If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Srážky částic

Co se stane, když částice narazí na sebe navzájem nebo na povrch? Chcete-li se dozvědět více o tom, co se stane, když se částice střetnou, klikněte zde.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dokončili jsme první ze tří věcí, které potřebujete k vytvoření částicového simulátoru. Máme vzorce, které popisují, jak se částice budou pohybovat podle fyzikálních zákonů. V tomto videu vytvoříme vzorce, které popisují, jak se budou částice chovat během kolize. Pokud je rychlost v okamžiku kolize kolmá k zemi, a tato kolize je perfektní, pak se rychlost obrátí. V reálném světě se její směr se obrátí a velikost se důsledkem tření mírně zmenší. Jak jsme si řekli v první lekci, ztráty třením můžeme znázornit znásobením faktorem, který měří pružnost kolize. Takže pokud V je rychlost směrem dolů před kolizí s podlahou, pak rychlost po kolizi, zvanou V s čárkou, vyjádříme následovně: V s čárkou je rovno mínus E krát V. E značí pružnost, číslo mezi nulou a jedničkou, a znaménko mínus značí obrácení směru po kolizi. Pokud se E rovná jedné, kolize je perfektní, a nedojde ke ztrátě energie. Pokud je E menší než jedna, pak dojde k částečnému úbytku energie. Ale co když rychlost tvoří úhel s podlahou? Ve videu si ukážeme, co se stane. Všimněte si, že míček se odrazí stejně jako paprsek světla od zrcadla. To znamená, že pokud příchozí rychlost V s podlahou tvoří úhel theta, pak vycházející rychlost zvaná V s čárkou vytvoří ten samý úhel. Abychom z V vypočítali V s čárkou, napíšeme V jako součet dvou vektorů: rychlosti rovnoběžné podlahou, V rovnoběžná, a rychlosti kolmé k podlaze, V kolmá. Jediná síla během kolize je kolmá k podlaze, protože podlaha působí odspodu na míček. Takže paralelní složka se nemění, a kolmá složka, stejně jako předtím, bude obrácena, což znamená, že V s čárkou je rovno V rovnoběžná mínus V kolmá. Přidáním pružnosti dostaneme tuto rovnici. Výborně, myšlenku zapisování rychlosti můžeme použít jako součet paralelních a kolmých složek ke studování případu, kdy se srazí dvě částice o stejné hmotnosti, I a J. Nakresleme si to, abychom to ujasnili. Přímka IJ, která vede ze středu částice I do středu částice J, hraje roli kolmice k podlaze. Takže napíšeme VI jako součet dvou vektorů, jak vidíme tady. To samé můžeme dělat s VJ. Jediná síla působící na částice během kolize je podél přímky IJ. Stejně jako předtím, jelikož žádná síla nepůsobí rovnoběžně, rychlosti v rovnoběžném směru se nezmění. Abychom zjistili, co se přesně stane v kolmém směru, je potřeba použít pokročilejší témata, konkrétně konzervaci energie a momentum. chcete zjistit více o konzervaci energie? klikněte na odkaz níže! Pokud uplatníme tyto pojmy za předpokladu, že částice mají stejnou hmotnost, zjistíme, že částice I získá kolmou rychlost částice J, a naopak. Částice si tedy vymění kolmé rychlosti. To znamená, že po kolizi jsou rychlosti V s čárkou I a V s čárkou J dány těmito rovnicemi. To je vše o kolizi částic. V příštím cvičení budete mít šanci posoudit tyto rovnice, které popisují kolize.