If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Sčítání vektorů

Každá síla v našem částicovém systému s částicemi bude reprezentována vektorem. Pro zopakování si vektorů na Khan Academy klikněte zde.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Nyní byste měli mít seznámení se vztahem mezi polohou, rychlostí a zrychlením. Dříve, než budeme moci vytvořit vzorce k popisu pohybu částic na základě fyzikálních zákonů, musíme se znovu podívat, jak přemýšlíme o rychlosti částice. Nepotřebujeme vědět pouze, jak rychle se pohybuje, ale také směr pohybu. V tomto případě směrem dolů. Ke znázornění věcí, které mají velikost i směr, používáme takzvaný vektor. Vektory kreslíme jako šipky. Směr je tam, kterým směrem šipka ukazuje, a délka šipky znázorňuje velikost vektoru. Tento bod nazýváme koncový a tento jako počáteční. Vektor nazvaný rychlost se používá k popisu rychlosti a směru částice. Krátký vektor znamená, že se částice pohybuje pomalu. Dlouhý vektor znázorňuje, že se částice pohybuje rychle. V tomto diagramu se koule pohybuje směrem dolů, takže vektor rychlosti směřuje dolů. Pokud částice zrychluje, například v důsledku gravitace, délka vektoru rychlosti se bude časem zvětšovat, protože se zvyšuje rychlost. Zrychlení je taktéž vektorem, protože má také velikost i směr. Všimněte si ale, že velikost vektoru zrychlení se nemění, jak koule padá. Jak jsme viděli v posledním videu, částice padající pod vlivem gravitace má konstantní zrychlení. To znamená, že směr i velikost vektoru jsou konstantní. Jak je to ukázáno tady. Nyní si ukážeme, jak vektory skládat. V angličtině se tomuto postupu říká od hlavy k patě. Například, jestliže potřebujeme sečíst vektor V a W pohneme W tak, aby počáteční bod V byla za koncovým W. Takto. Výsledný vektor zapsaný jako V + W přechází z ocasu V do hlavy W. Dobrá, je to spousta nových informací. Tak se tu zastavme, abyste si to všechno vyzkoušeli v dalším cvičení. Naše filmy bychom bez vektorů nevytvořili. Vektory ve filmech používáme pokaždé, když se něco pohybuje.