Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Uvědomění: Vylaď si cíle.

Proč je dobře nastavený cíl SMART?

Cíl můžeme formulovat i neurčitě. Třeba "chtěl/a bych být dobrý člověk". Takový cíl ale vůbec nesplňuje to, že by měl být specifický, měřitelný a aplikovatelný.
"Chtěl/a bych být dobrý člověk" není specifické ani aplikovatelné, protože nevíme, co konkrétně bychom měli dělat, abychom dobrým člověkem byli. Měli bychom se k ostatním chovat uctivěji? Víc druhým pomáhat? Říkat méně zraňujících poznámek?
"Chtěl/a bych být dobrý člověk" není měřitelné, protože nepoznáme, kdy cíle dosáhneme. Je těžké poznat a nějakým způsobem kvantifikovat, kdy se člověk dobrým člověkem stane.
Neurčitě formulované cíle neslouží příliš dobře jako motivace. SMART cíle nás na rozdíl od nich vedou k zodpovědnosti a aktivitě.
Podívejme se na další ne moc SMART cíl, který si zapsal Erik - "Chci za měsíc uběhnout maraton." Pro někoho by to možná byl skvělý cíl, pro Erika ale ne.
Něco si o Erikovi nejdřív povězme - už víc než dva roky vůbec necvičí, jí hodně nezdravých potravin a od rána do večera hraje videohry. Cíl, který si nastavil, není realistický. Není ani aplikovatelný, protože si Erik neřekl, jaké konkrétní kroky musí podniknout, aby cíle dosáhl.

Sepiš si svůj SMART cíl

Co bys rád/a dokázal/a, ať už ve škole nebo mimo ni? Sepiš si svůj SMART cíl, abys zvládl/a dokázat to, co chceš.
Při sepisování svého SMART cíle zvažuj, jestli splňuje následující:
Specifický: Je cíl spojený s jednou činností či myšlenkou?
Měřitelný: Dokážu si svůj pokrok znázornit grafem? Dokážu říct, jak moc jsem se za den či za týden zlepšil?
Aplikovatelný: Jaké úkoly a činnosti budu dělat? Dokážu nakreslit, jak někdo danou činnost provádí?
Realistický: Existují nějací lidé, kteří zvládli to, co se chystám udělat, a za stejný čas?
Termín: Určil/a jsem si termín, do kterého chci svého cíle dosáhnout? Bude mi to trvat dny, týdny, či měsíce?
Dokončil/a jsi druhou část ze tří.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.