If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:4:51

Transkript

Nyní budeme pracovat se stejným příkladem, ale místo abychom jej počítali na peněžní bázi, použijeme akruální bázi nebo princip. V akruálním principu jde o to zařadit příjmy a výdaje do toho období, ve kterém danou službu skutečně vykonáte. Tudíž to zachycuje vaši skutečnou obchodní činnost na rozdíl od pohybu peněz mezi účastníky. Tak se na to podívejme. V prvním měsíci zajišťujete občerstvení na akci a stojí vás 100 dolarů. Zákazník vám za služby zaplatí 200 dolarů. A já použiji akruální princip. Toto je peněžní výkaz zisků a ztrát a tady uděláme výkaz zisků a ztrát na akruální bázi. Takže jste zajistili dané služby, dostali jste za ně 200 dolarů, tak to tam napíšu do řádku příjmů. A výdaje, které s tou službou souvisely a které jste poskytli v prvním měsíci, jsou 100 dolarů. Takže celkový zisk je 100 dolarů. Takže v prvním měsíci vypadá peněžní i akruální báze úplně stejně. A opět máte 100 dolarů v hotovosti. A teď jdeme na druhý měsíc. Zajišťujete občerstvení na akci a stojí vás to 200 dolarů. Se zákazníkem se dohodnete, že vám zaplatí 400 dolarů, ale až další měsíc. A tady to začíná být zajímavé, protože jste služby vykonali v daném měsíci, a mají tedy hodnotu 400 dolarů. Takže když účtujeme na akruální bázi, dá se říci, že máte za daný měsíc příjem 400 dolarů. Ačkoli vám zákazník ještě nezaplatil, nedal vám hotovost. A do rozvahy to zaúčtujete tak, že v podstatě uvedete, že vám někdo dluží 400 dolarů. Tudíž to je vaše pohledávka, jsou to vlastně peníze, které vám někdo dluží, dá vám je někdo jiný, ale je to aktivum, někdo má povinnost vám zaplatit. Takže máte pohledávky za 400 dolarů. Když vám zákazník zaplatí 400 dolarů, přejde to z pohledávek do hotovosti. A zajištění služby vás stálo 200 dolarů. Takže 200 dolarů. A tady je vidět, že jste zajistili služby, zde jsou příjmy a výdaje za danou službu, které spadají do daného měsíce, a váš celkový zisk je 200 dolarů. Takže to mnohem lépe ukazuje vaši aktivitu v daném měsíci. Reálně jste tedy nedostali zaplaceno a museli jste utratit 200 dolarů ze svého, takže stejně jako v případě účtování na peněžním principu jste 100 dolarů v mínusu. A teď se podívejme na třetí měsíc. Dostali jste 400 dolarů od zákazníka z minulého měsíce. V peněžním principu byste toto přičetli ke svým příjmům. Ale zde jste to již uvedli jako pohledávku, už to vlastně v příjmech máme. Ale protože jste těch 400 dolarů obdrželi hotově, musejí se tyto peníze přesunout z pohledávek do hotovosti, protože je již reálně máte. Dostali jste 400 dolarů od zákazníka z předchozího měsíce. Dostali jste také 200 dolarů předem od zákazníka, pro kterého budete pracovat příští měsíc. A ve třetím měsíci jste nic nedělali, a protože jste nic nedělali, máte za třetí měsíc nulové příjmy a nulové výdaje. A těch 400 dolarů zaúčtujete tak, že pohledávky změníte na 0 a připíšete je do hotovosti. Takže jste 100 dolarů v mínusu, přidáte k tomu 400 a stane se z toho 300 dolarů plus. A těch 200 dolarů zaplacených předem zaúčtujete tak, že je dáte do kolonky výnosy příštích období. Máte tu hotovost, takže ke 100 dolarům v mínusu jsme se přidáním 400 dostali na 300 dolarů a máte ještě 200 v hotovosti, takže celkem máte 500 v hotovosti, ale nemáme žádné příjmy. Těch 200 dolarů byla jakási hotovost předem, takže jsme ji připsali do výnosů příštích období. To je příjem, který odložíme na další účtovací období. V budoucnu ho vyděláme, nyní je to závazek, protože máme závazek si tento příjem vydělat. A ve čtvrtém měsíci si ho skutečně vyděláme. Takže ve čtvrtém měsíci to zaneseme do výkazu zisků a ztrát jako příjem 200 dolarů a k tomu budeme mít 100 dolarů výdaje, takže sem do výdajů dáme 100 dolarů. Ve čtvrtém měsíci jsme si tedy vydělali 100 dolarů. Opakuji - 100 dolarů se odečetlo z naší hotovosti, takže pořád máme 400 dolarů. Takže ať už budete účtovat na peněžní nebo akruální bázi, budete mít stejné množství hotovosti. Je ale zajímavé, co se v jednotlivých obdobích děje se ziskem. Ale o tom budu mluvit podrobněji v příštím videu.