If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Zisk před zdaněním a provozní zisk

Vysvětlíme si rozdíl mezi ziskem před zdaněním, provozním ziskem a čistým ziskem. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

V tomto videu bych chtěl ukázat, zda rozumíme všem různým částem klasického výkazu zisku a ztráty, neboli výsledovky. Tím, jak se dostáváme k čím dál složitějším příkladům, uvidíme čím dál více složitých výsledovek, ale toto je dobrý začátek. Tady jsem tedy vypsal výsledovku pro dvě společnosti: První se jmenuje "Benovy boty" a ta druhá "Jasonovy boty". Udělal jsem to, protože se jedná o v podstatě stejné společnosti s trochu odlišnou kapitálovou strukturou, a za moment si povíme, co to znamená. Oba to jsou ale obchody s botami. Oni doslova kupují boty od výrobců obuvi, dávají je do polic, pak k nim přijdou zákazníci a tyto boty kupují. První řádek nám už je dost známý. Toto je výnos, toto jsou tržby, každého z těchto dvou obchodů. V případě obchodu s obuví je toto doslova hotovost, kterou zákazníci platí za boty. Nebudete mít nic jako pohledávky, které lidé mohou zaplatit později. Většina z toho bude pouze hotovost. Cena prodaného zboží (také spotřeba), v tomto případě, budeme akorát předpokládat skutečnou cenu páru bot. Pokud prodám pár bot za 100 $, ale musel jsem za tyto boty zaplatit 50 $ ševci, těchto 50 $ by byla cena prodaného zboží. Takže těchto 100 000 $ je v podstatě cena těchto tržeb za 200 000 $. Poté, pokud chcete vzít cenu prodaného zboží z tohoto výnosu, dostanete něco zvaného "Hrubý zisk". Účel tohoto videa je pokusit se porozumět rozdílu mezi hrubým ziskem, provozním ziskem, ziskem před zdaněním a čistým ziskem. Hrubý zisk je první moment, kdy uvažujete o zisku. Důvod, proč se mu říká "hrubý", tkví v tom, že jsme právě uvažovali o zisku z prodeje těchto každých bot. A někdy se tam projeví ještě jiné náklady. Někdy reklama, jindy jiné náklady spojené s prodejnou, ale v tomto případě, jde pouze o zisk z prodeje každých těchto jedněch bot. A to je důvod, proč ho nazýváme "hrubým", neboť jsme ještě neodečetli ostatní věci. Pod touto čárou máme všechny ostatní náklady, náklady spojené s chodem prodejny, ony takzvané "režijní" náklady chodu prodejny. Máte tady pronájem, platy zaměstnanců, máte odpisy a amortizaci. Možná odepisujete cenu vaší pokladny a regálů, a čehokoli dalšího. Pak tu máte další věci, jako technickou infrastrukturu a můžete vidět, že jak Benovy boty, tak Jasonovy boty jsou až dosud identické společnosti. Mají stejný výnos, hrubý zisk, dokonce stejné náklady. Proto, když vytáhneme všechny tyto náklady z našich hrubých zisků; vezmete si 100 000 $ minus tohle všechno, a napsal jsem všechno tohle, co odčítáte, do závorky, takže toto jsou náklady, toto jsou záporná čísla. Dostanete provozní zisk, a vidíte, že oba provozní zisky jsou stejné. Provozní zisk vám říká, kolik zisku přichází z podnikání, tj. předtím, než uvažujeme, jak je podnik strukturován. Neuvažuje o věcech jako úrokové výnosy z vašeho bankovního konta, nebo úrokové náklady na vaše půjčky. Vychází čistě z firmy, provozní zisk, a vzhledem k tomu, že se jedná o identické firmy, mají i stejný provozní zisk. Lišit se začnou až pod touto čarou. Nad touto čarou je výsledovka, zde pod ní rozvaha. Jejich rozvahy jsou rovněž stejné, až na to, že Jasonovy boty mají 100 000 $ dluh a Benovy boty nemají dluh žádný. Ben proto nemá žádné úrokové náklady, zatímco Jason platí 10 000 $ za úrokové náklady, což je asi 10 % ročně. Z tohoto důvodu se tyto dvě výsledovky začínají lišit. Ale všimněte si, že jsme tyto výdaje nedali sem nahoru, protože nemají nic společného s podnikáním. Odvisejí od toho, jak je podnikání financováno. Jakmile toto jednou odečtete, dostanete zisk před zdaněním, a pokud předpokládáme, že musíme platit daně, toto je částka, kterou na daních odvedeme, a toto je zisk po zdanění, který jde majiteli společnosti.