If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Hierarchie IP adres

Internetový protokol (IP) popisuje používání IP adres k identifikaci zařízení připojených k internetu. IP adresy mají hierarchii, která usnadňuje směrování dat po internetu.
Mnoho adresních schémat je hierarchických. Zvaž například americké telefonní číslo:
+1 (541) 754-3010
Můžeme si to rozdělit na 4 části:
+15417543010
Kód zeměKód pro oblastMístní ústřednaSpecifický telefon
Hierarchie usnadňuje telefonnímu systému efektivně odesílat hovory na správné linky.

Hierarchie IPv4 adres

IPv4 i IPv6 adresy jsou hierarchické. Pro jednoduchost se podívejme na hierarchii IP v4 adres.
Zvaž následující IP adresu:
24.147.242.217
První posloupnost bitů identifikuje síť a poslední bity identifikují jednotlivé uzly v síti.
Tato IP adresa by se dala rozdělit na 2 části:
24.147242.217
Comcast síťDomácí počítač
První dvě oktety (16 bitů) identifikují síť spravovanou Comcast (poskytovatel internetových služeb). Poslední dvě oktety (poslední 16 bitů) identifikují domácí počítač na síti Comcast.
Ilustrace adresního prostoru IP. Je zobrazeno několik sítí s různými dvouoktetovými řetězci. Síť s "24.147" je zvýrazněna. V rámci této sítě je zobrazeno několik počítačů s různými dvouoktetovými řetězci. Počítač s "242.217" je zvýrazněn.
IP adresa identifikuje síť a poté uzel v rámci této sítě.
Pokud by se poslední dva oktety lišily, pak by IP adresa odkazovala na jiný počítač na síti Comcast. Pokud by se lišily první dva oktety, pak by IP adresa mohla patřit zcela jinému správci sítě.
Internetový protokol používá toto hierarchické adresní schéma pro usnadnění směrování zpráv ze zdroje do místa určení. Jakmile do sítě dorazí zpráva, síťový router se může postarat o její odeslání do individuálního uzlu. Následující lekce o směrování se na to zaměří více do podrobna.

Podsítě

Správci sítě mohou dle potřeby rozdělit IP adresy na další podsítě.
Počínaje touto IP adresou:
141.213.127.13
Šlo by to rozdělit na 3 části:
141.21312713
UMich síťOddělení medicínyPočítač v laboratoři
První dva oktety identifikují celou síť pro Michiganskou univerzitu, třetí oktet identifikuje síť UMich oddělení medicíny, a čtvrtý oktet identifikuje individuální laboratorní počítač v síti daného oddělení.
Přidáním dalších úrovní do hierarchie adres může být zvýšena účinnost směrování v rámci sítě.
Zkontroluj si, že tomu rozumíš
Podle výše uvedeného rozpisu, která z těchto IP adres identifikuje výpočetní zařízení v síti oddělení medicíny UMich?
Vyber 1 odpověď:

Rozdělení oktetů

Ve skutečnosti jsou IP adresy často rozděleny uprostřed oktetů.
Abychom pochopili, jak to funguje, reprezentujme si předchozí IP adresu v binární podobě:
14121312713
10001101110101010111111100001101
To se dohromady promítne do těchto 32 bitů:
10001101110101010111111100001101
Prvních 16 bitů by mohlo směřovat do celé UMich, další 2 bity by mohly směřovat do konkrétního oddělení UMich, a posledních 14 bitů by mohlo směřovat do jednotlivých počítačů.
10001101110101010111111100001101
UMich síťOddělení medicínyPočítač v laboratoři
Tato hierarchie dává UMich možnost rozlišovat mezi 22 (4) odděleními a 214 (16384) počítači v rámci jednotlivých oddělení.
Rozdělení oktetů se může zdát zprvu matoucí, ale počítače ukládají IP adresy v binární podobě tak či tak, takže je to pro ně to samé.
Jak jsme právě viděli, schopnost vytvářet hierarchické úrovně v kterémkoli bodě IP adresy umožňuje větší flexibilitu ve velikosti každé úrovně hierarchie.
Zkontroluj si, že tomu rozumíš
Pokud by síť UMich místo toho k identifikaci sítě oddělení používala 3 bity, mezi kolika odděleními by mohla rozlišovat?
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi


🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Máš k tomuto tématu nějaké dotazy? Rádi ti je zodpovíme — zeptej se v sekci pro dotazy níže!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.