Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Soustava pružiny a závaží v jednom směru

K částici připojíme pružinu.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Skvělá práce! Teď přidáme pružiny. Představte si, že jednu stranu pružiny připevníme k částici a tu druhou připevníme k bodu ukotvení. Gravitace částici táhne dolů, takže se pružina natahuje. Když se pružina natáhne, snaží se dostat do původního tvaru. Tomu se říká pružná síla. V první lekci jsme se naučili, že pružná síla závisí na výchylce a tuhosti pružiny. Tuhost pružiny se značí proměnnou k, které se říká také pružinová konstanta. Hookův zákon zní takto: pružná síla = -k * výchylka. Tuto pružinu teď přidáme do našeho programu. Nejprve do výchozích nastavení přidáme proměnné, které značí bod ukotvení. První proměnná značí souřadnici X, druhá proměnná značí souřadnici Y. Pojmenujeme je "anchorX" a "anchorY". Nastavím je tak, aby bod ukotvení byl uprostřed obrazovky. Nesmíme zapomenout na další nastavení, tím je pružinová konstanta. To vyjadřuje tuhost pružiny. Pojmenujeme ji "k" a přiřadíme jí hodnotu, třeba 7. Teď můžeme do funkce "draw" přidat pružnou sílu. Přidáme proměnnou "springForceY", která značí vertikální pružnou sílu. Na základě Hookova zákona vytvoříme vzoreček "springForceY = -k * výchylka", neboli "(positionY - anchorY)". To značí vzdálenost ukotvení od částice. Dalším krokem je přidání pružinové síly do výpočtu forceY. Vzoreček bude vypadat takto: "forceY = springForceY + mass * gravity". Tímto jsme upravili síly. Posledním krokem je přidání kresby, která bude označovat pružinu. Přidáme kotvu ve tvaru čtverečku, jejíž střed je bodu ukotvení, který jsme určili ve výchozím nastavení. Přidáme také pružinu, což je čára, která spojuje bod ukotvení s částicí. Takto. Teď spustíme simulaci a uvidíme, co se stane. Funguje to! Tady zastavíme, abyste si mohli vyzkoušet práci se soustavou pružiny a závaží.