If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:3:59

Transkript

Abychom viděli rozdíl mezi peněžním účetnictvím a účetnictvím založeném na akruální bázi, ukážu vám na tomto malém příkladu, kde nejdříve zaúčtuji vše za pomoci peněžní části účetnictví, a poté pomocí akruální části účetnictví. A pro představu tedy peněžní část nastává, kdykoliv dostanete peníze od zákazníka, zaúčtovali byste to jako příjem, a kdykoliv musíte peníze utratit, zaúčtovali byste to jako náklad nebo výdaj. Uvidíte, že tohle dělá většina malých firem, zatímco o něco pokrokovější firmy by použily účetnictví na akruální bázi, neboť to svým způsobem spojuje dohromady vaše aktuální náklady a vaše výnosy v každém období trochu lépe. Ukažme si to tedy na tomto příkladu nejdříve za použití účetnictví na peněžní bázi. Budeme předpokládat, že začínáme bez peněz. Takže v měsíci jedna zajišťujete občerstvení na akci, která vás stojí 100 dolarů. Zákazník vám zaplatí 200 dolarů za vaše služby. A možná vám i zaplatí předem, takže máte k dispozici hotovost, abyste mohli jít nakoupit jídlo a papírové kelímky a papírové tácky nebo cokoliv jiného. Takže máte 200 dolarů v příjmech. Tohle je peněžní část účetnictví, a z toho musíte utratit 100 dolarů za zásoby a možná si musíte najmout nějakou pomocnou sílu a vyplatit si mzdu. Takže, pokud jste dostali 200 dolarů, a z toho jste použili 100 dolarů, váš zisk, vyznačím zisk také zeleně, váš zisk bude... Tohle není zelená... Váš zisk bude 100 dolarů. A pokud jste začínali bez jakékoliv hotovosti, vaše hotovost na konci období, to znamená hotovost na konci měsíce jedna, bude 100 dolarů v hotovosti. Nyní pojďme do měsíce dva. Zajišťujete občerstvení na akci, která vás stojí 200 dolarů. Se zákazníkem se dohodnete, že vám další měsíc zaplatí 400 dolarů. Takže tento měsíc musíme utratit 200 dolarů. Možná nás banka nechá jít do mínusu. Tak řekněme, že... Tohle bych měl označit jako výdaj... Musím to napsat v mínusu, Protože je to výdaj, napíšu to červeně. Použijeme tedy 200 dolarů. Ale nemáme žádný příjem, protože používáme účetnictví na peněžní bázi. Zákazník nám v tomhle měsíci nezaplatí. Dá nám 400 dolarů až další měsíc. Takže v tomto období nemáme žádný příjem. Takže se zdá, že nemáme žádný příjem. Máme 200 dolarů náklady. Náš zisk je mínus 200 dolarů. Ale podíváme se, kolik máme v hotovosti, máme 100 dolarů z minulého měsíce, utratíme 200 dolarů, takže jsme přečerpali svůj účet. Dlužíme teď své bance 100 dolarů. Podívejme se na druhý měsíc. Ve druhém měsíci dostaneme 400 dolarů od zákazníka z předchozího měsíce. Dostaneme také 200 dolarů předem od zákazníka, kterému budeme zajišťovat služby následující měsíc. Takže tento měsíc nevykonáváme žádné služby. Ale máme hodně peněz. Máme 400 dolarů od zákazníka z minulého měsíce a 200 dolarů od zákazníka z následujícího měsíce. Takže máme příjem 600 dolarů. Tento měsíc nemáme žádné výdaje. Takže náš zisk je 600 dolarů a naše pokladní hotovost se zvýší o 600 dolarů, takže na konci měsíce máme 500 dolarů. Čtvrtý měsíc: Zajišťujete občerstvení pro posledního zákazníka, stojí vás to 100 dolarů. Takže opět: musíte utratit... Udělám to fialovou... Musíte ve čtvrtém měsíci utratit 100 dolarů, abyste mohli zajistit občerstvení. Ale ten měsíc nemáte žádné příjmy. Takže to vypadá, že jste ztratili 100 dolarů. A vaše pokladní hotovost klesne na... hotovost klesne na 400 dolarů. Takže tohle je peněžní báze účetnictví. Takhle to dělá spousta podniků. Ale je tu menší problém. Vypadá to, že náš zisk skáče nahoru a dolů. Někdy zisk máme, někdy ne. Někdy zisk máme, někdy ne. Ačkoli se naše podnikání začíná zlepšovat, což z tohoto nevyplývá.