If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Modulární inverze

Co je to inverze?

Vzpomeň si, že číslo, vynásobené svou inverzní (převrácenou) hodnotou, je rovno 1. Ze základní aritmetiky víme:
  • Inverzní číslo (převrácená hodnota) k číslu A je 1/A, protože A * 1/A = 1 (např. převrácená hodnota 5 je 1/5)
  • Všechna reálná čísla kromě 0 mají k sobě inverzní číslo.
  • Násobení čísla převrácenou hodnotou A je ekvivalentní vydělením A (např. 10/5 je to samé jako 10* 1/5)

Co je modulární inverze?

V modulární aritmetice nemáme operaci dělení. Máme však modulární inverzi.
  • Modulární inverze A (mod C) je A^-1.
  • (A * A^-1) ≡ 1 (mod C) nebo ekvivalentně (A * A^-1) mod C = 1
  • Jedině čísla nesoudělná s C (čísla, jejichž jediný společný dělitel s C je 1) mají modulární inverzi (mod C).

Jak nalézt modulární inverzi

Naivní metoda nalezení modulární inverze k A (mod C) je:
Krok 1. Spočítej A * B mod C pro hodnoty B od 0 do C-1.
Krok 2. Modulární inverze A mod C je taková hodnota B, pro kterou platí A * B mod C = 1.
Všimni si, že výraz B mod C může mít jen celočíselnou hodnotu od 0 do C-1, testování pro vyšší hodnoty B je tedy zbytečné.

Příklad: A=3, C=7

Krok 1. Spočítej A * B mod C pro hodnoty B od 0 do C-1.

3 * 0 ≡ 0 (mod 7)
3 * 1 ≡ 3 (mod 7)
3 * 2 ≡ 6 (mod 7)
3 * 3 ≡ 9 ≡ 2 (mod 7)
3 * 4 ≡ 12 ≡ 5 (mod 7)
3 * 5 ≡ 15 (mod 7) ≡ 1 (mod 7)   <------ Nalezli jsme inverzi.
3 * 6 ≡ 18 (mod 7) ≡ 4 (mod 7)

Krok 2. Modulární inverze A mod C je hodnota B taková, pro kterou platí A * B mod C = 1

5 je modulární inverze 3 mod 7, jelikož 5*3 mod 7 = 1.
Jednoduché!
Spočítejme další příklad. Tentokrát se nám inverzi nepodaří najít.

Příklad: A=2 C=6

Krok 1. Spočítej A * B mod C pro hodnoty B od 0 do C-1

2 * 0 ≡ 0 (mod 6)
2 * 1 ≡ 2 (mod 6)
2 * 2 ≡ 4 (mod 6)
2 * 3 ≡ 6 ≡ 0 (mod 6)
2 * 4 ≡ 8 ≡ 2 (mod 6)
2 * 5 ≡ 10 ≡ 4 (mod 6)

Krok 2. Modulární inverze A mod C je hodnota B taková, pro kterou platí A * B mod C = 1

Pro žádnou hodnotu B neplatí A * B mod C = 1. Proto A nemá modulární inverzi (mod 6).
To z toho důvodu, že 2 není nesoudělné s 6 (mají společného dělitele – 2).

Tato metoda se zdá býti pomalou…

Existuje mnohem rychlejší metoda hledání modulární inverze A (mod C), kterou probereme v dalších článcích o Eukleidově algoritmu.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.