If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí: Pole

Zde je přehled toho, co jsme probrali v tomto tutoriálu o polích.
Často chceme při vytváření programů ukládat různé seznamy hodnot a v JavaScriptu to můžeme udělat pomocí typu hodnoty s názvem pole.
Chceš-li vytvořit pole, musíš jako vždy deklarovat proměnnou, ale pak musíš vložit tvůj seznam hodnot do hranatých závorek a každou hodnotu oddělit čárkou:
var xPositions = [33, 72, 64];
V poli můžeme uložit libovolnou hodnotu JavaScriptu - ne jen čísla. Zde je příklad, ve kterém ukládáme seznam řetězců:
var myFriends = ['Winston', 'OhNoesGuy', 'John', 'Sophia'];
Často chceme zobrazit délku pole, nebo dělat něco na základě délky pole. Naštěstí má každé pole vlastnost length, která nám ukáže aktuální délku pole:
text(myFriends.length, 200, 200); // Zobrazí "4"
Chceme-li získat přístup k určité hodnotě v poli, dostaneme se k ní odkazováním na její "index" v poli, což představuje její polohu. První index v poli je 0, takže pokud chceme získat přístup k prvnímu prvku v poli, specifikujeme název proměnné pole, poté hranaté závorky a 0:
text(myFriends[0], 200, 0); // Zobrazí "Winston"
Druhý prvek je pod indexem 1, třetí je pod indexem 2 a čtvrtý je pod indexem 3:
text(myFriends[1], 200, 100); // Zobrazí "OhNoesGuy"
text(myFriends[2], 200, 200); // Zobrazí "John"
text(myFriends[3], 200, 300); // Zobrazí "Sophia"
Indexace od nuly je jedním z nejvíce matoucích aspektů polí pro nové programátory, tak na to dávej pozor, pokud s poli teprve začínáš. Časem si na to zvykneš!
Často chceme provést nějakou akci pro každý prvek v poli, jako například použít příkaz text() k zobrazení jmen, viz výše. Namísto psaní kódu znova a znova je lepší použít cyklus k iteraci každého prvku v poli, a udělat něco pro každý prvek uvnitř cyklu. Musíme začít od indexu 0, dojít na konec pole a pokaždé k indexu přidat 1. Zde je příklad toho, jak bychom to mohli udělat:
for (var i = 0; i < myFriends.length; i++) {
   text(myFriends[i], 200, (i+1)*100);
}
Všimni si, jak jsme vložili i do hranatých závorek, protože reprezentuje aktuální index pole pokaždé, když je cyklus spuštěn.
Pole lze změnit mnoha způsoby. Začněme tím, že změníme jeho hodnotu:
myFriends[1] = "TheErrorBuddy";
Můžeme k nim také přidat zcela nové hodnoty pomocí metody push(), přidávající tak novou hodnotu:
myFriends.push("Hopper");
Po vykonání tohoto řádku kódu se vlastnost délky pole změní tak, aby obsahovala novou délku, a konečný index v poli bude 4 namísto 3.
Pokud chceš úplný seznam toho, co můžeš dělat s poli v JavaScriptu, podívej se na tento odkaz. Je v angličtině, ale neboj se, náš přehled Ti předal dostatečný základ.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.