If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Relace ekvivalence

Ekvivalentní tvrzení

Než budeme pokračovat, je důležité si zapamatovat, že následující tvrzení jsou ekvivalentní.
 • AB (mod C)
 • A mod C=B mod C
 • C | (AB) (Symbol „|“ znamená „dělí“)
 • A=B+KC (kdee K je nějaké celé číslo)
To nám umožní používání různých výrazů, které znázorňují tu samou myšlenku.
Například následující tvrzení jsou ekvivalentní:
 • 1323 (mod 5)
 • 13 mod 5=23 mod 5
 • 5 | (1323), (5 | 10, což platí, neboť 5(2)=10)
 • 13=23+K5. To platí pro K=2: 13=23+(2)5

Kongruence modulo je relace ekvivalence

koláč

Přesvědči se, že řezy použité v předchozím příkladu mají následující vlastnosti:
 • Každý pár hodnot v daném řetězu spolu nějak souvisí
 • Nikdy nenajdeme žádnou hodnotu ve více než jednom řezu (řezy jsou disjunktní).
 • Zkombinujeme-li všechny řezy dohromady, vytvoří „kruh“ obsahující všechny hodnoty.
Kruh s řezy, které mají tyto vlastnosti, má relaci ekvivalence.
Relace ekvivalence definuje, jak můžeme rozřezat náš kruh (jak rozdělíme množinu hodnot) do řezů (tříd ekvivalence).
Obecně, relace ekvivalence musí mít tyto vlastnosti:
 • Kruh: Množina všech hodnot, které nás zajímají.
 • Řez kruhu: Třídy ekvivalence.
 • Jak rozřežeme kruh do daných řezů: Relace ekvivalence.
Konkrétně pro předchozí příklad:
 • Kruh: Množina všech celých čísel.
 • Řez kruhu označený B: Třída ekvivalence, kde jsou všechny hodnoty mod C=B.
 • Jak rozřežeme kruh do daných řezů: Použití relace kongruence modulo C (mod C).
Proto říkáme, že Kongruence modulo C je relace ekvivalence. Rozděluje celá číslo do C různých tříd ekvivalence.

Proč nás zajímá, že kongruence modulo C je relace ekvivalence?

Znalost toho, že kongruence modulo C je relace ekvivalence, nám říká něco o vlasnostech, které musí splňovat.
Relace ekvivalence jsou relace s následujícími vlastnostmi:
 • Jsou reflexivní: A je ekvivalentní s A.
 • Jsou symetrické: Nechť je A ekvivalentní s B, pak je B ekvivalentní s A.
 • Jsou transitivní: Nechť je A ekvivalentní s B a B ekvivalentní s C, pak je A ekvivalentní s C.
Kongruence modulo je relace ekvivalence pro (mod C). To znamená:
 • AA (mod C)
 • Nechť AB (mod C), pak BA (mod C).
 • Nechť AB (mod C) a BD (mod C), pak AD (mod C).

Příklad

mod5
Aplikujme tyto vlastnosti na konkrétní příklad pro mod 5:
 • 33 (mod 5) (vlastnost reflexivity)
 • Nechť 38 (mod 5), pak 83 (mod 5) (vlastnost symetrie)
 • Nechť 38 (mod 5) a 818 (mod 5), pak 318 (mod 5) (vlastnost transitivity)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.