If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Evokace: Chyba jako příležitost

Toto je středoškolská verze aktivity #3: Chyba jako příležitost. K této aktivitě LearnStorm růstového nastavení mysli existují 3 části. Pro zadání této aktivity vaší třídě přiřaďte všechny 3 části.  

Vítej zpět!

V minulé aktivitě jsme si řekli, že naše mozky jsou uzpůsobeny tomu, aby rostly a sílily a že jejich namáhání složitějšími a složitějšími úkoly je součástí jejich tréninku. Co se ale stane, když uděláme nějakou chybu?
Po dokončení této aktivity budeš umět:
  • Vědět, že chyby jsou nedílnou součástí procesu učení,
  • že chyby mohou jak škodit, tak pomáhat,
  • umět rozpoznávat pozitiva, která chyby přináší
Lekl/a ses, když jsi zahlédl/a slovo "chyba"? I jen trošičku? Chyby jsou úplně přirozenou součástí procesu učení. Dokonce nám pomáhají rozpoznat oblasti, ve kterých se dále můžeme učit a zlepšovat.
Podívejme se, jaký vliv může mít to, jak se poté, co uděláme chybu, zachováme.

Chyba

Honza se učí dějiny USA a hrozně ho to baví. Líbí se mu, že historie je jako příběh - obsahuje mnoho zvratů a překvapivých momentů. Představuje si sám sebe jako poutníka na lodi Mayflower nebo třeba jak při americké válce za nezávislost stojí po boku George Washingtona.
Honza si při přípravě na test prošel všechny kapitoly a výpisky. Věřil, že test bez problému zvládne.
Když ale došlo na test, uvědomil si, že si pamatuje jen ty nejdůležitější události. Nechápal souvislosti, nerozuměl tomu, jak myšlenky Benjamina Franlina přispěly k boji o nezávislost. A tak neměl šanci správně zodpovědět otevřenou otázku, kde se o tom měl rozepsat.
Honza test odevzdal a byl dost sklíčený. Nakonec test, jak tušil, nedopadl dobře. Měl chuť se vším seknout. Tolik času věnoval učení a stejně to nedopadlo. Možná mu dějepis prostě nejde.

Učení se chybami

Honza si promluvil se svou kamarádkou Miou a ta mu řekla, že z toho nemusí být tak smutný - chyby jsou přece jen nové příležitosti, jak se to znovu a lépe naučit, a jsou běžnou součástí učení! Doporučila mu, aby se nad chybami, které udělal, zamyslel, zjistil, proč je udělal a jak se jim příště vyhnout. Tím, že udělal pár chyb, by se neměl nechat odradit.
Je to příležitost k získání zpětné vazby!
Mia Honzovi doporučila, aby šel na doučování a řekl si o pomoc. Třeba společně připraví novou strategii, jak se látku naučit.
Když Honza na doučování dorazil, paní učitelka mu dala pár tipů, jak se učit tak, aby lépe porozuměl konceptům, se kterými se v látce setkával. Paní učitelka mu doporučila, aby se nešprtal fakta a data, ale aby se i více zamyslel nad tím, proč se ta která událost stala. Paní učitelka Honzovi navrhla, aby si test napsal znovu a tentokrát zkusil jiný přístup.
Honza se vrátil domů a zkusil se učit podle rady paní učitelky, což mu dodalo větší pocit sebedůvěry. Přišlo mu, že když porozumí tomu, co vlastně různé lidi vedlo k určitým rozhodnutím, snáze si zapamatuje i konkrétní historická data.

Opakování testu

Honza si šel druhý den test napsat znovu.
Byl nadšený a test honem honem dokončil. Chtěl to už mít za sebou a hned mít lepší známku.
Zjistil ale, že se mu test zase příliš nepovedl. Tentokrát už to chtěl vážně vzdát. Věnoval učení dalších několik hodin a zkusil si test napsat znovu. No a stejně si nepolepšil. Šel si znovu promluvit s Miou.

Učení se chybami - znovu a znovu

Mia se Honzy ptala, jestli si prošel test, aby viděl, na které otázky se mu nedařilo odpovědět. Doporučila mu, aby se pořádně podíval a pokusil se z testu poučit pro další testy, třeba i pro ten, který bude na konci pololetí a bude tam veškerá látka. Paní učitelka mu navíc nabídla, aby si test zkusil napsat ještě jednou, tak aby se mu to už povedlo.
Mia mu taky řekla, že to, že člověk jednou udělá chybu, neznamená, že už ji neudělá příště. Občas se nám stane, že to popleteme a třeba i děláme tu samou chybu víckrát. Musíme zpomalit a trochu se zamyslet, abychom to překonali.
Poté, co si promluvil s Miou, se Honza nad chybami, které udělal, zamyslel, a znovu si přečetl otázky, na které předtím nezvládl odpovědět. Uvědomil si, že dělal úplně hloupé chyby, jako třeba že si špatně přečetl otázku nebo zaškrtl špatné okénko. Uvědomil si, že to, že něco popletl neznamená, že by byl hloupý. Jen musí příště zpomalit, pořádně si přečíst otázky a své odpovědi víckrát zkontrolovat, než test odevzdá. Je to pro něj příležitost trochu zpomalit.
Chvíli mu to trvalo, ale nakonec se Honza naučil dvě moc důležité věci. Změnil svou strategii učení, vzal si něco ze svých chyb, naučil se si zkontrolovat své odpovědi na otázky a trochu zpomalit. Honzovy chyby přestaly být něčím špatným a staly se něčím dobrým - příležitostí poučit se, kterou Honza využil. Nad chybami se zamyslel, prošel si je a naučil se něco nového. Taky si vytvořil plán, díky kterému už ty samé chyby znovu neudělá.
Máš hotovou první ze 3 částí této aktivity.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.