Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

1. Matematika za lineární interpolací

Začneme tím, že budeme v každém snímku používat směrnicový tvar přímky.
Klinki sem, pokud si chceš zopakovat směrnicový tvar přímky.
Klikni sem pro dodělání tématu zaměřeného na modelování prostředí, pokud ho již nemáš hotový.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Již jsme viděli dva způsoby, jak počítat mezihodnoty: lineární interpolace a Bézierovy křivky. Teď se podívejme na matematiku, která se z nimi skrývá. Částečně budeme stavět na tom, co jsme se naučili v lekci modelování prostředí, takže pokud si to potřebujete zopakovat, klikněte na tento odkaz. Začněme tou jednodušší metodou, lineární interpolací. Soustřeďme se na následující úsek. Víme, že hodnota y na snímku 4 je 750 a hodnota y na snímku 8 je 190, ale jaká je hodnota y na snímcích 5, 6 nebo 7? Obrázek ukazuje, že y může být vyjádřeno jako lineární funkce x, kde x je číslo snímku. Lineární funkce mohou být zadány explicitně: y = mx + b, kde m je směrnice přímky a b je průsečík s osou y. Sice neznáme přímo směrnici a průsečík, ale máme dva body na přímce, což nám k jejich výpočtu stačí. Když známe m a b, můžeme zjistit y pro libovolný snímek. Zkuste si příští cvičení, abyste si vyzkoušeli své znalosti lineární interpolace při použití explicitního tvaru.