If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:4:01

Transkript

Jeden z hlavních cílů účtování a celkově účetních přehledů je možnost zhodnotit, jak na tom dané podnikání je. Využijí to třeba investoři nebo firemní manažeři. Je vidět, jestli se podnikání daří, nebo ne, případně kam by se měly přesunout zdroje. Pojďme se podívat na obě metody účtování, hotovostní a akruální. A jak nejlépe zjistit, jak na tom podnikání je. V prvních dvou videích jsem ukázal, že v prvním sloupci je hotovostní princip účetnictví a ve druhém je akruální. Podívejme se na přehled příjmů. Řekněme, že se nacházíme v jednoduchém světě bez daní, takové věci nás nezajímají. Prostě máme jenom příjmy a jednoduchý zisk. A v budoucnu si to zkomplikujeme. Toto zde je náš přehled příjmů. Přehled příjmů za 1. měsíc v hotovostní a akruální podobě. Když se na obě podíváte, jsou obě stejné a tudíž docela nezajímavé. Podívejme se však na 2. měsíc. Z hlediska hotovosti jsem právě přišel o 200 dolarů. Pro neznalého detailů vypadá situace bledě, protože přicházím o peníze. "Jaký smysl má takové podnikání, když přicházím měsíčně o 200 dolarů?" Podíváme-li se na to jinak, zjistíme, že akruální princip ukazuje nějaké poskytnutí stravovacích služeb v tomto měsíci. Opravdu jsme poskytli docela velké stravovací služby. Zjišťujeme, že tyto služby mají hodnotu 400 dolarů. Můžeme říci, že tyto služby mi v budoucnu přinesou 200 dolarů za předpokladu, že mi zákazník zaplatí. Tak místo toho, abych si započítal 400 dolarů do hotovosti, řekneme, že nám zákazník dluží 400 dolarů, což jsou aktiva (majetek). Aktiva jsou, i když nám někdo dluží, protože po zaplacení vznikne užitek. Jinými slovy zákazník nám dá hotovost. Hotovost je přínos, protože ji můžeme použít na nákup surovin nebo na platy lidí. Máme tedy budoucí užitek. Vidíme, že hotovost i pohledávky jsou naše aktiva. Můžeme tedy tvrdit, že akruální metoda nám dává lepší pohled na to, co se vlastně stalo. Teď se podívejme na 3. měsíc. Podíváme-li se na příklad, pak jsme nedělali nic. Možná jsme měli dovolenou. Žádné poskytnuté stravovací služby. Ale z hlediska hotovosti, to byl vůbec nejlepší měsíc. Protože máme hotovost 600 dolarů. A navíc nemáme zaúčtovány žádné náklady. Když se na situaci podíváme akruálním způsobem zjistíme, co se stalo. Neměli jsme žádné příjmy ani žádné výdaje, s nimi spojené. I nezasvědcený pozná, že jste činnost přerušili možná kvůli dovolené nebo to bylo hluché místo vašeho podnikání. A nerozeznáte těch 200 dolarů zaplacených předem, protože nemáte, jak to zjistit. Řekli jste si "Mám těchto 200 dolarů zaplacených předem, možná je to platba předem od zákazníků. Ale nemohu to tvrdit, protože to nemám, jak zjistit." Čekám na skutečné provedení služby, takže vlastně odkládám příjmy. Tak je odložím na 4. měsíc, kdy doopravdy služby dodám. Náklady 100 dolarů jsou spojené se službou za 200 dolarů, takže dává smysl, že jsme v tomto měsíci měli zisk 100 dolarů. Ve 4. měsíci jsme pracovali, takže by měl vznikat zisk Z hlediska hotovosti to vypadá, jako kdybych zase ztrácel peníze. Doufejme, že jsem vás přesvědčil, že akruální způsob dává přesnější obraz o vašem podnikání. V dalším videu se budu snažit vysvětlit, co nám říká akruální výkaz zisku a ztrát a co aktuální hotovost. Protože právě to vypadá trochu jako kouzlení s čísly.