If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jednoduchá dírková komora

Zkus měnit clonu v simulaci dírkové komory níže, poté pořiď fotku. Experimentuj se simulací a poté odpověz na otázky níže.

Co se stane, když se změní velikost clony?

Zmenšením velikosti clony se obrázek stane
, protože se na obrazovou rovinu dostane
světla.

velikosti clony vznikne ostřejší obrázek.

Proč je obrázek ostřejší?
Vyber 1 odpověď:

Proč je obrázek vzhůru nohama?

Nejdříve na objektu vybereme bod, který leží nad dírkou, například vršek stromu.
Paprsky světla, které se dotknou tohoto bodu na objektu, se budou pohybovat
.

Světlo pocházející z tohoto bodu, které projde dírkou, se bude pohybovat
.

Při průchodu dírkou bude světlo
ke spodní straně obrazu.

Světlo z vrchní strany objektu dopadá na spodní stranu obrázku. Logicky tak světlo ze spodní strany objektu dopadá na vrchní stranu obrázku.