If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Počítačové sítě

Internet je největší počítačová síť na světě. Pojďme si ji rozebrat:
Počítačová síť je jakákoli skupina vzájemně propojených výpočetních zařízení schopných odesílat nebo přijímat data. Výpočetní zařízení není jen počítač, je to jakékoliv zařízení, které může spustit program, jako je tablet, telefon nebo chytrý snímač.

Vytváření sítě

Nejjednodušší počítačovou sítí jsou dvě zařízení:
Schéma nejjednodušší počítačové sítě. Jsou zobrazeny dva počítače, které jsou propojeny čárou.
Síť jako tato se musí postarat jen o pár věcí, například jak fyzicky propojit dvě zařízení a jak odesílat data přes fyzické připojení ve formátu, kterému obě zařízení rozumí.
Přidejme ještě jedno zařízení:
Schéma jednoduché počítačové sítě. Tři počítače jsou zobrazeny s čárou od jednoho počítače k druhému.
Nyní je to o něco složitější. Jak může každé zařízení vědět, zda jsou příchozí data určena pro něj nebo pro jeho souseda? Tato jednoduchá síť bude potřebovat adresní schéma.
Pojďme přejít na šest zařízení. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme v počítačové síti společně propojit šest zařízení:
Schéma 5 různých síťových topologií pro sítě, které mají každá 6 výpočetních zařízení.
  • Topologie ring (kruh) vypadá jako kruh propojených zařízení, kde je každé zařízení propojeno s dvěma sousedy (jeden na každé straně).
  • Topologie mesh (síť) vypadá jako kruh s vnitřními čárami, které ukazují, že je každé zařízení propojeno s každým dalším zařízením.
  • Topologie star (hvězda) má zařízení uprostřed a poté vytváří spojení mezi tímto středovým zařízením a ostatními pěti zařízeními.
  • Topologie bus (sběrnice) zobrazuje středovou čáru s připojeními vycházejícími z této čáry pro každé zařízení. Žádné zařízení není přímo propojeno s jiným zařízením, ale všechny jsou propojeny přes centrální čáru.
  • Topologie tree (strom) začíná jedním zařízením v horní části, které se rozvětvuje na dva další zařízení. Levé rozvětvené zařízení se dále rozvětvuje na dva další zařízení, zatímco pravé rozvětvené zařízení má pouze jednu další větev propojujícího ho s jeho rozvětveným zařízením. Strom má tři vrstvy.
Horní řada zobrazuje topologie ring (kruh), mesh (síť) a star (hvězda). Spodní řada zobrazuje topologie bus (sběrnice) a tree (strom).
Každé z těchto uspořádání je jiná topologie sítě, a každá topologie má své výhody a nevýhody.
Představ si cestu části dat přes jednu z těchto větších sítí. Jakou cestou se vydá? Když existuje více cest, jak ví, která cesta je nejlepší?
Jakmile se sítě stanou většími, strategie směrování nabývají na důležitosti. Mezi dvěma a třemi skoky na cestě není zas tak velký rozdíl, ale mezi 20 a 300 skoky je velký rozdíl.

Typy sítí

Pro sítě používáme různé termíny na základě jejich velikostí a vlastností. Pojďme se teď na několik z nich podívat.
Nejběžnějším typem sítě je lokální síť (LAN), síť, která pokrývá omezený prostor jako dům nebo školu.
Schéma LAN. V topologii sběrnice je propojeno pět různých počítačů.
LAN propojená pomocí topologie sběrnice. Zařízení jsou připojena pomocí ethernetového kabelu.
Největším typem sítě je rozlehlá síť (WAN), síť, která se rozléhá přes velké zeměpisné oblasti a skládá se z mnoha sítí LAN. Často mohou být sítě v rámci WAN propojeny pouze pronájmem telekomunikačních linek od různých společností, protože žádná jediná společnost nevlastní celou infrastrukturu velké zeměpisné oblasti.
Schéma sítě WAN. Tři sítě LAN v různých částech Austrálie jsou propojeny v topologii ring (kruh).
WAN pokrývající zemi Austrálie a spojující tři sítě LAN pomocí dálkových spojení.
Dalším typem sítě je síť datových center (DCN), síť používaná v datových centrech, kde je potřeba, aby byla data vyměňována s velmi malý zpožděním.
Zkontroluj si, že tomu rozumíš
Na základě těchto popisů, jakým typem sítě je internet?
Vyber 1 odpověď:

Síťové protokoly

Kdykoli jsou výpočetní zařízení společně propojena do sítě, potřebují pro vzájemnou komunikaci protokoly.
Pokud chtějí zařízení komunikovat přes internet, musí používat internetové síťové protokoly. Existuje mnoho sítí, které nejsou připojeny k internetu a také používají internetové protokoly, protože jsou pro propojování opravdu dobře navržené.
Existují však sítě, které používají jiné protokoly, které jsou pro jejich účely vhodnější. Sítě datových center se často rozhodnou používat síťové protokoly, které využívají neuvěřitelně úzce propojené architektury datového centra. To datovým centrům umožňuje efektivněji používat intenzivní algoritmy, jako je trénování sítě hlubokého učení.
Jak budeme pokračovat v tomto bloku, zaměříme se konkrétně na internetové protokoly, které pohánějí většinu počítačových sítí. V budoucnu by sítě mohly používat protokoly, které ještě nebyly vynalezeny. Koncepty tvořící základ internetových protokolů jsou naštěstí relevantní pro všechny síťové systémy.

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Máš k tomuto tématu nějaké dotazy? Rádi ti je zodpovíme — zeptej se v sekci pro dotazy níže!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.