If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Logické obvody

Pro počítače je běžné propojovat logické členy dohromady. Dělají to tak, že vezmou výstup jednoho členu a použijí ho jako vstup u jiného členu. Toto propojování nazýváme logický obvod.
Obvody umožňují počítačům provádět složitější operace, než jaké by byly schopné provádět s pouhým jedním členem.
Nejmenší možný obvod je tvořen dvěma logickými členy. Podívej se na následující obvod:
Schéma se dvěma vstupy A a B, které vstupují do členu AND. Výstup členu AND vstupuje do členu OR. Do členu OR vstupuje i vstup C.
Vstupy A a B nejprve projdou členem AND. Jejich výstup pak projde členem OR a to spolu s dalším vstupem C.
Dle toho, které vstupy budou 0 nebo 1, se budou dít zajímavé věci.
Nejprve vše nastavme na zapnuto - všechny vstupy budou 1 neboli "true" (pravda):
Schéma se dvěma vstupy A a B, které vstupují do členu AND. Výstup členu AND vstupuje do členu OR. Do členu OR vstupuje i vstup C. Všechny dráty jsou zobrazeny ve stavu zapnuto, označeno jako 1.
Výstup bude také 1 neboli "true" (pravda), protože 1 AND (a) 1 je 1, a 1 OR (nebo) 1 je také 1.
Co když nastavíme vstupy A a B na vypnuto a u C necháme zapnuto?
Schéma se dvěma vstupy A a B vstupujícími do členu AND. Výstup členu AND vstupuje do členu OR. Další vstup C také vstupuje do členu OR. Vstupy A a B jsou zobrazeny ve vypnutém stavu a výstup z jejich členu AND se také zobrazuje ve vypnutém stavu. Vstup C je zobrazen ve stavu zapnuto. Konečný výstup je zobrazen ve stavu zapnuto.
V tomto případě je výstup stále 1! Je to kvůli tomu, že posledním krokem je člen OR (nebo), takže mu pro vrácení výstupu 1 postačuje jeden vstup ve stavu zapnuto.
Zkontroluj si, že tomu rozumíš
Teď si to vyzkoušíš ty. Jaký bude výstup řetězce, když nastavíme vstupy A a B na 1 a vstup C na 0?
Schéma se dvěma vstupy A a B, které vstupují do členu AND. Výstup členu AND vstupuje do členu OR. Do členu OR vstupuje i vstup C. Vstupy A a B jsou ve stavu zapnuto. Vstup C je ve stavu vypnuto.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Zkontroluj si, že tomu rozumíš
Vyzkoušej si ještě jednu kombinaci. Co když nastavíme vstup A na 1, vstup B na 0 a vstup C na 0?
Schéma se dvěma vstupy A a B, které vstupují do členu AND. Výstup členu AND vstupuje do členu OR. Do členu OR vstupuje i vstup C. Vstup A je ve stavu zapnuto, vstup B je ve stavu vypnuto a vstup C je ve stavu vypnuto.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Pokud máš se zjišťováním obvodových výstupů problémy, zkus je odvodit člen po členu. Vezmi si tužku a papír a začni prvním členem, napiš si jeho výstup a pak se podívej na další člen. Teoreticky je možné zjistit výstup řetězce členů dlouhých stovky členů! Pravděpodobně máš ale zajímavější věci na práci, takže tento typ práce za nás obvykle dělají počítače.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Máš k tomuto tématu nějaké dotazy? Rádi ti je zodpovíme — zeptej se v sekci pro dotazy níže!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.