If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Uvědomění: Vylaď si cíle.

Proč je dobře nastavený cíl SMART?

Cíl můžeme formulovat i neurčitě. Třeba "chtěl/a bych být dobrý člověk". Takový cíl ale vůbec nesplňuje to, že by měl být specifický, měřitelný a aplikovatelný.
"Chtěl/a bych být dobrý člověk" není specifické ani aplikovatelné, protože nevíme, co konkrétně bychom měli dělat, abychom dobrým člověkem byli. Měli bychom se k ostatním chovat uctivěji? Víc druhým pomáhat? Říkat méně zraňujících poznámek?
"Chtěl/a bych být dobrý člověk" není měřitelné, protože nepoznáme, kdy cíle dosáhneme. Je těžké poznat a nějakým způsobem kvantifikovat, kdy se člověk dobrým člověkem stane.
Neurčitě formulované cíle neslouží příliš dobře jako motivace. SMART cíle nás na rozdíl od nich vedou k zodpovědnosti a aktivitě.
Podívejme se na další ne moc SMART cíl, který si zapsal Erik - "Chci za měsíc uběhnout maraton." Pro někoho by to možná byl skvělý cíl, pro Erika ale ne.
Něco si o Erikovi nejdřív povězme - už víc než dva roky vůbec necvičí, jí hodně nezdravých potravin a od rána do večera hraje videohry. Cíl, který si nastavil, není realistický. Není ani aplikovatelný, protože si Erik neřekl, jaké konkrétní kroky musí podniknout, aby cíle dosáhl.
Erik je hrozný pecivál.

Sepiš si svůj SMART cíl

Co bys rád/a dokázal/a, ať už ve škole nebo mimo ni? Sepiš si svůj SMART cíl, abys zvládl/a dokázat to, co chceš.
Při sepisování svého SMART cíle zvažuj, jestli splňuje následující:
Specifický: Je cíl spojený s jednou činností či myšlenkou?
Specifický cíl.
Měřitelný: Dokážu si svůj pokrok znázornit grafem? Dokážu říct, jak moc jsem se za den či za týden zlepšil?
Měřitelný cíl.
Aplikovatelný: Jaké úkoly a činnosti budu dělat? Dokážu nakreslit, jak někdo danou činnost provádí?
Aplikovatelný cíl.
Realistický: Existují nějací lidé, kteří zvládli to, co se chystám udělat, a za stejný čas?
Realistický cíl.
Termín: Určil/a jsem si termín, do kterého chci svého cíle dosáhnout? Bude mi to trvat dny, týdny, či měsíce?
Cíl musí mít daný termín.
Dokončil/a jsi druhou část ze tří.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.