If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Transkript

Od doby, co si lidé začali půjčovat peníze, byl zde jeden základní problém. Co se stane, když někdo nemůže splatit své dluhy? Když nemůže splatit dluhy. Co budete dělat? Předtím, než se pustíme do toho, co děláme v naší moderní společnosti, podívejme se na pár pojmů, které budeme hojně užívat. Tyto pojmy ještě uslyšíte v kontextu s dluhy nebo půjčkami. Na jedné straně transakce máme dlužníka. V zásadě je to osoba, která si půjčila peníze. Si půjčila peníze. A protože si půjčil peníze, tak je teď dluží, takže můžeme říci, že si půjčili peníze nebo že je dluží. Dluží peníze. Na druhé straně máme věřitele. Je to subjekt nebo osoba, které jsou dluženy peníze nebo půjčili peníze. Půjčili peníze. Slova jsme si vyřídili, ale vraťme se k naší základní otázce. Co se stane, když dlužník nemůže zaplatit věřiteli peníze, které mu má splatit? Když se vrátíme zpět do historie, byla různá řešení tohoto problému, jak tomu můžeme říkat. V antickém Řecku pro to měli velice jednoduché řešení. Dlužník, pokud nemůže splatit své dluhy, se stal dlužícím otrokem věřitele. Pokud věřitel potřeboval udělat práci na zahradě nebo uklidit svůj dům, dlužník a pravděpodobně také dlužníkova rodina pak udělala všechno, co si věřitel přál, dokud nesplatili své dluhy prací. Takhle to dělali v Řecku, což je pro nás trošku šokující, ale bylo to jejich řešení. Půjčili jste si peníze, nemohli jste je splatit a tohle se vám stalo. Teď, když se přesuneme do středověké Evropy, a do těchto pout se chytil i otec Charlese Dickense, od začátku nebo poloviny 19. století existoval v Evropě a v USA pojem vězení dlužíků. Upřímně, když vám to popíši, tak zjistíte, že je to ještě horší než být dlužícím otrokem. Ve vězení dlužníků vás uvrhli do vězení, uvrhli... uvěznili vás, proto se tomu říká vězení dlužníků, a neosvobodili vás, dokud vaše rodina nezaplatila vaše dluhy. Dokud vaše rodina nebo přátelé, pokud jste měli dobré přátele, nezaplatili vaše dluhy. Důvod, proč je to opravdu strašné je, že v tomto případě jste měli šanci odpracovat si své dluhy. Tady, pokud vaše rodina, například v mé situaci, pokud bych se dostal do vězení, byl by můj 10 měsíční syn schopný splatit mé dluhy? Ne, prostě navždycky zhniji ve vězení nebo pokud mě rodina nemá ráda nebo pokud nemám rodinu či přátele, mohl jsem někomu dlužit například 1000 dolarů, a proto jsem mohl být odsouzen na doživotí. Umíte si představit, že vězení dlužníků byla drsná a ve skutečnosti, otec Charlese Dickense byl také ve vězení dlužníků. Může vám to trošičku napovědět, proč píše knihy s takovou tématikou. Ale tohle je minulost, teď žijeme v moderní společnosti a doufám, že máme lepší způsoby, jak se vypořádat se situací, kdy dlužník dluží věřiteli peníze. To je téma tohoto videa. Dnes máme něco, co se nazývá bankrotem. Abyste věděli, první verze bankrotu se moc nelišily od vězení dlužníků. Více chrání věřitele než dlužníka, ale dnes máme bankrotové zákony a ty se podílejí na předcházení tohoto šílenství nebo aby někdo strávil celý život na tomto praštěném kolotoči s dluhy. Pojďme si říci něco více o bankrotu. Zaměřím se na bankrot takový, jaký je v USA. Napíši bankot jinou barvou. Bankrot. Budeme se soustředit na USA. Obecně budu mluvit o osobním bankrotu, ačkoliv hodně z toho, o čem budu mluvit, se týká také společností. O tom jsem také natočil videa. Řekněme, že jsem uchvácen dluhy. Mám 100 000 dolarů půjček na kreditních kartách, mám hypotéku, auto na leasing, mám toho trochu nad hlavu, ale co můžu dělat? Ve Spojených státech je několik možností. Máme Hlavu 7, která se zdá velmi komplikovaná, tohle jsou doslova různé hlavy zákonu o bankrotu. Máme Hlavu 7. To se nazývá přímý bankrot. Doslova jdete... Není to jednoduchý proces, ale podstata tohe je, že jdete ke konkurznímu soudu a řeknete, že nemůžete splácet své dluhy. Oni vezmou váš majetek a nehledě na to, co to je, rozdělí jej mezi věřitele, a až je vše hotovo, nikomu už nedlužíte, ačkoliv jste ztratili hodně majetku. Nějaký je osvobozený, ten si můžete nechat, jako věci, které potřebujete k životu, hrnce a pánvičky, možná televize nebo oblek, abyste si mohli najít práci, ale pokud máte účet v bance, já pravděpodovně nemám, protože jsem příliš v dluzích. Ale pokud máte nějaké peníze, hezký diamant, prsten nebo hodinky Rolex, tak vám je vezmou a správce majetku, konkurzní soud, vám to vezme, prodá a dá peníze vašim věřitelům, ale nakonec, až je vše hotovo, tak budete mít splaceny své dluhy. Je to způsob, jak se vymanit z tohoto koloběhu, kdy vždy dlužíte peníze a zvládáte to jen tak tak nebo nezvládáte vůbec. Tohle je přímý bankrot. Proč to nemůže dělat každý je, že pokud je někdo opravdu ve velkých dluzích, tak je mnoho pravidel, která to dělají těžšími a tato zpráva vám zůstane v informaci o vaší úvěrové schopnosti po 10 let. 10 let v informaci o úvěrové schopnosti. Takže o tom musíte přemýšlet, bude vám lépe, když budete příštích 10 let splácet své dluhy? Když můžu splatit své dluhy, pokud mám šanci, tak bych to měl udělat a nezničit své dobré jméno na deset let, ale pokud jsem ve slepé uličce, mohu to tak udělat. Abyste věděli, tohle není lék na všechno. Pokud máte... třeba 300 000 dolarů studentských půjček, tak to bude trvat více jak 10 let, než to splatíte, a řeknete si, že podle bankrotu v hlavě 7 bude všechno v pořádku, naneštěstí zjistíte, že studentské půjčky nemohou být v rámci Hlavy 7 prominuty. Je zde opravdu velké množství půjček, nebo můžeme říci závazků, dluhy ostatním lidem, které nemohou být prominuty, jako některé daně, studentské půjčky, dětská podpora, tyto nebudou prominuty. Tohle se vztahuje na věci, jako jsou půjčky na kreditní karty. Není to jednoduchý proces, takže věci, které vám tu dnes říkám, určitě musíte probrat s expertem na danou situaci, abyste se dozvěděli více. Tohle je jenom přehled. To je článek 7, přímý bankrot. Nemám, jak bych splácel dluhy, chci úplně nový začátek. Další způsob, o kterém uslyšíte v kontextu osobního bankortu je článek 13. Článek 13. Často se tomu také říká reorganizace. Reorganizace. Funguje to tak, že máte plat, práci, ale máte víc dluhů, než si můžete představit. Nemusí to být proto, že jste se chovali nezodpovědně, možná platíte za léčbu, možná mám nějakou neznámou útratu, která se odněkud vynořila. Řeknete věřiteli, že chcete splatit své dluhy, ale to, o co mě teď žádáte, je prostě šílené. Když to po mě budete chtít, nakonec skončím se článkem 7, a v mém zájmu, jako dlužníka, v mém zájmu i ve vašem, proč nevymyslíme plán, jak bych vám mohl ve skutečnosti platit během 3 až 5 let. Možná to bude zahrnovat, že řeknete, že místo 50 000 dolarů teď dlužíte jen 40 000 dolarů nebo místo, aby můj úrok na kreditní kartě byl 20 %, tak bude jen 10 % za rok, takže to bude trocha vyjednávání. Musíte přijít s plánem a jakmile s ním přijdete, budete to splácet dalších 3 až 5 let. 3 až 5 let. Znovu, můžete říci, že dlužíte 100 000 dolarů na dluzích na kreditní kartě, půjdete za svými věřiteli, s dojemnou historkou a budete vypadat věrohodně, mohou vám snížit dluh, což vám může pomoci. Také je za to ale postih a také se to ukáže na vaší informaci o úvěrové schopnosti. Obecně, přijdete s plánem, jako budete platit věřitelům přes 3 roky, a poté se to objeví na vaší informaci o úvěrové schopnosti po dobu 7 let. 7 let na vaší informaci o úvěrové schopnosti. Takže od doby, co o to požádáte, do doby, než to opustí vaši informaci o úvěrové schopnosti uplyne 10 let, stejně jako ve článku 7. Obě tyto situace nejsou takové, že byste se do nich vrhli, a pomysleli si, jak snadné řešení pro své dluhy jste našli. Tyto situace vás ovlivní na docela dlouhou dobu vašeho života, nejsou to jednoduché věci. Ale je to dobré vědět, pokud toho budete mít nad hlavu nebo se budete topit v dluzích, nebo znáte někoho v této situaci, alespoň je to pocit, kdy si můžete říct, že pokud něco uděláte, tak možná za 3 nebo za 10 let, záleží na tom, jak se na to díváte, můžete mít nový začátek. Abyste měli povědomí o tom, jak je tohle časté, tak jsem si to vyhledal. V USA, jak určitě víte, jsme právě uprostřed recese, takže bakroty stoupají, takže to napíši. Tohle je článek 7. Článek 7 a tady je článek 13. Když se zajímáte o články mezi, tak máme článek 12, která je vlastně článkem 13 pro farmáře a rybáře, mají trochu více výhod než my, protože se podporují lidé, kteří zajišťují potravu. Pak máme také článek 11, která je o reorganizaci podniku, může se to také týkat některých osob, kteří jsou "velikáni", jejich osobní portfolio majetku a pasiva jsou hodně podobná podnikům, takže pro ně bude článek 11 více vhodný než článek 13. Tohle jsou ty dva ostatní články. Z hlediska osobního bankrotu Hlava 7 a Hlava 13 jsou tím, co lidi nejvíce zajímá. Případy, jak často se to objevuje, kdybyste se ocitli v této situaci, abyste věděli, že nejste úplně sami, a také abyste viděli, že se teď dopravdy zvyšují. 2007, 2008, 2009. Hlava 7 měla ve Spojených státech v roce 2007 413 000 spisů v roce 2008 se to zvýšilo na 560 000. Je to více než 25% nárůst. Poté v roce 2009 to bylo 819 000 spisů, dvakrát více než v roce 2007. V Hlavě 13 to v roce 2007 bylo 277 000 spisů, takže pro každé dvě Hlavy 7, tak to vypadá, že máme... no, pro každé 4 máme asi 3 tyhle. Poté máme 334 000 spisů v roce 2008 a 370 000 v roce 2009. Můžete vidět, že Hlava 7... obě narůstají velice rychle, ale Hlava 7 je více dramatická. V situaci, kdy lidé nemají práci, Hlava 13 není úplně použitelným řešením, tudíž musí udělat něco, jako je Hlava 7. Nicméně, doufám, že to pro vás bylo přínosem a že teď víte něco více o bankotu.