If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 2: Umění vyprávět

O této kapitole

V této kapitole se dozvíme, jak v Pixaru probíhá tvorba příběhu.
Co dělá příběh velkolepým?  A jak se může někdo stát dobrým vypravěčem? Již od malinka umíme vyprávět příběhy, je však rozdíl mezi dobrým vypravěčem a skvělým vypravěčem. V této lekci nám režiséři a další tvůrci z Pixaru prozradí, jak sami začínali a co jim bylo inspirací. My se díky tomu budeme moci zamyslet nad tím, jaké příběhy bychom chtěli my vyprávět.
Ve filmech od Pixaru jsou postavy naprosto klíčové; jsou to hrdinové, s nimiž prožíváme jejich dobrodružství. Kde však Pixar tyto postavy bere, jak se idea postavy přetvoří v reálnou bytost? V této lekci budeme společně objevovat, jakým způsobem v Pixaru vyvíjí postavy a jak to ovlivní celý příběhotvorný proces. Zároveň si nově nabyté poznatky aplikujeme na postavy v našich vlastních příbězích.  
Každý příběh potřebuje mít nějakou osnovu.  Úplně zjednodušeně by se to dalo popsat jako “něco začalo, něco se stalo a pak to skončilo.” Obvykle jsou ale osnovy příběhu poněkud komplexnější. V této lekci si ukážeme, jaký způsobem se v Pixaru tato osnova tvoří a společně si vytvoříme základ pro své vlastní příběhy.
Při vyprávění příběhu obvykle používáme slova, postavy a osnovu. Při tvorbě filmu však nesmíme zapomenout na další důležitý výstup, kterým je obraz. Obrazové vyjadřování zahrnuje spoustu aspektů, například perspektivu, barvy a tvary, díky nimž můžeme na diváky přenášet pocity a které dokáží celým příběhem provázet. V této lekce si uvedeme základní principy obrazového vyjadřování a pokusíme se je aplikovat na naše vlastní příběhy.
Pro vytvoření filmu je třeba znát principy a termíny používané v kinematografii. Takovými termíny jsou například nadhled, podhled, střih, či pohyb kamery a postav. Souhrnně to nazýváme Filmová terminologie. Každá scéna, záběr, či snímek je vytvářen v souladu s tímto pojmoslovím. V této lekci si tuto terminologii projdeme a ukážeme si, jak ji Pixar využívá v procesu tvorby příběhu. V neposlední řadě to využijeme pro plánování záběrů v našem vlastním filmu.
Než se dokončí film od Pixaru, trvá to roky. Často se stává, že verze, kterou vidíte v kině, je úplně jiná než ta, kterou si tvůrci na počátku představovali. Filmové týmy si procházejí celý film a jednotlivé části vylepšují. To nyní budeme dělat i my v rámci této lekce. V rámci tohoto procesu se nejprve provede představování filmu pomocí náčrtků scén. Poté si poslechneme zpětnou vazbu od lidí, jimž jsme film představovali. Dozvíme se, co se jim líbilo a co ne. To tvůrcům pomáhá příběh vylepšit. V Pixaru se tato posloupnost procesů provede několikrát - načrtnutí scén, představení, zpětná vazba, opětovné načrtnutí scén, představení, zpětná vazba... Tím dosáhnou toho, aby film vyjádřil, co je zamýšleno. Jakmile je hotový náčrtek scén, film se posune do dalšího oddělení, které mu přidá dialogy, hudbu a zvukové efekty. Také se zde ladí celkové časování filmu. V této lekci si celý tento proces podrobně představíme a budeme se snažit jej aplikovat na náš vznikající příběh.