If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Transkript

Již jsme viděli dva způsoby, jak počítat mezihodnoty: lineární interpolace a Bézierovy křivky. Teď se podívejme na matematiku, která se z nimi skrývá. Částečně budeme stavět na tom, co jsme se naučili v lekci modelování prostředí, takže pokud si to potřebujete zopakovat, klikněte na tento odkaz. Začněme tou jednodušší metodou, lineární interpolací. Soustřeďme se na následující úsek. Víme, že hodnota y na snímku 4 je 750 a hodnota y na snímku 8 je 190, ale jaká je hodnota y na snímcích 5, 6 nebo 7? Obrázek ukazuje, že y může být vyjádřeno jako lineární funkce x, kde x je číslo snímku. Lineární funkce mohou být zadány explicitně: y = mx + b, kde m je směrnice přímky a b je průsečík s osou y. Sice neznáme přímo směrnici a průsečík, ale máme dva body na přímce, což nám k jejich výpočtu stačí. Když známe m a b, můžeme zjistit y pro libovolný snímek. Zkuste si příští cvičení, abyste si vyzkoušeli své znalosti lineární interpolace při použití explicitního tvaru.