If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Počátky písma

Tvůrce: Brit Cruise.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Představte si Alici cestující o 50 000 let do minulosti, aby našla svého vzdáleného předka Boba. Až do tohoto času byla lidská kultura relativně jednoduchá. Používaly se jednoduché nástroje z kamenů, které byly neměnné po tisíce let. Ale zhruba před 50 000 lety, se stalo něco zajímavého. A nikdo přesně neví proč. Byla tu náhlá exploze různých kulturních artefaktů jako třeba hudebních nástrojů, nových nástrojů a ostatních forem kreativního vyjadřování. Lidé vyvinuli schopnost vyjadřovat své vnitřní myšlení. Začali komunikovat pomocí jazyka. Alice začne hledat u vodních toků. Ví, že lidské a zvířecí obyvatelstvo má tendenci stěhovat se k řekám, kde je ekosystém potřebný k životu. Alice nakonec narazí na zajímavou značku - Bobův otisk ruky. Tato značka obsahuje velmi málo informací. Víme, že Bob zde byl a asi se sem vrátí. Alice ví, že Bob je podobně inteligentní a dokáže ústně komunikovat, ačkoli jeho kultura ještě nevynalezla čtení a psaní v jejich rodném jazyce. Je to doba, kdy byly univerzálním psacím jazykem kresby. A tak Alice našla nějaký přírodní materiál a nakreslila mu obrázek pro případ, že se vrátí. Nakreslí zvíře, které sleduje, a doufá, že tím napoví Bobovi, kterým směrem dále půjde. Naši předci používali přírodní materiály k vytvoření obrázků znázorňujících realitu. Tady je skutečná jeskyní malba pocházející asi z doby před 30 000 lety. Byla uchována hluboko v jeskyni Chauvet ve Francii. Podobné kresby byly nalezeny také v jeskyních ve Španělsku. Společnými tématy těchto starověkých kreseb jsou zvířata a stejně tak lidské ruce, možná jako podpis, příběh nebo rituální volání. Když se Bob vrátí k vodopádu, najde její kresbu a vydá se směrem k řece, kde si myslí, že by Alice mohla být. Když přijde, nenajde ji zde. Nicméně najde znamení, že tady byla. Rozhodne se nakreslit jí obrázek vysvětlující, kam dál půjde. Půjde do poloviny řeky směrem k západu slunce. Má málo času k nakreslení obrázku, protože noc se již blíží. Proto potřebuje rychlý způsob jak znázornit svou zprávu. Chvíli o tom přemýšlí a napadne ho, že jeho zpráva obsahuje pouze 3 odlišné mentální objekty: "Střed", "řeku" a "západ". Tak se rozhodne použít zjednodušený obrázek k tomu, aby je znázornil. Pro řeku nakreslí symbol, který se podobá přírodní formě objektu, známý jako piktogram. Piktogram je kresba podobná fyzickému objektu, který reprezentuje. Piktogramy jsou důležitým krokem ve vývoji písma. Toto je slavnostní břidlicová deska, nalezená v Egyptě, datovaná před rokem 3000 př. n. l. Scéna ukazuje bitvu mezi lidskou civilizací a divokými a zuřivými zvířaty. Je ale těžké nakreslit obrázek abstraktního pojmu, například "klidný", "starý", "nebezpečný" nebo v Bobově případě, "střed". Proto nakreslí čáru, která je uprostřed obdélníku. To reprezentuje polovinu cesty. Toto je známé jako ideogram. nebo konceptuální obrázek či znázornění abstraktní myšlenky. Zde je příklad stejného symbolu na starověkém čínském bronzovém nápise. Pro znázornění "západu" použije obrázek zapadajícího slunce. Teď udělal něco zajímavého. Zkombinoval jednotlivé symboly podle významu tak, aby vytvořily zprávu. Význam + význam = nový význam. Zanechal to tady v naději, že to Alice najde. Některé z nejstarších artefaktů těchto spojených symbolů byly nalezeny ve středověké Mezopotámii - dnešním Iráku - domově Sumerů. Toto je místo zrození mnoha nejstarších civilizací na našem světě. Zde nacházíme jílové účetní tabulky, které patří k nejstarším nalezeným psaným dokumentům - některé jsou datovány do doby před 3000 př. n. l. Na obdélníkových tabulkách jsou záznamy plateb dobytkem, přepravy skotu k pastýřům na výkrm a dary v podobě skotu jak oběť. Všimněte si, že namísto obrázku 10 ovcí nakreslili symbol, který reprezentuje "10" - s použitím zářezů, a další symbol představující ovci nebo osla, znamenajících prostě "10 ovcí". Toto je klínové písmo. Nakonec se Alice vrátí k řece a najde Bobovu zprávu. Její význam si vyloží správně: polovina cesty, západ, dolů po řece. A tak se vydala dolů po proudu k zapadajícímu slunci a nakonec se setkají. Za nějaký čas se Bob naučí mluvit Aliciným jazykem, což jim umožní používat stejný jazyk ke komunikaci a sdílení pojmů a myšlenek. To je přivedlo k nápadu - a počátku mocnější psané formy jazyka. Začnou něčím velice jednoduchým - napsáním jejího jména. Oddělí zvuk od obrázku pro její jméno, Alice. Al...ice All - ice Zkombinuje matematický symbol pro všechno (angl. 'all') a obrázek ledu (angl. 'ice'). All ice Al-ice Její jméno ale nemá nic společného s jednotlivými symboly. Zvuk + zvuk = nový význam. To je známé jako princip rébusu. Skvělý příklad toho byl nalezen v Egyptě u řeky Nil. Je zhruba z roku 3100 př. n. l. a obsahuje jedny z nejstarších objevených hieroglyfických nápisů. Narmerova paleta líčí život egyptského faraona Narmera. Vidíme ho na levé straně od klečícího vězně, který má být právě Narmerem udeřen - Stojící Narmer má na hlavě korunu. Ale to hlavní je jinde. Mezi dvěma hlavami nahoře můžeme vidět zápis jeho jména. Je napsaný jako ryba a dláto. Což je překládáno jako Nar Mer. Narmer. Dva zvuky oddělené od obrázků dávají dohromady nový význam. Klíčový vývoj v historii psaného jazyka. Ale předtím, než pokročili k tomu, co dnes známe jako abecedu, se muselo něco stát. Potřebovali ušetřit čas.