If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Ekonomie jedné cukrárny

Od ekonomických rozhodnutí jedné cukrárny k inflaci a deflaci. Podíváme se blíže na výkaz zisku a ztrát. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dnes se stále mluví o tom, zda uvidíme inflaci nebo deflaci. A než se to stane, myslím, že je skutečně důležité pochopit na mikroekonomické úrovni, proč ceny rostou nebo klesají. Uděláme malý příklad, kdy začnu podnikat a kdy ceny na tom trhu porostou nebo budou klesat. Řekněme, že chci otevřít továrnu na dortíky. A potom vlastně v průběhu tohohle videa, i když to není smysl tohohle videa. Smyslem tohoto videa je, že případně budete schopni jít za profesorem ekonomie a řeknete, ne, nebudeme nebo budeme mít inflaci nebo deflaci z důvodů x, y, z. Ale v průběhu se můžete trochu naučit o účetnictví a založení továrny na dortíky. Řekněme, že chci otevřít továrnu na dortíky. Postavit ji stojí milion dolarů. Roční provoz továrny stojí 500 000 dolarů. Je to doslova placení účtů za elektřinu, lidí, kteří tam sedí a jsou připraveni vyrábět dortíky, a mám účetní a další. Musím platit lidem za úklid. Řekněme, že ekonomická stránka dortíků samotných... Náklad na 1 dortík je 1 dolar. Napíšu to červeně. Napíšu to všechno červeně, protože to jsou... udělám to později. Náklad na 1 dortík je 1 dolar. A co je to za náklad? Něco z toho je přírůstkový. Předpokládejme, že mám plně automatizovanou továrnu, vybavenou roboty. Řekněme, že v mé továrně je velmi málo práce. A tohle jsou jen náklady na přísady: smetana a cukr a máslo a všechny ty voskové papíry, do kterých se dortíky dávají a elektřinu k provozu mých robotů a potom přesčas k údržbě robotů, kteří tvoří mou továrnu. Řekněme, že myslím, že si můžu účtovat 2 dolary za dortík. Tohle je jen cvičení... ještě jedna věc. Moje továrna za 1 milion dolarů může vyrobit 1 milion dortíků ročně. Tohle je pár cvičení. Protože jsem obchodník, nehodím na stůl jen tak milion dolarů. Nejdřív zjistím, kolik peněz můžu vydělat. Zamyslíme se, kolik peněz můžeme vydělat podle různých scénářů. Tohle je scénář jedna, což je nejlepší scénář. Tohle nazveme optimistický optimista... Prodám milion dortíků. Moje továrna dokáže vyprodukovat milion dortíků a já prodám milion dortíků. Když prodám milion dortíků.... A dám to na stranu, protože tohle je problém, který chci nastolit. Jsme plně vytížení. Moje továrna produkuje 1 milion dortíků a v tomto scénáři produkuji milion dortíků. Můžeme říct, že jsme 100% vytíženi. Kolik produkujete v poměru k tomu, kolik můžete produkovat. 100 %. Když prodám milion dortíků, kolik budou moje příjmy? Nechci zacházet do detailů účetnictví. Příjmy vyznačím zeleně, protože to je dobrá věc. Kolik jsou moje příjmy? Pokud bych neměl černý podklad, napsal bych to černě. To je proč lidé říkají být v černých nebo červených číslech. Protože být v černých číslech znamená, že jste v plusu a v červených číslech znamená, že jste v mínusu. Ale můj podklad je černý, takže použiji zelenou. Řekneme, že jsme v zelených číslech. Kolik budou mé příjmy? Prodávám milion dortíků a tohle je můj optimistický scénář. Ve skutečnosti jsem schopen účtovat 2 dolary za dortík. Samozřejmě, že celá diskuse je o tom, co se stane s cenou podle několika různých scénářů. Jsem schopen účtovat 2 dolary za dortík, moje příjmy se rovnají 2 miliony dolarů ročně. Tohle je milion dortíků ročně. Co jsou mé náklady na zboží? Napíši běžnou zkratku COGS. A tohle vlastně uvidíte, když se podíváte na výsledovky veřejných firem. Uvidíte něco jako náklady na zboží nebo variabilní náklady. Obvykle, ve skutečnosti nejčastěji uvidíte náklady na zboží nebo náklady na služby. Když mám milion dortíků... udělám to červeně, řekl jsem, že to udělám červeně. Mám milion dortíků krát... Co jsou moje náklady na dortík? ... krát 1 dolar nákladu na dortík. To je 1 milion dolarů ročně. A kolik je můj zisk z prodeje dortíků? Než se zamyslím nad tím, kolik mě to stojí, všechny režijní náklady... peníze, které získávám z prodeje dortíků, ten pojem se nazývá hrubý zisk. A to je v podstatě kolik vydělávám na dortících, a potom kolik mě tyhle dortíky stojí. Udělám tady čáru. Odečtu tohle od tohohle. Hrubý zisk, vydělávám 1 milion dolarů. 2 mínus 1. Můžete říct, to je skvělé! Podle tohoto scénáře vydělává vaše továrna na dortíky milion dolarů. Ale ještě nejsme hotovi. Tohle je jen hrubý zisk. Tohle jsou jen peníze přímo z dortíků. Mám všechny tyhle režijní náklady a častokrát v normální výsledovce se to bude nazývat prodejní, obecné a administrativní nebo režijní náklady nebo provozní náklady nebo něco takového. Nazvu to režie. Napíšu to červeně, protože to je výdaj. Tohle by také mělo být červeně COGS. Nazvu to režie. Ještě jednou, tohle jsou kanceláře, účetní. Bude to 500 000 dolarů ročně. A kolik teď vydělávám ze svého podnikání? A tohle se nazývá provozní zisk. Kolik vydělávám z provozu mého podnikání? A nebudu zacházet do detailů výsledovky, ale jakákoli výsledovka, na kterou se podíváte, musí mít tenhle řádek provozní zisk. A všechno pod řádkem provozního zisku, jen jako poznámka stranou, pokryje svým způsobem věci, které nesouvisí se skutečným provozem podnikání. Budou to výdaje spojené s financováním podnikání, když si vezmu úvěr na milion dolarů nebo to budou výdaje spojené s daněmi atd. Nebo jen předpokládáme ideální svět, kde neexistují daně. A předpokládejme, že jsme ten milion dolarů zdědil, nefinancoval jsem ho. Můj provozní zisk je skutečně můj zisk, protože z něj nemusím platit daně. Získal jsem hrubý zisk z prodeje dortíků: 1 milion. Režie: účetní a lidé, kteří uklízejí továrnu atd. To je 500 000 dolarů ročně. Můj provozní zisk je 500 000 dolarů a to je docela dobré. Měl jsem investici 1 milion dolarů, jednorázovou investici. A předpokládám, že těchto 500 000 dolarů ročně na provoz zahrnuje i údržbu mé budovy. Tahle investice 1 milion dolarů bude existovat navždy. A podle tohoto scénáře vydělávám 500 000 dolarů. To je 50% návratnost, což je skvělé. Kdybych vám řekl, že mám investici, kde můžete ze svých peněz vydělat 50 % ročně, řekli byste, tady jsou mé peníze, tady je šek. Ale tohle je samozřejmě optimistický scénář. Ve skutečnosti existuje mraky scénářů, protože můžete nastavovat, kolik prodáte a cenu, za kterou prodáte a přijdete na různá čísla. Je to vlastně zábavné cvičení v Excelu a můžete udělat rozdělení pravděpodobnosti a podobně. Ale tím se teď nebudu zabývat. Uděláme pesimistický... Vlastně pojďme udělat tenhle scénář. Co musím udělat, abych netratil peníze? Abych si byl jistý, že netratím peníze, uděláme to pozpátku. Uděláme analýzu bodu zvratu. A věřte mi, že tohle nakonec povede k tomu, zda budeme vidět v této ekonomice inflaci nebo deflaci. A myslím, že mezitím se můžete naučit trochu zajímavé věci o začátku podnikání. Řekněme, že chci jen vědět, co se musí stát, aby byl můj provozní zisk 0. Ne? Abychom nebyli v mínusu, jaký minimální počet dortíků potřebuji vyrobit nebo jakou cenu musím účtovat. Když je můj provozní zisk 0, známe mojí režii. Tohle je fixní. Tohle je fixní výdaj. S tím nic nenadělám. Pokud chcete mít továrnu na dortíky, bude vás to stát 500 000 dolarů. A napíšu to jako záporné číslo, protože to budeme odečítat od hrubého zisku. Jaký musí být hrubý zisk? Aby tohle vyšlo 0, hrubý zisk musí být 500 000 dolarů. A teď můžeme probrat řadu scénářů, kde s končíme s hrubým ziskem 500 000 dolarů. Mohli bychom, pokud prodáme... co jsme řekli? Jak se můžeme dostat k 500 000 dolarům? Řekněme, že prodáváme, nevím, místo prodeje milionu dortíků, prodáváme pouze 500 000 dortíků. Správně, tohle by mělo fungovat. Potom naše výnosy budou 500 000 dolarů. A řekněme, že to prodávám za 2 dolary za dortík. Krát 2 dolary. To by byl příjem 1 milion dolarů každý rok. A potom moje náklady na dortíky nebo moje náklady na prodané zboží jsou kolik? Měl bych to psát červeně, nejsem konsistentní. Moje náklady na prodané zboží jsou kolik? Řekli jsme, že to byl dolar za dortík, ne? To je 500 000 krát 1 dolar. Bylo by hloupé vůbec prodávat dortík za méně než dolar, ne? Potom jen rozdáváte šeky konzumentům vašich dortíků. Ale stejně v tomhle případě by byly moje náklady na prodané zboží 500 000 dolarů a všechno by fungovalo. Tohle je scénář bodu zvratu, kde prodám 500 000 dortíků za 2 dolary za dortík, s tím, že tohle jsou náklady na zboží. A potom vydělám hrubý zisk 500 000 dolarů a potom odečtu režii. Alespoň nemám ztrátu. Tohle je zajímavé, protože mi to říká, že když účtuji 2 dolary za dortík, musím prodat alespoň 500 000 dortíků, abych vydělal peníze. Můžete říct, a jo, nikdy nebude rozumné prodat méně než 500 000 dortíků. Jinak byste neměli to podnikání provozovat. A v příštích videích budeme v podstatě zkoumat situace, ve kterých se tohle stane. A ve kterých lidé začnou snižovat ceny, aby vlastně mohli konkurovat. A v tomto procesu budou dělat velmi nerozumné věci. Ale uvědomil jsem si, že mi už v tomhle videu vypršel čas. Uvidíme se v příštím a ve skutečnosti uvidíme, co se stane až otevřu svou továrnu na dortíky.