If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Použití matematických výrazů v JS

V jazyce JavaScript (a ve většině programovacích jazyků) můžeme pro výpočet čísel a vytváření výrazů použít matematické operátory.
Už byly ukázány příklady sčítání v JS pomocí operátoru +. Můžeš také použít - pro odčítání, * pro násobení, / pro dělení a % pro vrácení zbytku. Zde jsou příklady:
var x = 10;
var a = x + 5; // přičte se 5, výsledek je 15
var b = x - 5; // odečte se 5, výsledek je 5
var c = x * 2; // vynásobí se číslem 2, výsledek je 20
var d = x / 4; // vydělí se číslem 4, výsledek je 2,5
var e = x % 3; // vydělí se číslem 3 a vrátí zbytkovou hodnotu, výsledek je 1
Používáš-li více matematických operátorů v jednom výrazu, počítač dodržuje "pořadí operací", aby se ujistil, že výsledek bude vždy vypočítán stejným způsobem. Jedná se o stejné pořadí operací, jaké tě pravděpodobně učili v hodině matematiky, a je na něj obvykle odkazováno jako na "ZENDPO" - závorky, exponenty, násobení, dělení, přičítání, odečítání. Více informací o pořadí operací na Khan Academy.
Například v následujícím kódu by se nejprve vypočítaly dva výrazy v závorkách, pak by se tyto výsledky navzájem vynásobily a nakonec by k jejich výsledku bylo přičteno 100.
  var x = 10;
  var a = (x + 10) * (x / 2) + 100;
Stejně jako u matematických výrazů, závorky potřebuješ pouze tehdy, pokud chceš, aby byl tvůj výraz vyhodnocen jinak, než by to bylo podle pořadí operací. Jinak je můžeš vynechat.
Dále si probereme příklad, který používá složitější výrazy s proměnnými a matematickými operátory. Pokud chceš, pohraj si nejprve s těmito matematickými výrazy a ujisti se, že rozumíš tomu, jak je počítač vyhodnocuje.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.