolarů. A potom řekněme, že v tento den IBM vykazuje, tohle je den 0. IBM vykazuje a ve skutečnosti je to skvělé. Dařilo se jim lépe, než kdokoli očekával. Takže akcie IBM vyletí nahoru a dostanou se na tuhle úroveň. A v tomhle bodě... více budu mluvit o krátké psychologii a short squeezu (situace, kdy obchodníci spekulující na pokles musí koupit cenný papír za jakoukoliv cenu), ale možná tady si říká, ale ne, tohle je jen dočasný výkyv, zkusím udržet svou pozici. Ale potom akcie rostou a rostou a on si říká, aha, tohle je jen dočasné, zase to klesne. Ale v určitém bodě mu došla trpělivost. A řekněme, že IBM se dostalo na 150 dolarů. Řekne si, tohle už nezvládnu. A myslím, že už si všímáte velmi negativní dynamiky nebo velmi riskantní dynamiky, která nastává u krátkých prodejů a znamená, že můžete ztratit libovolné množství peněz. Protože co se teď děje? Řekněme, že to chce teď ukončit. Tohle je den 10 v tomhle alternativním světě. Takže co jsou jeho aktiva a závazky? V den 10 jsme řekli, že jeho aktiva jsou 160 dolarů. Protože udělal krátký prodej, měl 160 dolarů, Ale dluží jednu akcii IBM. Proto, aby tohle ukončil, vyplatil zpátky akcii IBM, musí udělat co? Musí jít na trh a koupit akcii IBM za vyšší cenu, za 150 dolarů. Takže místo 160 dolarů, musí použít 100... takže má 10 dolarů a potom použije 150 dolarů, aby koupil... 150 dolarů ze 160 dolarů, aby koupil akcii IBM. Takže získá akcii IBM. A potom může tu akcii vrátit zpátky makléři a vyrovná svou bilanci. A zůstane mu jen 10 dolarů. V tomhle scénáři, kdy cena akcie vzrostla o 50 dolarů, ztratil 50 dolarů. Prodal za nízkou cenu, ale potom koupil za vysokou. A co je skutečně riskantní a už je to pro vás nyní zřejmé, že při krátkém prodeji může být jeho ztráta nekonečná. Co kdyby IBM místo na 150 dolarů stoupla na 200 dolarů? Potom by ztratil 200 dolarů, kdyby to vzrostlo na 200 dolarů, ztratil by 100 dolarů. Pokud by to šlo na 300 dolarů, ztratil by 200 dolarů. Takže jeho ztráta není jen částka původní krátké pozice. Není to jen 100 dolarů nebo kolik byla původní cena IBM. Může to být nekončená částka, takže to skutečně může zničit vaši rozvahu, nebo vás přivést na mizinu. Zatímco, když se podíváte na dlouhý prodej, kde kupuji akcii IBM. Řekněme, že jsem člověk, který koupil tuhle akcii od krátkého prodávajícího. Co je můj nejhorší scénář? Nejhorší věc, co se mi může stát je, že akcie IBM klesne na 0. Moje ztráta je, můžu se dostat na 0. Neskončím tak, že budu někomu dlužit neomezenou částku peněz. Takže krátký prodej je podstatně, z důvodu toho neomezení, nevýhodný pro krátkého prodávajícího, ne? Mohou ztratit neomezenou částku peněz. Musí být skutečně pečlivý, jak si budou vytvářet pozice a jak se budou chránit před tímhle případem. A trochu budeme mluvit o věcech jako požadavky na rezervy a jiné v budoucnosti. Což vlastně zajišťuje... je to makléřův způsob, jak zajistit, že krátký prodávající může vlastně koupit akcie. Uvidíme se v příštím videu.