If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Soustava více pružin a závaží

Do soustavy přidáme další pružinu a závaží.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Odvedli jste skvělou práci! Teď to bude na vás. Zvládli jsme naprogramovat 2D soustavu pružin a závaží. Je skvělá, je to základ mnoha simulací. V první lekci jsme takto spojili pár pružin a vymodelovali jsme tak vlasy. V tomto videu vám ukážu, jak přidat další pružiny a závaží. Nejdříve si ukážeme diagram sil, abyste pochopili, o co jde. Závaží pojmenujeme "závaží 1" a "závaží 2". Pružiny pojmenujeme "pružina 1" a "pružina 2". Nejdříve se zamyslíme nad silami, které ovlivňují závaží 1. Gravitace působí směrem dolů, pružná síla 1 směrem nahoru k ukotvení a síla útlumu působí opačným směrem. Teď se ale přidá další síla následkem připojení další pružiny se závažím. K vypočítání pružné síly 2 použijeme výchylku, která je rozdílem obou závaží, tedy pozice závaží 1 minus pozice závaží 2. Na pružnou sílu 2 také působí síla útlumu. K výpočtu výsledné síly musíme tyto dvě nové síly připočítat ke složkám X a Y. Teď se zaměříme na závaží 2. Působí na něj gravitace a k tomu pružná síla 2 minus síla útlumu 2. Tím jsme vyřešili úpravu kalkulace sil. Potřebujeme nové proměnné, které budou značit umístění a rychlost závaží 2. Umístíme závaží 2 pod závaží 1. Počáteční rychlost závaží 2 je také 0. Abychom přidali závaží 2, opíšeme vzorečky, které jsme použili pro závaží 1, ovšem se dvěma důležitými rozdíly. Pro výpočet pružné síly u závaží 2 použijeme vzoreček "mass2Position - mass1Position" namísto výchylky. Pro výpočet výsledné síly u závaží 2 použijeme vzoreček "mass2SpringForce - mass2DampingForce". Už stačí jenom nakreslit další kruh a úsečku značící závaží a pružinu. Nová pružina je umístěna mezi závaží 1 a závaží 2. Nový kruh je umístěn uprostřed závaží 2. Tohle je výsledek. Soustavy pružiny a závaží toho dokáží hodně. Pixar je nepoužívá jen na vlasy. V Hodném dinosaurovi jsme soustavami pružin a závaží simulovali i stromy. Postup se podobal simulaci vlasů, ale bylo nutné dodržovat strukturu stromu. Větve stromů jsme nasimulovali pomocí propojených úseček, jako kdybychom vlasy připojovali k dalším vlasům namísto ke hlavě. Dokonce i oblečení simulujeme pomocí soustav pružin a závaží. Merida v Rebelce nosí několik vrstev oblečení, každá z nich má jinou pružnou sílu. Síly jsme volili tak, aby napodobovaly různé materiály, například vlnu, bavlnu nebo atlas. Jak vidíte, soustavy pružin a závaží se hodí pro modelování a simulaci různých věcí. Zkuste se zamyslet, jaké další materiály by se daly vytvořit pomocí soustav pružin a závaží. To je cílem dalšího projektu. Váš úkol je upravit program tak, abyste v něm mohli vytvořit cokoli chcete. Váš nový program se automaticky zařadí do záložky "spin-offs", mezi programy ostatních uživatelů. Podívejte se na výtvory ostatních a nechte se jimi inspirovat. Bavte se!