If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitálová struktura podniku

Vysvětlíme si základy kapitálové struktury podniku. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

V minulém videu jsem mluvil o tom, že Benovy a Jasonovy boty jsou v podstatě stejný podnik, ale mají rozdílné kapitálové struktury. A jak jsme viděli, vše od jejich výnosů, přes hrubý zisk, až po provozní zisk je stejné. Generují stejnou ekonomiku v provozní části svého podnikání. Ale protože mají odlišné kapitálové struktury, to, co se stane pod čarou je trochu jiné. Především vidíte úrokové náklady v Jasonově podniku, ale na Benově výsledovce ne. Podíváme se, co to znamená. Když se podíváte na aktiva obou, tady dole, to jsou jejich rozvahy. Vidíte, že jsou stejné. Oba mají 20 000 dolarů v hotovosti a nakreslil jsem to tady. Tohle jsou Benova aktiva, 20 000 dolarů v hotovosti. Oba mají 100 000 dolarů v zásobách, udělal jsem proporcionální výši k tomu, o kolika dolarech mluvíme. Takže oba mají větší částku v zásobách a oba mají 20 000 dolarů... Nakreslím to stejnou barvou. ...a oba mají 20 000 dolarů ve vybavení, takže jejich aktiva jsou stejná. Věci, které vlastně generují příjmy a zisk jsou úplně stejné. Předpokládáme, že pronajímají prostory ve velmi podobné lokalitě, to by byl důvod, proč mají tak podobné ekonomiky. A co je odlišuje, je to, co se děje na druhé straně rozvahy. a to je, co jsem myslel mínil odlišnou kapitálovou strukturu. Nakreslím stranu pasiv pro oba podnikatele. Pojďme na pasiva. Pasiva tady a pasiva tady. Oba mají stejnou částku v závazcích z obchodního styku. možná lidé, od kterých boty kupují jsou schopni platbu o něco málo zpozdit zhruba o několik měsíců, týdnů nebo tak. Takže těmto prodejcům dluží nějaké peníze, takže oba mají v závazcích 5 000 dolarů. Napíšu to růžovou. Oba mají 5 000 dolarů... Pokusím se to udělat úměrně velikosti, takže tady to jsou závazky oněch 5 000 dolarů. Oba to mají na straně pasiv. Ale kde se opravdu liší... Tohle je stejný počet, 5 000 dolarů. Měla by to být asi čtvrtina z celkové velikosti, není to úplně přesně. ... Liší se v tom, že Jason... Jason, tady,... udělám to odpovídající barvou. ... Jason tady má v závazcích dluh v hodnotě 100 000 dolarů. A Ben nemá žádný. Takže v jeho pasivech má taky 100 000 dolarů dluhu. Tohle je dluh, 100 000 dolarů. A Ben ho nemá. Takže způsob, jakým můžete přemýšlet o kapitálové struktuře. Oba mají stejné aktiva. Kapitálová struktura Vám řekne, jakým způsobem platili za svá aktiva - - jestli se zadlužili, odložili platby některým z jejich prodejců, anebo mají vlastní kapitál, a můžete vidět, co nám zbylo... Pamatujte, že vlastní kapitál jsou aktiva minus pasiva. a tedy to, co nám tu zbývá, je vlastní kapitál, ...takže oba mají 135 000 dolarů v aktivech, Jasonovi odečteme 105 000 dolarů, co má v pasivech, a má 35 000 dolarů ve vlastním kapitálu Na Benově straně je toho mnohem více. On toho financoval více, více kapitálové struktury vlastního kapitálu, splatil více dluhů 140 000 dolarů v aktivech, 5 000 dolarů pasiv zde má 135 000 dolarů ve vlastním kapitálu, takže když mluvíme o struktuře kapitálu, myslíme tím, jak financujeme aktiva a tím nemyslíme jenom složení mezi dluhem a vlastním kapitálem mluvíme také o tom, z čeho se vlastní kapitál skládá a vidíme, že v obou případech je vlastní kapitál rozdělen do 10 000 akcií, čili každá z oněch akcií by byla 1/10 000 vlastního kapitálu, takže toho můžete rozdělit na 10 000 anebo můžete rozdělit i tohle na 10 000.